Lesmedium

ťažba dreva v lese

autor: Králová Mária
dobrý deň, prosím o radu,

les v obci Hlboké, patrí súkromnému majiteľovi, ktorý ho úplne likviduje, od začiatku roka vyváža odtiaľ hrozné množstvo dreva, už sa rozhodol, že jednoduchšie bude pokračovať v rezaní stromov skraja lesa, za obeť padajú storočné duby a iné dreviny,

starosta obce o tom vie,

ako mám postupovať, kým nie je úplne neskoro?

dakujem

sekcia: Archívne fórum, 1.12 2014 12:51
autor: neznámy
Udajte ho! Čo si to vôbec dovoľuje a ešte na svojom. To je ale drzosť. Kapitalista jeden.
1.12 2014 13:01
autor: neznámy
Rozkošná odpoveď. Aj ťažba v lese, ktorý je v súkromných rukách, sa má riadiť nejakými pravidlami. Konkrétne v tomto lese nie je povolená do r. 2018. Takže ešte raz ďakujeme za "poučnú" a vskutku na úrovni odpoveď. Resp. ktovie, možno ho udáme...
1.12 2014 13:14
autor: neznámy
ak má v poriadku všetky papiere tak nezmôžete nič....je to jeho majetok a môže si s ním robiť čo chce!
1.12 2014 13:47
autor: neznámy
Ak máte vedomosť o tom, že ťažbu vykonáva protiprávne, oznámte to na polícii. Na ťažbu musí mať súhlas OLH.
1.12 2014 13:56
autor: neznámy
Ďakujeme
1.12 2014 14:00
autor: neznámy
Odpoveď na to či je ťažba oprávnená vám dajú na Lesnom a pozemkovom odbore Okresného úradu, je to orgán štátneho dozoru nad starostlivosťou o lesy, nenechajte sa odbiť. OLH urobí to, čo si želá majiteľ lesa, on ho platí.
1.12 2014 16:23
autor: neznámy
Vo Fínsku to funguje tak s tým kapitalistickým majetkom. PSL(LHP) nie je povinnosť, OLH detto, vlastník si požiada orgán o ťažbu, technický je skoro neobmedzená, koľko si zažiada, toľko sa mu schváli. Čaká 2 týždne na vyjadrenie záujmových skupín(NGO, ŽP a pod. Ak sa nikte neohlási, orgán ťažbu povolí. Ak sa ovšem niekto ohlasí, tak na jeho náklady sa prijmú obmedzenia. Majiteľ si požiada o ťažbu 50% majetku o rok, podľa ortofotomapy orgán zistí, že si vlastne vyrúbal 70%. Čo spraví orgán vo Fínsku a čo by spravil orgán na Slovensku. Vo Fínsku príijde orgán pekne zA MAJITEľOM
2.12 2014 6:36
autor: neznámy
ZA MAJITEľOM a ho požiada, aby si opravil svoj návrh na ťažbu podľa skutočnosti. U nás orgán postupu presne tak, ako je to uvedené v odpovedi starostu obce. Skriminalizuje sa to. Takže kde je vlastne problém, kde je ten rozdiel medzi jedným a druhým príkladom. Je to systemová chyba, ktorá je založená v zlom chápaní práva na slobodné užívanie osobného majetku a práva na relatívne slušné životné prostredie. U nás prevažuje ten druhý princíp. To, že tá firma to takto spravila už nie po prvý krát znamená, že už pozná taký postup, ktorý ju síce ohrozí, ale nezničí. A je takisto aj utopické p.Králová si myslieť, že vlastník majetku si zničí svoj les tým, že si ho vyrúbe. Je to ako keď na jar si vysadite mrkvu a na jeseň si ju len pozbierate. Dávne pred rokmi bola založená komunistická doktrína ohľadom tzv. vykrádania a drancovania lesov súkromnými osobami, kedy v 50-tich rokoch fungoval štátny les , ale aj neštátny, súkromný. Súkromníci museli platiť kontingenty a keď chceli nejak prežiť, tak si šli do svojej hory a vyrúbali, koľko potrebovali. Samozrejme , že štátny horári davali na nich pozor a hlavne také správanie odporovalo komunistickej doktríne o slobodnom užívaní pôdy-majetku, tak im potom odobrali užívanie a zakázali rúbať na svojom. A dnes sme presne v takej istej situácií, kedy zákony o lesoch vytvorili bariery na slobodné užívanie svojho majetku a v mene tzv. TUR boli predpísané LHP, dnes PSL, kde je jasne v Zákone o lesoch napísané, že vlastník lesov nie je samostatne spôsobili hospodáriť na svojom majetku, musí mať OLH a PSL. A toto je pozostatok po komunistickej doktríne, ktorý nebol