Lesmedium

Predaj podielov pod 2000 , alebo 5000m2

autor: neznámy
Prosím, aký najmenší podiel sa môže predať, mimo dedenia?
sekcia: Archívne fórum, 12.2 2015 18:34
autor: neznámy
Ak ti ide len o to, či 2000 alebo 5000, tak platí oboje. Akurát, platí, že je to podmienené tým, či ide o lesné, alebo nelesné pozemky.
13.2 2015 9:23
autor: neznámy
U poľnohospodárskej pôdy platí 2000 m2 a u lesnej pôdy 5000 m2.
13.2 2015 20:30
autor: neznámy
Podľa mňa je to jedno lebo ide o predaj, iné by bolo pokiaľ by išlo o dedenie tam platia výmery vyššie uvedené. Predať môžeš toľko koľko máš aj 500 m2,alebo aj menej.
14.2 2015 20:02
autor: neznámy
Ano, ale ak máš viac, nesmieš drobiť pod uvedené výmery.
14.2 2015 21:42
autor: neznámy
Naše pozemkové spoločenstvo má niekoľko LV .
Na troch je obmedzenie vlastníckych práv./predbežné opatrenie obmedzenie s nakladaním s týmto majetkom./ je na nich postavená komunikácia.
Ako môžem predať svoj podiel,?
Mohlo by sa postupovať podľa §8 ods 2 a-c,? Alebo by pripadal do úvahy §9 ods.10?
Alebo je podiel predať nemožné?
Prosím poraďte.
14.2 2015 22:36
autor: neznámy

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. podmienky drobenia poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov vo vlastníctve členov pozemkových spoločenstiev upraví osobitný zákon. Túto úpravu obsahuje
§ 2 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. takto: Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel vo výmere menšej ako 2000 m2. Zákon teda nerobí rozdiel medzi výmerou poľnohospodárskej a lesnej pôdy, takéto ustanovenie o drobení pôdy obsahuje len § 22 zákona č. 180/1995 Z.z.
Pretože spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná, ak má dôjsť k prevodu podielu v spoločnej nehnuteľnosti ( predajom, darom) musí byť predmetom zmluvy prevod všetkých spoluvlastníckych podielov vo všetkých LV prevádzajúceho.
To platí aj pre prevod podielu oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti.

Uvádzané predbežné opatrenie sa zrejme vzťahuje len na niektoré pozemky spoločnej nehnuteľnosti, v tom prípade by bolo možné postupovať podľa § 8 ods 2 a-c zákona - rozhodnutím zhromaždenia určiť tieto pozemky za oddelenú časť spoločnej nehnuteľnosti a prevod by sa mohol realizovať na ostatných pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti.

