Lesmedium

Výstavba Urbarskeho domu.

autor: Peter
Valné zhromaždenie Spolku urbáru sa uzneslo , že na výstavbu urbárskeho domu sa použijú finančné prostriedky cca 50 000 --60 000,-eur. Uvedený urbársky dom je postavený a jeho vyučtovanie je 74 548,85,-eur bez DPH, s DPH je to okolo 90 200 eur. Mohol výbor takto postupovať?Pri verejnom obstarávaní bola vybraná fyrma s ponukou 65 392,-eur. Nemalo o tejto sume rozhodovať valné zhromáždenie ? Je tonto postup správny ? Čo teraz, výbor postupoval správne ?
sekcia: Archívne fórum, 3.12 2014 10:28
autor: neznámy
Podľa mňa toto neupravuje zákon, ale odpoveď treba nájsť v zmluve o lesnom spoločenstve, prípadne v konkrétnom rozhodnutí valného zhromaždenia o použití finančných prostriedkov. Či sa pripúšťala nejaká odchýlka od schválenej sumy a za akých podmienok.
Aké stanovisko k tomu zaujíma dozorná rada? Došlo k svojvoľného rozhodnutiu výboru?
3.12 2014 10:56
autor: neznámy
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Jeho rozhodnutia sú tak pre výbor záväzné. Výbor sa zodpovedá zhromaždeniu. Zhromaždenie tak môže rozhodnúť akú zodpovednosť vyvodí voči členom výboru. V danom prípade, ak bol výbor pri investovaní obmedzený rozhodnutím zhromaždenia mal požiadať zhromaždenie o odsúhlasenie vyššej sumy.
3.12 2014 12:01
autor: neznámy
Ni ecelkom suhlasim s Jitef1. Skutocne záleťí od toho , ako sa postupovalo pri stavebe domu.Nie je predsa ucelne , ani rozumne , pre kazdu maličkosť zvolavať Valne zhromaťdenie . Ak mandat na stavbu domu VZ dalo vyboru a doslo k neocakavaným zmenám, ktoré bolo treba operatívne riešiť , tak vybor ako stautarny organ postupoval v sulade so zakonmi. Valné zhromaťdenie určuje a schvaľuje zásadné veci pre chod spoločenstva. operatívne riešenie je v kompetencii výboru . A je pravda , že zaleťí od stanov , co je v nich napísané ako postupovať v takýchto prípadoch. Ale stanovy nemôžu odporovať zákonom " nielen 97/2013 ale žiadnemu zákonu ) Preto simyslím , že otázka je kladená za účelom určitého diskreditovania a hľadania chyby kde nie je. Ak ste podstavili urbarsky dom budte radi . Zhodnotili ste svoje peniaze. Ak sa chcete hadať a dokazovať svoju pravdu aneomysnosť pokračujte v otázkach typu , či bolo skor vajce alebo sliepka. Ci si mohol niekto vziať o gram viac ako druhý . Volý sa to závisť a názov tejto vlastnosti by mal byť uvedený v slovenskejhymne a na štátnom znaku SR
3.12 2014 13:56
autor: neznámy
Nie celkom súhlasím s pánom bez mena. Uvedená cena je väčšia o viac ako 20%. Ak VZ rozhodlo že strop je uvedených 60 tisíc tak aj malo byť. Keď výbor odobril ponuku vo výške 65 tisíc čo je viac o 5 tisíc mohol tak spraviť ak je v zmluve o založení alebo stanových spoločenstva uvedené že môže disponovať s takou hodnotou aj bez zvolania VZ. Ale nie celkom rozumiem prečo dodávateľ /stavebník/ presiahol svoje ponuku o takmer 10 tisíc. Však ked podpisoval ponuku určite mal dôkladne preštudovanú dokumentáciu projektu. To akože načo bolo vlastne to obstarávanie keď nedodržal ponuku. Je to v poriadku voči ostatným uchádzačom. A o tej DPH nehovoriac.
Mne osobne to niečim zapácha ....
Pán bez mena: Podla mňa Peter nechce nikoho diskreditovať ale triezvo zmýšľa a počíta. Ak sa výbor hrá na všemožných a koná ďaleko nad rámec svojich kompetencií mal by sa mu niekto pozrieť na účty
5.12 2014 22:12
autor: neznámy
peter2 ano mate pravdu peter kona . Ako je na Slovensku bezne a teraz velmi modne . Kona ako udavac.asi aj on chcel byt dodavatelom a neuspel. Tak preto. udava vlastnych. To je tak ako ked prisli za vojny do dediny nemci hladat partizanov. Nikdy v tej dedine neboli ale do pol hodiny vedeli kde je kto ukryty. Udali ich vlastny spoluobcania . Preto sa zo slovakov vsade vo svete smeju .
5.12 2014 22:37