Lesmedium

pečiatky pôvodných urbárov

autor: lesničiarik
Mám trochu netradičnú otázku na historiu urbariátov. Vie niekto poradiť ak v minulosti napr. roku 1930 fungoval urbariát mál aj vlastnú pečiatku. Bola táto pečiatka povinná pre urbáre ? Evidovali sa v tom období niekde na úradoch takéto pečiatky presnejšie mohli byť zaevidované na lesnom oddelení ?

Ako to bolo v tom období z pečiatkami ?

Ďakujem .

sekcia: Archívne fórum, 28.1 2015 12:55
autor: neznámy
Niečo o pečiatkach:

Ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo 4.3.1901, pričom bol stanovený počet členov spoločenstva na 126. Keďže urbárnici ešte nemali vlastnú pečiatku, právoplatnosť potvrdila obec vlastnou okrúhlou pečiatkou. Prvým predsedom urbárnikov sa stal Štefan Matúšek. Celkovo mali urbárnici v obci podľa pozemkovej knihy 109,435 katastrálnych jutár (k.j.) lesa - t.j. 62,74 ha. Avšak v skutočnosti podľa hospodárskeho ťažobného plánu mali 110,84 k.j., čiže 63,78 ha. Už v r. 1906 bol ďalším predsedom urbárnikov Jozef Baďura, Štefan Matúšek bol hospodárom - gazdom, pokladníkom bol Jozef Vršanský. V r. 1919 bol predsedom Ján Vršanský, potom v r. 1922 Ján Dobroň a v r. 1935 Václav Blaško. V tom istom roku sa urobil aj nový zoznam členov spoločenstva a upresnil sa počet hlasov z 3989 na 3986. Celkovo bolo 266 členov spoločenstva, tento počet sa teda rozšíril z pôvodných 126 členov o 100 ďalších. Bolo to spôsobené predajmi a dedením. V tomto roku mali urbárnici vlastnú pečiatku s nápisom Urbárnici Dolný Hričov. V r. 1940 už mali i vlastnú okrúhlu pečiatku s textom Bývali urbarialisti obce Dolný Hričov.

Zdroj: http://dolnyhricov.sk/organizacie/urbarske-spolocenstvo/

Môžete skúsiť navštíviť aj "Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen" a možno tam nájdete aj nejaké exponáty.
30.1 2015 9:19
autor: neznámy
Pýtam sa aj z toho dôvodu, že ak existovala pečiatka ,, bývalý urbarsky majitelia,, či sa mohlo v tomto prípade jednať o majetk obce ?
8.2 2015 22:19