Lesmedium

Pozemky v nájme Štátnych lesov a Poľ.družstva

autor: neznámy
Poz. spoločenstvo má všetky pozemky v nájme Štátnych lesov/lesné/

TTP a ornú pôdu v nájme Poľ. družstva.

Je rozumné, aby bolo registrované podľa nového zákona.?

Okrem toho vlani sa zlúčili dve spoločnosti do jednej, kde si každá vedie samostatné účtovníctvo.Aký máte názor k danej situácii?.

sekcia: Archívne fórum, 7.2 2015 13:51
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému