Lesmedium

Zmena druhu pozemku

autor: neznámy
Prosím o radu, môže byť zmenený druh pozemku, ak neboli v katastrálnom území pozemkové úpravy. A ak áno, kto môže a na základe čoho, toto vykonať.Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 9.2 2015 17:50
autor: neznámy
Navštívte Okresný úrad - pozemkový a lesný odbor, tam vám dajú potrebné informácie
9.2 2015 20:44
autor: neznámy
už to viem, po prečítaní zákona -nemôže , len so súhlasom vlastníka.
25.2 2015 7:28