Lesmedium

pristupenie k zmluve o splocenstve

autor: Jan
Pozdravujem,

v januári 2014 som darovanim od otca získal pozemky v správe urbariátu. Do dvoch mesiacov od vtedy som k zmluve o spoločenstve nepristúpil písomne, ale predsedovi urbariatu som túto skutočnosť oznamil ústne. Postačuje to, prosím? Ak nie, ako je vo veci vhodné ďalej konať?

Vopred ďakujem za odpovede.

sekcia: Archívne fórum, 27.12 2014 16:53
autor: neznámy
V pozemkovom spoločenstve so spoločnou nehnuteľnosťou to síce môže byť iné ako v pozemkovom spoločenstve so spoločne obrábanými nehnuteľnosťami, ale aj tak si myslím, že spoločenstvu treba nielen písomne oznámiť skutočnosť, že si sa stal vlastníkom, ale to treba aj dokladovať dokladom, kde je uvedené od koho si dostal dar. Z toho dôvodu ako doklad nestačí napríklad list vlastníctva, lebo na ňom nie je uvedený pôvodný vlastník.
V našom spoločenstve akceptujeme neoverenú kópiu potrebného dokladu.
29.12 2014 10:39
autor: neznámy
Ďakujem, ešte upresním;

onoho času som chcel rovno podpísať zmluvu o spoločenstve, preto som len ústne oznamoval predsedovi vznik novej skutočnosti (teda že som sa stal vlastníkom). Bolo to v marci 2014 a čakal som, že ma predseda k podpisu zmluvy vyzve obratom. Bol som práve doma, kde sa inak dlhodobo nezdržiavam z dôvodu práce. Nestalo sa, predseda nemal čas dokiaľ som ja mohol byť v meste, a takto som zmluvu nepodpísal. Teraz nemám žiadne potvrdenie o splnení si zákonnej oznamovacej povinnosti.
Sú Sviatky, znova som doma a rád by som dal všetko na pravú mieru, aj keď neskoro.
Čo sa týka dokladov, mám samozrejme notársky spísanú darovaciu zmluvu a v prípade potreby si vyziadam aj list vlastnictva na pravne účely.
29.12 2014 11:11
autor: neznámy
Zmluva o spoločenstve sa nepodpisuje. Zmluvu , prípadne aj stanovy ak ich máte by ti spoločenstvo malo dať akonáhle ku spoločenstvu pristúpiš. Je možné, že vaše spoločenstvo tak neurobí automaticky z dôvodov šetrenia a preto bude vhodné si ju vyžiadať.
Darovaciu zmluvu netreba predkladať, ale vhodnejšie je Rozhodnutie katastra o povolení vkladu. To určite máš.
Odporúčam ti ísť za predsedom (prípadne iným povereným členom výboru) a osobne mu odovzdať list s kópiou o oznámení, že pristupuješ ku zmluve a odovzdávaš mu aj doklad o nadobudnutí vlastníctva.
Z toho, že nie je dodržaná 14 denná lehota, by ste nemali mať v spoločenstve žiadne sankcie.
29.12 2014 16:00
autor: neznámy
Ďakujem, rozumiem tomu tak, že stačí písomne pristúpiť k zmluve o spoločenstve teraz, t. z. po takmer roku od nadobudnutia pozemkov, a to vr. doloženia dokladu o ich nadobudnutí, a vec je kóšer bez ďalších zákonných konzekvencii. Vlado, Tvoj názor mi pomohol, ešte raz vďaka zaň.
29.12 2014 16:38
autor: neznámy
jan,
zo zakona vam plynie povinnost pristupit k zmluve o spolocenstve v lehote 14 dni, za nesplnenie povinnosti zo zakona neplynie ziadna sankcia, o sankcii ale moze rozhodnut spolocenstvo, samozrejme moze/nemusi,

co sa tyka dokladov, ja ako predseda, si tiez vyziadam od novych vlastnikov titul nadobudnutia a to bud osvedcenie o dedicstve alebo zmluvu o kupe darovani....

co sa tyka k pristupeniu k zmluve, najprv si ju vyziadajte, precitajte, a potom k nej pristupte....

co sa tyka spolocenstva, zo zakona musi viest zoznam clenov spolocenstva, ja si ho aktualizujem cca 4 rocne, stiahnem si vypisy LV z kataster portalu a hned si viem zistit zmeny k predchadzajucemu obdobiu,....a zaevidujem ich....

co sa tyka pristupenia, spolocenstvo ma povinnost viest tento zoznam a aktualizovat ho k 31.12. ak by ste tam tento rok nefigurovali v r. 2015 urcite budete, bez ohladu na to ci pristupite alebo nie.
29.12 2014 22:53
autor: neznámy
pozemkové spoločenstvo

