Lesmedium

Zrušené spoločenstvo bez právnej subjektivity

autor: Martin
Vie mi niekto vysvetliť čo zamená "(11) Na nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou vo vlastníctve spoluvlastníkov, ktorí boli členmi zaniknutého spoločenstva, sa primerane vzťahujú § 8 a 11."? Je to uvedené v § 31 ods. 11 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Teda ak zanikne spoločenstvo bez právnej subjektivity podľa § 31 ods. 10, tak vlastníci aj tak musia pri nakladaní s lesom dodržiavať § 8 a 11?ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 23.1 2015 14:57
autor: neznámy
§8 znamena ze i ked vam spolocenstvo zaniklo, nezaniklo vam vlastnictvo na spolocnej nehnutelnosti, a nakladate s nou ako so spolocnou nehnutelnostou nadalej (napr. keby ste chceli predat podiely, predat len cast pozemkov) musite sa drzat ustanoveni ktore upravuju nakladanie so spolocnou nehnutelnostou.
§ 11 upravuje prava a povinnosti Fondu, taktiez pokial vam spolocenstvo zaniklo, Fond naklada s podielom statu a nezistenych osob, ak ste mali najomnu zmluvu predpokladam ze je v tom pripade neplatna, a svoje podiely spravuje fond samostatne.

zaniklo vam spolocenstvo a nie prava a povinnosti plynuce z vlastnictva spolocnej nehnutelnosti.
23.1 2015 19:57
autor: neznámy
Ja som vlani na zhromaždení vysvetľovala predsedovi nášho spoločenstva , že zavádza vlastníkov spoločnosti práve opačnou teóriou, ako sa píše v novom zákone v §8.
Mne totiž stále právna subjektivita nevyhovuje.

Je to presne tak , ako napísal môj predrečník..

23.1 2015 21:19
autor: neznámy
No neviem, či tomu správne rozumiem. Naše pozemkové spoločenstvo (teda spoločná nehnuteľnosť) pozostávalo z piatich samostatných lesných pozemkov, pričom každý pozemok mal asi 20 spoluvlastníkov, teda v pozemkovom spoločenstve bolo 5 lesných pozemkov a asi 100 vlastníkov. Teraz, keď pozemkové spoločenstvo zaniklo, tak tá spoločná nehnuteľnosť existuje aj ďalej ako jeden celok? A teda sa s ňou nakladá ako s celkom aj keď ju tvorí 5 samostatných pozemkov? Ja spolu s ďalšími spoluvlastníkmi jedného z tých piatich pozemkov môžeme nakladať s týmto pozemkov bez toho aby o tom vedeli spoluvlastníci ostatných štyroch pozemkov?
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
27.1 2015 10:14
autor: neznámy
A mám ešte jednu otázku: Má niekto skúsenosti s fungovaním zrušeného spoločenstva? Keďže je veľa vlastníkov týchto nehnuteľností, tak ako sa rozhodujú pri nakladaní s pozemkami? Len splnomocnia jedného z vlastníkov a ten ich zastupuje, alebo formou nejakého združenia?
27.1 2015 10:28
autor: neznámy
Z toho čo píšete nie je jasné či vôbec v danom prípade ide o spoločnú nehnuteľnosť definovanú v zákone č. 97/2913. Zistite si v Pozemkovej knihe prvotný zápis, malo by tam byť uvedené v akom vlastníckom režime boli pozemky zapísané. Je možné, že ide len o spoluvlastníctvo ( § 136 - 142 Občianskeho zákonníka). Ak na takýchto pozemkoch bolo neskôr založené pozemkové spoločenstvo, ktoré už bolo zrušené, právo nakladať s pozemkami majú všetci spoluvlastníci podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Môžu napr. splnomocniť niekoho na zastupovanie alebo sa môžu združiť viacerými spôsobmi, nie sú povinní zakladať nové pozemkové spoločenstvo. Zo skúsenosti viem, že viaceré pozemkové spoločenstva boli založené v rozpore s platnými zákonmi.


27.1 2015 11:27
autor: neznámy
Nakoľko sme sa nepreregistrovali,lesný úrad nás zrušil. Tak ako ďalej sa môžme starať o lesy?? Zo zákona sme povinní !!!
Nebude to tak,že hospodáriť si budeme tak,ako predtím,keď sme boli bez právnej subjektivity???

Alebo ako ?!
27.1 2015 11:40
autor: neznámy
Nerozumiem celkom, prečo nie je jasné, či išlo o spoločnú nehnuteľnosť. Podľa § 8 ods. 1 je spoločnou nehnuteľnosťou na účely zákona č. 97/2013 jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. V mojom prípade ide o 5 pozemkov, ktoré sa spoločne obhospodarovali. Cez stránku minsterstva vnútra son našiel v registri pozemkových spoločenstiev aj naše spoločenstvo s poznámkou "bez právnej subjektivity".
27.1 2015 12:05
autor: neznámy
Dostali ste odpoveď, aby ste sa pozreli do Pozemkovej knihy.
Diskutujúci má v plnom rozsahu príspevku pravdu.
Režim spoločnej nehnuteľnosti je moja srdcová záležitosť, ale ak Vám Katastrálny úrad povie, že nemáte pravdu,že nejde o spoločnú nehnuteľnosť, lebo nie je vyznačená v hlavičke terajších LV, hoci to máte čierne na bielom zaznačené v Pozemkovej knihe /PKV/, tak jednoducho to spoločná nehnuteľosť podľa nich nemôže byť.
Čo robiť v tomto prípade?
27.1 2015 13:46
autor: neznámy
Asi len spisovať všetky hriechy katastrálnych úradov a potom testovať budúcich kandidátov na poslancov parlamentu, ako sa stavajú k hriechom katastra. Bohužiaľ, ani to by nepomohlo.