ešte odstránený a na slušné pomery EU demokracie skoro neslýchaný spôsob ako na každom 1 m2 lesa je položenaá bariera proti slobodnému podnikaniu na lesnej pôde. V porovnaní je tu príklad s poľno pôdou, tak sa používa cukríkový efekt, SHR urob, čo chce štát, dostaneš peniaze. V prípade je lesov je to úplne zvrátené, musíš si zaplatiť OLH a keď Ti niekto napíše Bez zásahu, tak nemôžeš nič rúbať. Ja poznám jeden spôsob ako sa to dá obijsť, je to spôsob, že majiteľ začne rúbať poškodené stromy ako súčasť kalamity. A je dosť ťažke dokázať každému orgánu, čo je dosť, či málo poškodený les... Aj toto sú nedostatky lesného zákona, ktorý sa hrá na hru, kriminálnik-zlodej vrs. aktívny občan, starosta, či orgán alebo policajt. Sami sebe sme si nepriateľmi a toto pácha vnútorné prostrredie, či duch alebo atmosféra lesného zákona ako mohyla postkomunistického vývoja dnešného budovania demokracie.
Preto treba si opakovať, mrkva, pole, les, rovnaké pravidla pre všetky druhy majetku, iným riešením je preukázať verejný záujem a celé to zoštátníť. Ale toho sa báli aj ranní komunisti v 50-tich rokoch, radšej iba zobrali užívanie, lebo sa báli ma´darského scenára z 1956, kedy sa vešeli ľudia v Budapešti na kandelábroch.A bolo by to bezprecedentné riešenie v EU!?
Treba vytvoriť slušné podmienky na slobodné užívanie súkromného majetku, začať najskôr 25/50 ha bez PSL a OLH s tým Fínskym postupom a potom to po desaťročiach pridávať 100/250 ha a vývoj by mal ísť až ku tomu, čo je dnes v Rakúsku, či Nemecku, 500/1000ha bez vyštudovaného lesníka a podrobného programu/plánu . Budíček všetci, nekriminalizovať, nestavať bariery na slobodné podnikanie, lebo SMEs maleé a stredné podniky sú základ stability terajšej EU, nie mega fabriky na zelených lúkach, ale rodinné farmy od 20 ha polí a 10ha lesov.
2.12 2014 7:06
autor: neznámy
Presne s tým súhlasím, dnešné zákony obmedzujú súkromné vlastníctvo a podnikanie na pôde ( poľnohospodárskej aj lesnej) možno viac ako za komunizmu, komunistickú doktrínu doplnili ešte lobistické záujmy ochranárskych skupín, ktoré strašia devastovaním prírody. Drobné podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve pri súčasne platných zákonoch nie je možné. Je síce rozdiel porovnávať fínske lesy so slovenskými, sú to úplne iné podmienky, treba si však uvedomiť, že naše školy chrlia stále "odborníkov", ktorí sa aj potrebujú zamestnať. Netvrdím, že starostlivosť o les si nevyžaduje odbornú prípravu ale naše odborné školstvo je v tomto smere predimenzované, preto sú tomu prispôsobené aj ďalšie zákony. Týka sa to aj iných odvetví, nielen lesníctva. V minulosti každý majiteľ súkromného lesa ( a boli ich tisíce, pričom lesné parcely mali často výmeru len niekoľko árov) si dobre rozmyslel kedy a aké stromy bude v lese ťažiť a myslel aj na obnovu lesa pre budúce generácie. Je to však téma na dlhú diskusiu.
2.12 2014 9:15
autor: neznámy
Sumar ma možno dobre znalosti ako to funguje vo Fínsku, Rakúsku a Nemecku, ale o lesnictve, princípoch pestovania lesov a kategorizácii nemá ani potuchy.
Píšeš o vytváraní slušných podmienok na užívanie súkromného majetku. S tým súhlasím, ale slušné využívanie neznamená len ťažbu dreva o ktorej sa v Tvojom príspevku viackrát píše. Lesy majú aj iné funkcie, ktoré sú v opodstatnených prípadoch dôležitejšie ako zisk s predaja drevnej hmoty. Les je síce zdroj obnoviteľný, ale pri nešetrnom nakladaní s ním sa z neho stáva zdroj vyčerpatelný, preto si treba uvedomiť, že dodržiavanie princípov na ktorých je postavený LHP po novom PSoL je opodstatnené.
K pozostatkom komunizmu len toľko : Tradícia cielavedomého hospodárenia v lesoch a HÚL na Slovensku siaha do 15 storočia.