Ak by súčet výmery vašich podielov vo všetkých LV spoločnej nehnuteľnosti bol vyšší ako 2000 m2, ich predajom nedochádza k drobeniu pôdy. Ak súčet výmery vašich podielov nedosahuje 2000 m2 tiež sa to nepovažuje za drobenie pôdy, predávate celé svoje vlastníctvo.
15.2 2015 9:31
autor: neznámy
Ak by sa však postupovalo podľa §8, prípadne 9,mali byť predmetom zmluvy o založení.?
Boli dávno odčlenené a dané na vklad do katastra a dokonca aj vysporiadané dohodnutou sumou. .
Ešte po odsúhlasení zmluvy k transformácii spoločenstva podľa nového zákona, bol na tento fakt upozornený Pozemkový a lesný úrad.
15.2 2015 13:03
autor: neznámy
Nerozumiem celkom o čo ide. Predbežné opatrenie - obmedzenie nakladania s pozemkami na ktorých je postavená komunikácia zrejme nariadil súd na návrh niekoho, kto mal na tom právny záujem. Píšete, že dávno už boli odčlenené a bol daný návrh na vklad do katastra, teda zrejme boli odpredané kúpnou zmluvou. Je vklad povolený ?_ Kto je teraz zapísaný ako ich vlastník ?
Je však veľmi pravdepodobné, že uzavretím kúpnej zmluvy bol porušený zákon. Ako na upozornenie reagoval Pozemkový a lesný odbor ?
Ak by ste uviedli bližšie údaje ( katastrálne územia a číslo LV ) možno z údajov na katastrálnom portáli by sa dalo viac zistiť a k veci sa potom vyjadriť podrobnejšie.
15.2 2015 14:13
autor: neznámy
Áno, boli predané zmluvou , vklad nebol zapísaný , z dôvodu zákona o líniových stavbách./podmienený výkupom všetkých dielov/.Neskôr bola celá výmera vydržaná na základe notárskej zápisnice.čím sme nadobudli tieto pozemky do vlastníctva, , hoci si myslím, že štatút vydržania bol porušený,
.
Pri prvej zmluve kataster zapísal vklad bez plnomocnení vlastníkov,.Pritom sa vôbec nejednalo o zmluvu autorizovanú advokátom, alebo notárskou zápisnicou.
Je to presne , ako píšete.
Vlastnícke právo si uplatňuje štátna akciová spoločnosť, ale aj naše Pozemkové spoločenstvo.. Máte pravdu, uzavretím zmluvy bol porušený zákon, ale aj kataster nesie vinu. V čase uzavretia zmluvy katastrálny odbor odpísal, že vklad bude zapísaný po výkupe všetkých dielov, na ktoré upozorní plomba.
Neupozornila.
Pozemkový a lesný odbor preskúmal zmluvu a jeho vyjadrenie je, že je v poriadku.Ja osobne si myslím, že tieto diely so samostatnými LV v zmluve byť nemali .
V zmluve ich máme vedené ako stavby a nádvoria, ktorými skutočne aj sú.
Zatiaľ sme vlastníkmi my,ale nárok si robí právny nástupca Slovenskej správy ciest.
Dokiaľ budú tieto LV figurovať v zmluve o založení, nebudeme môcť predávať svoje podiely, a ani kupovať?.Na týchto LV je režim spoločnej nehnuteľnosti.
Zajtra sa pokúsim ešte raz spýtať na PaLÚ a tiež u predsedu spoločnosti.
Ozvem sa , a poprípade zverejním číslo mobilu,
Zatiaľ ďakujem.
15.2 2015 20:38
autor: neznámy
Nemôžeme s tými nehnuteĺnosťami nakladať. Ani kupovať, ani predávať a porušujú zákon aj notári aj advokáti./Rieši to inšpekcia katastra podaním podnetu voči ním na advokátsku komoru a ministerstvo spravodlivosti..Nevzťahuje sa k tomu §8.

My sme vlastníkmi tých pozemkov.A predbežným opatrením sú naše práva obmedzené.
Napíšem dodatok ku kúpnej zmluve tak, ako požaduje kataster, iba bez 3ks LV na ktorých je obmedzenie, ale aj správny ,taký bez všetkých ostatných. /zostanú tam ešte poľ. pozemky. Uvidím , ako rozhodne po podaní prvého dodatku.. .16.2 2015 15:31
autor: neznámy
Neviem, či dobre rozumiem ustanoveniu § 23 odsek 1 zákona 180/1995 Z.z. Ak mám 3000m2 poľnohospodárskej pôdy, môžem predať 1000m2 niekomu, kto už má 5000m2? Síce predávam rozlohu menšiu ako 2000m2, ale keďže sa len priráta k jeho 5000m2, tak nevznikne pozemok menší ako 2000m2.
12.3 2015 16:10
autor: neznámy
Neviem, či dobre rozumiem ustanoveniu § 23 odsek 1 zákona 180/1995 Z.z. Ak mám 3000m2 poľnohospodárskej pôdy, môžem predať 1000m2 niekomu, kto už má 5000m2? Síce predávam rozlohu menšiu ako 2000m2, ale keďže sa len priráta k jeho 5000m2, tak nevznikne pozemok menší ako 2000m2.
12.3 2015 16:35
autor: neznámy
ak mas 3000 m2 pody mozes predat vlastnikovi toho isteho pozemku 1000 m2 ktory vlastni minimalne 1 m2, pretoze rozdelenim tvojho pozemku nedochadza k drobeniu, tvoja cast bude mat zakonnu 2000 m2 a kupujuceho cast sa tiez nedrobi ale navysuje z 1 na 1001 m2 cize opak drobenia navysil si svoj podiel
13.3 2015 8:11
autor: neznámy
presne tak, kupujuci uz ma pozemok a nevznikne mensi podiel ale vacsi
13.3 2015 8:13