Ja má tiež výhrady ku katastru. Ale ťahám za kratší koniec už aj kvôli tomu, že nie som v oblasti zememeračstva, zrovnávania máp a podobne odborník.
Možno, že to nie sú ani v katastri, ale aj napriek tomu budú ťahať za dlhší koniec.
27.1 2015 14:04
autor: neznámy
ak mate v PKV niektory z tychto titulov:
- Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne
užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov.
- Zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch.
- Zákonný článok XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení týchto,
kataster vam musi vyznacit na LV spolocnu nehnutelnost
28.1 2015 22:47
autor: neznámy
Predošlý autor možno má pravdu. Ale neplatí to obecne. Pozemnoknižná vložka nášho komposesorátu nemá žiadnu odvolávku na nejaký zákonný článok.
29.1 2015 9:59
autor: neznámy
Chcela som reagovať na predošlý príspevok.Musela som sa vzdialiť od počítača a príspevok je vymazaný.
Vďaka..,Každý, ktorí sa zapojí do diskusie sa tu snaží pomôcť svojimi skúsenosťami a niektorí aj ovládaním zákonov, preto invektívy nie sú namieste
29.1 2015 11:32
autor: neznámy
Nepatrila táto moja reakcia sem/posledná veta/, ale pod Príspevok NELA, neprihlásenému z 10.33 z dnešného dňa.Príspevok nie je vymazaný.
29.1 2015 11:43
autor: neznámy
Nevie niekto poradiť? Sme súkromní valstníci ktorých vlastníctvo je zapísané na E parcelich ktoré tvoria lesný celok v ktorom hospodáríme. Založili sme spoločenstvo s právnou subjektivitou tak ako nám to na školeniach zo zástupcami Ministersva pôdohospodárstva kázali. Ale keď sme neznámich vlastníkov nahlásili pozemkovému fondu tak nám odpísali, že nevlastníme spoločnú nehnuteľnosť a neznámi vlastníci patria pod správu lesov SR. Lesy nám vydali návrh nájomnej zmluvy na podpísanie podĺa ktorej máme platiť nájom podĺa prináležiaceho podielu zo zisku v každom roku. Prosím Vás poradíte ak štát pýta od nás nájom za neznámich vlastníkov, môžu aj vlastníci pozemkov podpísať nájom so spoločenstvom s právnou subjektivitou a tak im vyplácať namiesto podilu nájom ?
Podĺa zákona o spoločenstvách mali by sme vlastníkom vyplatiť podiel zo ziasku po zdanení. No výhodnejšie by bolo keby vlastníci dostali vyplatený nájom, tak ako Lesy SR.
29.1 2015 13:39
autor: neznámy
Ľubka, to je už ale iná téma a nie zrušení spoločenstva.
Preto ak sa nenahneváš, ju otvorím v tvojom mene ako novú tému.
30.1 2015 8:55
autor: neznámy
Lubka !
Po lopate povedané: Vaše PS sa skladá z pozemkov,ktoré vlastnia jednotliví ludia,len ste sa dali dokopy a vytvorili akože jeden celok pre spoločné hospodárenie .Avšak medzi Vašími parcelami,v tom komplexe,sú parcely.ku ktorým sa nikto neprihlásil/tzv.neznámi vlast./ ,ktoré ostali pod správou ŠL.ŠL by sa o ne vlastne mali starať,no keďže ste ich zahrnuli do celku PS ,teraz zrazu chcú za tieto parcely nájom./len tak naokraj-komu oni platia nájom,za neodovzdané lesy? Ten nájom vlastne ak im zaplatíte,mali by uschovať v depozite a ak sa prihlási vlastník,tak by mu ho mali vyplatiť./
Platiť nájom podľa výšky zisku,je nezmysel./Teoreticky-čo ak z toho ich prenajatého lesa,nemáte vlaste žiaden úžitok-su to iba mladiny?/
A k nájmu vlastníkov asi takto: Tí vlastníci,ktorých ,,les" ste zahrnuli do celku PS a pritom nie sú členmi PS,nepodpísali zmluvu o založení PS tak tí môžu s PS podpísať zmluvu/tak ako ŠL/ že Vám-PS prenajímajú ten svoj ,,les" pre Vaše spoločné hospodárenie,a potom im budete platiť nájom.Nie podiel zo zisku.lebo ten prináleží iba členom spoločenstva.
Takže automatický je jasné,že ten kto podpísal členstvo,/pristúpil k zmluve o založení PS,nemôže sám sebe ako člen SP vyplácať nájom,môže brať iba podiel na zisku !
Z účtovného hľadiska,zdaňuje a odvoduje sa jedno aj druhé !
30.1 2015 10:30
autor: neznámy
Pre vysvetlenie, do spoločenstva sme zahrnuli parcele v ktorích sú vlastníci podielníci spoločenstva, ale v skoro v každej s v nejakom podieliku sa nachádza aj neznámi vlastník. Po napočítaní výmer v jednotlivých parcelách vznikla výmera patriaca vlasníkom a výmera patriaca neznámim vlastníkom.Spolu to tvorí celkovú výmeru v ktorej hospodárime.
3.2 2015 12:11
autor: neznámy
Som rada, že si otvoril v mojom nene novú tému a teším sa zájujmu , názorom a radám diskutujúcich
3.2 2015 12:16