2.12 2014 9:35
autor: neznámy
Otázka na pána Sumara.
Je ortofotomapa dostatočne zaručením dokladom, v prípade akéjkoľvek ťažbY?
Aby som sa vyjadrila presne. Môže sa považovať pri výrube za vierohodný podklad?
Ďakujem.
,
2.12 2014 9:57
autor: neznámy
Dobrý deň prajem, už dlhšie si všímam príspevky ,,sumara". Páči sa mi jeho postoj k súkromnému sektoru lesov,ale aj k odbornej stránke problémov.
Som vlastníkom niekoľkých ha lesných pozemkov, ktoré som nadobudol kúpou a preto k nim cítim veľkú zodpovednosť. Vadí mi však prílišná starostlivosť štátnych orgánov o moje lesy vyplývajúca z platných zákonov. Verím, že časom sa zákony zmenia v prospech vlastníkov tak ako vo svojích príspevkoch píše ,,sumar" a tak ako to funguje vo vyspelých krajinách.
2.12 2014 11:10
autor: neznámy
Chlapci veď existuje LGIS mapový server NLC Zvolen, prístupný pre verejnosť, kliknem lokalitu, otvorí sa mapa, dam porastovú a ortofoto, tam su aj hranice dielcov a presne viem či rúbe v lese alebo mimo. Toto nevedia OLH, alebo vlastníci lesa, to svedčí len o malom právnom vedomí vlastníkov lesa, neviním len ich, vinim celú spoločnosť a štátnu správu lesného hospodárstva, ktorá ma dosť priestoru metodický usmerňovať všetkých, napr. na stretnutiach vlastníkov, užívateľov lesa, olh a podľa potreby aj iných štátnych správ. Toto na Slobensku praktický nerobí nikto. Mám vedomosť že jediný úrad to robil nekedy spráávne a to v Spišskej Novej Vsi, ale politici a prominenti to tiež do...... . Vlastník ostal odkazaný sam na seba a občan si myslí, že je stále socializmus, každý chce využívať cudzia majetky a nikto to nedáva na správnu mieru. Prepáčte, mám veľa práce, ale za tým si stojím, ministri sedia nič nerobia a takto to ide. Že vraj odborníci na svojich miestach - slova Kňažka a Budaja!!!
2.12 2014 11:27
autor: neznámy
Kam smeruje lesnícstvo,ak ten kto skončí lesnícke vzdelanie ,ktoré je mu nanič,lebo vlastne nemôže hospodáriť v lese,kým nezaplatí tzv.školenie,a skúšky OLH,.Z človeka urobili blbca,a len tí v štátnych úradoch a NLC sú praví odborníci !!
A vlastne kto vie vysvetliť aká škoda vznikne ak sa nedodrží PSL na tých iných funkciach lesa.d vlastne okrem škody vlastnej,ktorú si spôsobí majiteľ,asi ani nijaká iná nevznikne. Hovorím o hospodárkých lesoch,Či teraz,alebo o 50 rokov,tá holina vznikne tak či tak,Dokonca mladé porasty viac vyprodukujú kyslíka a aj koreňový systém len zahustí spevnenie pôdy proti erozii A turisti asi ťažko chodia po hospodárskom lese,okrem hubárov!!!
2.12 2014 13:25
autor: neznámy
pre neprihláseného z 2.12.2014 11:27
Nejaký si múdry ohladom LGIS. Asi nevieš, že tie tvoje super ortofotomapy sa akualizujú každých 10 rokov. Takže ak to včera niekto vyrúbal tak to na ortofote to uvidíš o 2-10 rokov (podľa toho kedy sa aktualizuje PSoL)
4.12 2014 14:36
autor: neznámy
Presne tak, podľa toho si zistím, či vyrúbal les alebo iný druh pozemku. A okrem toho ortofotomapy sú nielen na LGISe. Nemám čas na účenie každého vlastníka lesa, aj samy si musia niečo naštudovať, zistiť a najdôležitejšie je vedieť pracovať s katastrálnymi podkladmi, ale aj mapami na obecných úradoch atď. atď... A ak chceš vedieť presne a bol si na skúškach OLH, tak zistíš, že aktualizácia ortofotomáp je po cca 6 rokoch. Dobré Gustík!!! Učiť sa! Učiť sa! Učiť sa!
