Lesmedium

Zmluva s OLH pri zmene predsedu PS a výboru.

autor: Nela
Je potrebné pri zmene predsedu pozemkového spoločenstva uzatvoriť novú zmluvu s OLH? Spoločenstvo má uzatvorenú zmluvu podľa §14a ods.1, písm.a až i, zákona č.183/93 Zb. o lesoch. Vie niekto poradiť či je táto zmluva platná, pretože nový výbor odmietol zaplatiť služby OLH pre neplatnú zmluvu.
sekcia: Archívne fórum, 11.2 2015 19:05
autor: neznámy
zmluva je platná , pretože nový zákon č.97/2013 nehovorí nič o tom , kedy stratí zmluvný vzťah medzi štatutárnym orgánom a druhou zmluvnou stranou platnosť alebo účinnosť ak to nie je určené priamo v zmluve . Platnosť naďalej pokračuje ak sa obe strany nedohodli inak ,alebo ak nový výbor zmluvu nevypovedal podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
11.2 2015 19:50
autor: neznámy
Ďakujem za odpoveď.
12.2 2015 8:30
autor: neznámy
Zmluva by však aj mohla byť neplatná, ak by obsahovala aj nejakú klauzulu, že pri zmene predsedu stráca platnosť. Nepredpokladám, že je to tak, ale pre istotu by som sa do tej zmluvy pozrel.
12.2 2015 10:02
autor: neznámy
V platnosti zmluvy je iba - zmluvný vsťah sa uzatvára s platnosťou od 1.1.1994 na dobu ukončenia platnosti LHP u DHC. Je uzavretá ešte v Sk, a navyše nesedí číslo účtu s faktúrou a preto si myslím, že je neplatná.
12.2 2015 12:59
autor: neznámy
Ak nie je uzavretá v rozpore so zákonom je platná, údaje ktoré sú odlišné od údajov v čase uzatvárania zmluvy boli povinné obidve strany postupne aktualizovať napr. dodatkom zmluvy. Ak končí zmluva s dátumom platnosti LHP, počnúc dátumom schválenia nového LHP teraz PSL ( plán starostlivosti o les ), je potrebné uzavrieť novú zmluvu, resp. ak sa nemenia dohodnuté podmienky stačí dodatkom predlžiť dobu platností zmluvy.
12.2 2015 15:44
autor: neznámy

Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá ešte v korunách, má do toho čo povedať aj zákon o prechode koruny a euro. Ten je taký rozsiahly a zachycujúci všetky možné oblasti súvisiace s prechodom na euro, že mu tam už chýbalo len ustanovenie, že človek môže po prechode na euro v záchode používať toaletný papier kúpený ešte za koruny.
Pochopiteľne, že nevidím dôvod, aby som sa doň pozeral. Pokojne môžem žiť s vedomím, že všetko sa automaticky prepočítavalo výmenným kurzom.
Ale ak by to malo byť len také jednoduché, prečo je potom zákon taký rozsiahly?
13.2 2015 9:05
autor: neznámy
Pri zmene predsedu,je potrebne vyhodiť aj OLH.Dosť sa spolu nakradli!!!
14.2 2015 0:32
autor: neznámy
Veru tak,suhlasim.
14.2 2015 0:35
autor: neznámy
V urbariáte su to dvaja najvyššie postavený zlodeji,viem to z vlastnej skusenosti.
14.2 2015 0:40
autor: neznámy
To nie je len u Vás aj v našom urbariáte sa nabaĺuje výbor a OLH. OLH čo bol pred tým,odsúhlasený valným zhromaždením z viacero uchádzačov toho odsunuli bez vysvetlenia , len mu oznámili že to má v komptecii výbor a nie valné zhromždeni a nasadili si svojho čo im ide po ruke. Ročulovanie určitých podielníkov na val. zhromaždení nezobrali do úvahy ich hrošia koža ziniesla aj kritiku a robia si ďalej čo chcú. Zle je na tom to, že o prácu vo vedení spoločenstva nie je medzi vlastníkmi žiadny záujem tak to robí rodinná mafia celý orgán spol.je rodinne poprepletaný.Dokonca aj práce v lese robia manželky členov orgánu za nie malé peniaze na dohody. Rodinný podnik.
15.2 2015 9:36
autor: neznámy
Ktory je to urbariat?
25.2 2015 21:43
autor: neznámy
Pre 345: Kde berieš istotu že predseda a OLH musia byť hneď zlodeji?
25.2 2015 22:39
autor: neznámy
Ja hovorim o tych ktorych poznam.Dnes a už kradne sofistikovanejšie.Maju živnosti na sprostredkovanie obchodu a služieb a uplatky su riadne vyfakturovane na živnosť.
28.2 2015 22:22
autor: neznámy
Ako sa kradne v urbariatoch:
-Odvozne listky nie su očislovane a evidovane
-Nie je evidencia skladov,eviduje sa iba odvezne drevo,ak niečo zmizne ,chyba iba ťažbarom.
-Umyselne zle zatriedovanie dreva na nižšiu kvalitu
28.2 2015 22:28
autor: neznámy
Nie je to všade. Keď máš ročnú ťažbu 36 m3 a 100 znalých vlastníkov v pozem. spol., ktorý predseda alebo OLH si to dovolia keď obaja naháňajú peniaze na chod
spoločenstva a hlavne na daňovú licenciu.
8.3 2015 14:49