Lesmedium

autor: nezadaný
Prosim o informáciu o platnom lesnom zákone / nie návrhu/ ku dnešnému dňu.
sekcia: Archívne fórum, 12.1 2015 12:53
autor: neznámy
Predpokladám, že táto otázka nemá byť provokáciou, aby niekto odpovedal a tým sa aj zároveň zosmiešnil.
Teda zosmiešni sa tým, že za každú cenu odpovedá.
Ale risknem to. Číslo zákona je 326/2005 Z. z.
Úplné znenia zákonov odporúčam vyhľadať na linke
http://jaspi.justice.gov.sk.
Je to oficiálna štátna web stránka. Avšak netvrdím, že má v okamihu zapracované do úplného znenia všetky novely. To sme mohli vidieť aj pri poslednej novele zákona o pozemkových spoločenstvách. Tam to trvalo aj vyše mesiaca.
13.1 2015 19:53
autor: neznámy
Zákon o lesoch bol naposledy novelizovaný zákonom č. 182/2014 s platnosťou od 1.7. 2014. Úplné znenie zákona je už dávno na jaspi.justice.gov.sk.
13.1 2015 20:20