Lesmedium

Ako odmeňujete predsedov urbáru

autor: Jana
Čo je lepšie dať schváliť na val.zhromaždenie jednorázovú odmenu, alebo hodinovú mesačnú mzdu. Odvíja sa táto odmena od výmery pozemku PS?
sekcia: Archívne fórum, 22.1 2015 20:37
autor: neznámy
To je vec dohody. U nás dávame 1,- Euro za hektár mesačne odbornému lesnému hospodárovi a tak isto aj predsedovi.
23.1 2015 13:15
autor: neznámy
V prvom rade je potrebné uviesť že na odmenu za výkon funkcie vo výbore, či dozornej rade nie je právny nárok. Výkon takejto funkcie nemôže byť predmetom pracovnej zmluvy a teda nemôže byť za ňu poskytovaná mzda.
Za vykonávanie funkcie môže byť členovi výboru,či dozornej rady priznaná osobitná odmena podľa zákona o pozemkových spoločenstvách. Návrh takejto odmeny podlieha schváleniu valným zhromaždením. Odmena nie je paušálom ale ohodnotením plnenia funkcie jednotlivými členmi orgánov za uplynulé obdobie.
23.1 2015 14:23
autor: neznámy
V urbariáte Vyšné Slovinky(1000ha) ,berie predseda 400eur/mesačne schválenej na prvej VH za funkciu,, predsedu,,.
23.1 2015 21:03
autor: neznámy
Dobrý deň, chcem sa opýtať či sa vzťahuje daňová licencia an pozemkové spoločenstva s právnou subjektivitou, Ďakujem.
25.1 2015 18:31
autor: neznámy
ano vztahuje
25.1 2015 19:43
autor: neznámy
auditori sa vyjadruju, že daň licencia sa raz plati a inokedy nie, aj na poz. a lesnom urade vo Svidniku tvrdia, ža sa platiť nemusi
25.1 2015 21:19
autor: neznámy
Musí sa platiť!!! Veď preto to všetko robili. Alebo si myslíte, že to robili pre ľudí?
2.2 2015 10:06