Lesmedium

Povinnosti OLH

autor: 300
Kde podať sťažnosť na OLH ak si neplní svoje povinnosti voči zákonu o lesoch?
sekcia: Archívne fórum, 15.1 2015 18:46
autor: neznámy
Ak máte skalopevné presvedčenie o tom , že OLH si neplní svoje povinnosti, najskôr by som sa s ním o tom porozprával v prítomnosti nejakých spoluvlastníkov, zástupcov PS, či na Valnom zhromaždení spoločenstva. Resp. by som ho požiadal písomne o jeho vyjadrenie Vaších výhrad o jeho činnosti. Ináč, ak by Ste nechceli dodržať tento postup , narazíte na množstvo problémov, stále platí, že vo vlastnej kuchyni sa majú vyriešiť všetky nedorozumia. A ak to nechcete, dostanete sa do súkolia existujúcich spoločenských vzťahov, Vašej viery v to, že iní ľudia, OU, či polícia to za Vás vyriešia. A na to by som sa nespoliehal...
Spochybniť sa dá hocičo, ale Vaša nespokojnosť o činnosti OLH sa tak môže minuť účinku. Vyriešte to si to najskôr vo vlastnej kuchyni. A ak sa to nepodda, potom oslovte svoje cudzie okolie, OU, policiu a pod.
17.1 2015 12:28
autor: neznámy
Vo vlastnej kuchyni to nepomáha.
18.1 2015 11:49
autor: neznámy
okresny urad odbor pozemkovy a lesny tam je mozne podat staznost na OLH .Alebo ho vymenit co je lepsie riesenie ako stazovat sa na okresnom urade
18.1 2015 15:19
autor: neznámy
Ak sa chcete strapniť,tak isto iste na Lesný úrad.
Tam po nejakom čase vám vysvetlia, tak ako všade/ že vrah vlastne nie je vrahom -ešte dostane odškodné,ožran,vlastne nie je ožranom a zrazená starká vlastne sama skočila pod kolesá ..../ že všetko je v súlade so zákonom.
Jednoduch ho treba vyhodiť,potom mu urobiť reklamu v regione !!!
22.1 2015 15:55
autor: neznámy
Myslím si, že to takto asi ostane a ostaneme všetci na smiech, čo to sme si vôbec dovolili lebo každý sa s každým pozná a každý každému niečo dlží.
22.1 2015 19:39
autor: neznámy
Pokiaľ si OLH neplní povinnosti, netreba ho hneď strieľat, ako by to niektorí najradšej urobili, ale treba ho na to upozorniť, aby zjednal nápravu. Ak to nepomôže, tak ho vymeniť. Máte na to právo a je to určite jednoduchší spôsob, ako to riešiť s úradmi, alebo s políciou.
24.1 2015 16:58
autor: neznámy
Osvedčenia OLH vydáva a odoberá (a vedie register OLH) príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov - treba sa obrátiť na nich. Len oni majú kompetencie riešiť pochybenia OLH pri výkone funkcie.
1.4 2015 10:27