Lesmedium

Nové vetry z úradnej OP- nevymäknem!

autor: sumar
Návrh téz a obsahu novej koncepcie ochrany prírody ako výsledok diskusie

na druhom pracovnom stretnutí k príprave novej koncepcie

25.-26. novembra 2014 v Banskej Bystrici

za účasti členov Pracovnej skupiny ŠOP SR pre prípravu novej koncepcie

Základným poslaním ochrany prírody je ochrana hodnotných prírodných území a druhov s ohľadom na aspekty dlhodobého plnenia funkcií ekosystémov, zachovania biodiverzity a ekologickej stability, rozvoja trvalo udržateľného života a kvality životného a kultúrneho prostredia obyvateľstva.

Základná téza, ktorá sa má pomocou koncepcie ochrany prírody dosiahnuť

* Spoločnosť chápe a podporuje ochranu prírody ako prostriedok na udržanie alebo dosiahnutie dobrej kvality životného prostredia pre obyvateľov a zložky prírodného prostredia a pre trvalo udržateľný rozvoj

Tézy, ciele a úlohy ochrany prírody na Slovensku

* Ochrana prírody je prostriedkom na podporu regionálneho rozvoja a kvality života obyvateľov

* Ochrana prírody zabezpečuje priaznivý stav druhov a biotopov a plnenie medzinárodných záväzkov a národných záujmov pre zachovanie biodiverzity

* Ochrana prírody zabezpečuje zachovanie najvýznamnejších anorganických javov a prvkov

* Ochrana prírody podporuje starostlivosť o krajinu

* Ochrana prírody je súčasťou synergicky pôsobiacich stratégií na ochranu zložiek prostredia a udržateľný rozvoj a zmierňovanie klimatických zmien

* Ochrana prírody na Slovensku je súčasťou celoeurópskych a celosvetových snáh na ochranu biodiverzity

Návrh obsahu novej koncepcie ochrany prírody na Slovensku

Jednotlivé tézy, ciele a úlohy ochrany prírody budú doplnené o slovný komentár s vysvetlením dôležitosti, terajších nedostatkov a potrieb. Ich naplnenie prostredníctvom najdôležitejších opatrení bude v prílohe.

