Lesmedium

aa

autor: Predaj podielov Pozemkového spoločenstva
Zákon 97/2013 Z.z.určuje, ako sa môžu podiely predávať. Mňa zaujímajú tiež tie, o ktoré majú záujem cudzí vlastníci.

Rozumiem tomu po vklad na zápis do katastra .

Na základe akých zákonov, zapíše Kataster podiel , ktorý kúpi cudzia osoba.?

Pamätá zákon na preukázanie oprávnenia zápisu vkladu, ako je to v prípade poľ.pozemkov s výmerov väčšou ako 2000m2 .č. 140/2014 Z.z, /ktorý je chvalabohu na Ústavnom súde, ale presne z iného dôvodu?

Ak zistíte po zápise takýto vklad, už máte možnosť , ak by ste ho chceli kúpiť iba súdnou cestou.

sekcia: Archívne fórum, 12.2 2015 19:29
autor: neznámy
ospravedlňujem sa za prehodenie témy s autorom.
12.2 2015 19:32