Lesmedium

LGIS

autor: neznámy
V súvislosti so systémom LGIS chcem poprosiť o isté nejastnosti.

Na LV KNE máme zápis TTP , alebo orná pôda.

V skutočnosti sa však jedná o les , vytvorený po mnohé desaťročia z náletov.

V mapách LGIS sú tieto parcely vyznačené ako biele plochy.

Nepamätám sa, žeby tam bola bývala od roku 1992 ťažba.

NLC nerobí na tieto pozemky LHP?. KNC bez založenia LV sú vedené ako lesné pozemky.

Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 3.12 2014 11:19
autor: neznámy
Zavazny pre druh pozemku voči statnej správe je register C . Ak je v registri C uvedený druh pozemku les tak sa musite k nemusprávať v zmysle lesného zákona. Ak tam nemáte LHP tak su zakonné možnosti . Ak v LHC v ktorom sa lesny pozemok pre ktory nie je plan vypracovaný LHP skonci platnost do troch rokov , nie je potrebné žiadať o vypracovanie LHP. Inak by ste mali o vypracovanie LHP požiadať.
3.12 2014 13:48
autor: neznámy
Dopravoprojekt a.s.Komárňanská Bratislava , je firma, ktorá pracuje na štátnych zákazkáh..Ona , resp.jej vedúci pracovníci nevedia, že majú pri spracovaní týchto št. zákaziek vychádzať z registra C?

Zaujímalo by ma,akú odpoveď by dala, istá p. bývalá riaditeľka tejto spoločnosti, pracujúca teraz na min. dopravy.
3.12 2014 14:02
autor: neznámy
to neviem posudiť
3.12 2014 14:09