PS: Pripomienkovať do 15.1.2015

sekcia: Archívne fórum, 16.12 2014 21:35
autor: neznámy
Nie je čo pripomienkovať. Prázdne slová a všeobecné vety. Niečo ako zabezpečenie tvaloudržateľného hospodárenia v lesoch, ochrana lesa pred lykožrútom, lesná pedagogika v praxi, sloboda, demokracia, pokrok, láska a pravda zvíťazí a bude raj na Zemi. Každý si pod tým predstavuje niečo iné, jemu srdcu blízke a výhodné. Reči sa vravia a chlieb sa je. Tézy vo všeobecnosti sú len alibizmus, ktorý sa snaží niečo podsúvať a má skrytý cieľ (napríklad vytiahnuť peniaze ľuďom z vrecka).
17.12 2014 9:53
autor: neznámy
Od skončenia vysokej školy až doteraz robím nepretržite v lesníctve (nejaké tie desaťročia ). Zažil som vzostupy a pády lesníctva , ale to čo sa deje dnes v lesníctve je nehorázne. Lesník je najhorší škodca prírody , ktorého treba okamžite zlikvidovať. Jediní ktorí lesu rozumejú sú tzv. janičiari , ktorí sa po skončení vysokej školy vo Zvolene v praxi neuplatnili , prešli do opozície , teda k rôznym "spasiteľským organizáciám" nášho lesníctva. Viď Ing. Erik Baláž a spol., podskokovia Ing. Lukáča z Vlka a podobné individuá. Je na škodu veci , že takýmto ľuďom sa v médiach dáva taký široký priestor. S ich sladkými rečami by sa skôr uplatnili ako podomoví šíritelia viery. Ľudia by sa ich mali spýtať , odkiaľ majú peniaze na tie svoje aktivity.
Keďže štát nedotuje lesníctvo , prečo dotuje napr. ŠOP ? Veď to sú zbytočne vyhodené peniaze. Ako píše diskutujúci nad " prázdne slová a všeobecné vety ". Za to máme my občania takúto organizáciu platiť. Čo ma vie ako lesníka dostať do nepríčetnosti , tak to je chovanie pracovníkov ŠOP . Arogancia , nadutosť , povýšenosť a hranie sa na dôležitého. Tie svoje tézy si strčte za klobúk. Ja navrhujem ministerstvu , aby sa nad tým zamyslelo , veď v terajšej ťažkej dobe sú to zbytočne vyhodené peniaze. Ak takto bez dotovania bude ŠOP postavená na úroveň lesníctva , teda nedostane peniaze od štátu , potom som zvedavý či sa im oplatí "bojovať za ochranu našej slovenskej prírody ".
Slovenská verejnosť nech si raz uvedomí , že mi lesníci sme ochrancovia prírody a nie nejakí skrachovaní lesníci a podomoví šíritelia mylných myšlienok.
17.12 2014 18:24
autor: neznámy
Tí čo organizujú a sedia na tzv.pracovných stretnutí musia predsa vykazovať činnosť,veď berú platy,sedia na teplých miestečkách a ich funkcie sú nepostrádateľné,neskutočne dôležité!!!
Ak by ich zrušili tak verte nič by sa nestalo,neprišlo by žiadné zemetrasenia ani
kataklizma prírody./tak ako kedysi nepostrádateľní colníci,ktorí dnes nikomu nechýbajú/
Myslím si že v každom priestore,/lesnícstve,banícstve,poľnohosp..../existujú zákony,ktoré podchytávajú ochranu prírody aj jej kontrolu.
Na ich bezzubosť a zbytočnosť a nezmyselnosť by som poukázal okrem
iného,pri ochrane vlka. K zastrelenému jedincovi ma byť privolaný aj človek z ŠOP /no dohodnuté miesto/,k uhynutému, tak isto,ba dokonca sa s vlkom nesmie hýbať. Ktorý pracovník LÚ,resp,ŠOP vám niekedy v noci,resp.cez víkend.sviatok na miesto činu príde !? Ani jeden !! A tak vlci aj keď sa strelia,,nijakí strelec netúži postávať min.pol dňa niekde v lese a čakať ,ak nechce porušiť zákon, na odborníkov zo štátnej správy.,veď ak sa vôbec dovolá tak mu odkážu,aby im vlka doniesol ,,do postele".A to ešte strelec netuší,že ,,strelil chovného jedinca"
A tak vlci sa strieľajú ,ale štatistika odstrelu nestúpa,resp.je totálne bludná /asi ako štatistika našich vládnych predstaviteľov /.

18.12 2014 12:21
autor: neznámy
Veľmi dlhú dobu som do fora nevstupoval, pretože som zožal spusta kritiky za to že som upozornil na to , že pod mojím menom boli uverejnené príspevky, s ktorými by som v živote nesúhlasil. Hoci som si debaty pravidelne prezeral, stále je tu veľa priestoru pre tzv ľudí s IQ hojdacieho koníka. Teraz po príchode z nemocnice, kde som bol hospitalizovaný " zopár mozgových príhod" mi nedá, aby som sa nezapojil do diskusie. Plne musím súhlasíť s predošlími príspevkami,ktoré vystihujú úbohosť nášho rezortu presadzovať a obhajovať výsledky poctivej roboty,starej generácie horárov, ktorým ani ja po 40 ročnej praxi nesiaham ani po päty. Prepáčte chyby ešte mi to na počítači nejde.
20.12 2014 19:31
autor: neznámy
"PS: pipomienkovať do 15.1.2015 !" Udivuje ma taká trúfalosť osôb" návrhu téz" z novembra 2014 - aby som bol slušný ZMIZNITE!!!
22.12 2014 12:25