P R Í S T U P O V Á L I S T I N A

Meno.......Priezvisko........Titul......nar........., adresa.........,

v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. v znení zákona 34/2014 podľa § 9 ods. 3 ako vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti ...

p r i s t u p u j e m

k zmluve o založení spoločenstva schváleného na valnom zhromaždení dňa.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si zmluvu o založení spoločenstva prečítal, porozumel a súhlasím s jeho obsahom.
Táto prístupová listina tvorí prílohu zmluvy o založení spoločenstva schváleného na valnom zhromaždení dňa.


V.......................................... dňa......................................
..........................................................................

29.12 2014 22:56
autor: neznámy
staci ked nieco taketo vyplnis a das to predsedovi nech ma pokoj, aj fotokopiou tej zmluvy
29.12 2014 22:57
autor: neznámy
A čo ak nesúhlasím so zmluvou? Aj tak k nej musím pristúpiť? To je predsa choré.
30.12 2014 8:21
autor: neznámy
Páni, veľmi pekne ďakujem za fundované odpovede.

K otázke diskutujúceho predo mmou, či musím pristúpiť k zmluve ak s touto nesúhlasím;
osobne mám za to, že ak mi boli pozemky darované, tak s istým akoby záväzkom ich účasti v pasienkovom spoločenstve (urbariáte), ktorý preberám spolu s týmito pozemkami pri ich darovaní. Nakladať s nimi potom ďalej môžem - a teda hádam aj pokúsiť sa zmeniť, či ukončiť svoju účasť v spoločenstve - až následne, a to rámci platného zákona č. 97/2013 Z. z. a iných súvisiacich. Istý si samozrejme nie som, nemám právnické vzdelanie.
30.12 2014 10:01
autor: neznámy
v zakone je ustanovenie, pokial sa vlastnik podielu nehnutelnosti nechce stat clenom spolocenstva, moze svoj podiel odpredat.

to znamena ak nesuhlasite so zmluvou, a nechcete pristupit, mozete svoj podiel odpredat, pokial tak neurobite musite sa podrobit voli vacsiny, z vlastnictva vam plynu aj prava ale aj povinnosti, musite pochopit ze ste len podielovym spoluvlastnikom, a mate len podiel a nie celok, ak sa nechcete stat clenom spolocenstva, odpredajte si podiely na pozemku, a kupte si pozemky do vylucneho vlastnictva, kde bude pozemok v celosti vas, a mozete rozhodovat co s nim dalej.
30.12 2014 12:39
autor: neznámy
Spoločenstvo musí viesť zo zákona zoznam svojich členov a tento aktualizovať vždy k 31.12. Ako s takýmto aktualizovaným zoznamom ďalej nakladá - doručuje ho OLÚ, resp. Pozemkovému a lesnému odboru OÚ, aby tento mohol aktualizovať Register pozemkových spoločenstiev?

Ďakujem.
8.1 2015 14:47
autor: neznámy
Jan, o čom to rozprávaš? Ušiel ti autobus.
8.1 2015 17:12
autor: neznámy
Jan

spolocenstvo aktualizuje stav k 31.12.
podla novely sa uz neposiela na lesny odbor nic,
spolocenstvo vedie zoznam, pre vlastne potreby, lesny odbor si ho vyziada napr. ked pride na kontrolu.
8.1 2015 17:19
autor: neznámy
:-/ ušla mi novela z januára r. 2014, ktorou sa mení zákon o. i. aj zákon 97/2013 Z. z.

Teraz už vidím, že v čl. V novely a v jej bode 5. je uvedené, že v §18 zákona 97/2031 Z. z. sa vypúšťa ods. 3, podľa ktorého bolo spoločenstvo pôvodne povinné aktualizovaný zoznam členov predkladať OLÚ.

Ospravedlňujem sa za svoju nepozornosť, a ešte raz ďakujem za usmernenie.
8.1 2015 17:58
autor: neznámy
:-/ ušla mi novela z januára r. 2014, ktorou sa mení zákon o. i. aj zákon 97/2013 Z. z.

Teraz už vidím, že v čl. V novely a v jej bode 5. je uvedené, že v §18 zákona 97/2031 Z. z. sa vypúšťa ods. 3, podľa ktorého bolo spoločenstvo pôvodne povinné aktualizovaný zoznam členov predkladať OLÚ.

Ospravedlňujem sa za svoju nepozornosť, a ešte raz ďakujem za usmernenie.
8.1 2015 18:04