Lesmedium

Združovanie lesných pozemkov

autor: Emília
Dobrý deň,

máme dodediť pozemky po našej zosnelej mamičke. Je nás 7 súrodencov + 1 neter problematická.

Na geodézii, aj notár nám oznamili, mali by byť napísané na 1 dediča.

Prosila by som o informáciu :

- zákon, ktorý o tomto pojednáva

- či je možná alternatíva dedičstva : 1 neter svoju čiastku a ostatní 7 súrodenci - by to dali napísať na jedného.

Ďakujem za informácie.

S úctou

Emília

sekcia: Archívne fórum, 17.2 2015 16:18
autor: neznámy
to zalezi od velkosti Vaseho podielu.zakon uklada aby sa vymera podielu nedlila pod urcenu hranicu aby sa Toto vlastnictvo nedrobilo.zakon o pozenkovych spolocenstvach.ale neudali ste ci su tieto pozemky v neakom urbare alebo podobnej spolocnosti,alebo su sukromne teda priamo na meno určitej osoby..
23.2 2015 22:24
autor: neznámy
O tomto pojednáva zákon 180/1995 §23 týka sa aj lesných pozemkov, ale aj poľ. pôdy..
Dôležité je, ako píše aj p.Raroh o aké pozemky ide.
Dedenie intravilán- nie je obmedzené výmerou-rovnaký podiel pre všetkých ôsmich..
Dedenie z pred roku 1995 ani extravilán nie je obmedzený-tiež tak isto, ak sa nedohodnete inak.
Po roku 1995 podľa hore uvedeného zákona.3.3 2015 6:49
autor: neznámy
Ak zo zákonných dôvodov budete musieť pre dediť len na jedného dediča. Je možné dať do zápisnice z dedičského konania právo finančného vyrovnania pre ostatných odstupujúcich dedičov v prípade predaja nehnuteľností alebo príjmu z prenájmu a vyplatených dividend finančné vyrovnanie v pomere, aký by prislúchal odstupujúcim dedičom podľa dedičských podielov. Kataster to následne zapíše na LV do časti ťarchy k novonadobudnutému vlastníkovi.

napr.:Vecné bremeno-zákaz odpredaja a prenájmu bez písomného súhlasu. V prípade prevodu a prenájmu budú oprávnení xxxxxxxxx vyplatení podľa výšky ich zákonných dedičských podielov t.j. po 1/4 z ceny. Osvedčenie xxxxxxx Ružomberok Z 3775/2009 - 342/09;
alebo
Vecné bremeno v prospech xxxxxxxxxxxxxx- zabezpečenie výnosov vo výške svojho podielu - Z 3730/2007-PVZ 427/07
19.3 2015 2:36