4.12 2014 18:27
autor: neznámy
aa:Ortofotomapa je len pomocným podkladom pre určenie plochy, ktorá je vyrubaná. V prvom rade je platným údajom pre účely lesnej evidencie ,Grafická evidencia vedená na porastovej mape, ktorú vedie OLH. A tá môže byť predmetom skúmania ako štátneho dozoru, či znalca v obore HUL alebo vyhotovovateľa PSL. Resp. dnes už každý slušný projektant hocičoho používa submetrovú GPS. / S presnostou pod 1m./. Niekedy stačí aj obyčajná buzola a meračské pásmo alebo už dnes digitálny dialkomer. Ak by som chcel spochybniť grafickú evidenciu u OLH , postupoval by som asi takto, podľa váhy toho predmetu podania, buzola+dialkomer, GPS s podmetrovou presnostou, a aaž Geometr.plán od licencovaného geodéta. Primerane tomu, sa aj mení cena, ale keď sa jedná o stovky m3, neľutoval by som Geodéta.
4.12 2014 20:02
autor: neznámy
Pre Jana z 2.12.2014, 9:35.
Plánovanie v lesoch vzniklo z potreby panovníkov a kráľov mať pod kontrolou výrobu drahých kovov ako zlata a striebra, ktorú zvyčajne mali na starosti rôzni vtedajší podnikatelia, typu Thurzo a iní. Panovník si chránil svoj majetok. V prípade súkromného vlastníctva zase platí to, že vlastník si chrani svoj majetok a ten druhý, napr. štát nesmie klásť prekážky pred slobodným podnikaním. Napr. takým slobodným prístupom bez tzv. PLANOV, vznikol najefektívnejší a najviac prírode blizky spôsob hospodárenia, t.j. výberkový hosp. spôsob. Janko, vládnuť mase musíš ohńom a mečom v podobe plánov a kontroly ako u nás, ale existuje aj iná cesta, kedy slobodný človek , ktorý vlastní majetok sa slobodne rozhodne ako naložiť so svojim lesom, čoho výsledkom je výberkový les typu švajčiarsko, či slovinsko alebo Chorvátsko a Srbsko a pod. Zobuď sa centrálny plánovač a dirigent, noty na bubon už existujú, t.j. ako správne gazdovať v lese, a ja a aj mnohí iní už vedia aj správne čítať a aj bubnovať tie noty. A tebe už len treba sa doučiť bubnovať , lebo čítať nie noty už vieš.Cvičiť bubnovanie, janko!.
4.12 2014 20:30
autor: neznámy
Jano sa nám prebudil a pravdepodobne napísal toto: http://lesmedium.sk/clanok.php?id=168176
Nevie niekto, kto vystupuje pod pseudonymom Ing. ján Heinrich? Bude to nejaký starý komunista, ktorý ochraňuje staré dobre časy?
PS: LHC je len stará plánovacia jednotka pre potreby komunistického riadenia územia a ako taká dnes už nemá opodstatnenie, je to obyčajný archaizmus, na ktorý sme si zvykli . Zrušením LHC by sa nič nestalo, lebo existujú aj iné uzemné členenia, K.ú., okres, kraj, na ktoré je možné modelovať nejaký program/plan alebo niečo iné. Dnes je už podstatnejší VC, vlastnícky celok.
Budovanie komunizmu padlo, mal by padnúť aj tento jeho pomník.
6.12 2014 9:11
autor: neznámy
Pán Sumar ďakujem
6.12 2014 13:13
autor: neznámy
Zaujímavé čítanie od našho väčšieho brata a neštátneho periodika od SVOLu.

http://www.svol.cz/aktuality/zpravodaj-c-24/

Lesnictví ve Francii obecně:
• lesnatost 28 %
•výměra lesů 16,3 mil. ha
•třetí největší rozloha lesů v Evropě
•v posledních 25 letech rostla rozloha lesacca o 78 tis. ha/rok
•listnaté lesy 67 %, jehličnaté lesy 33 %rozlohy
•středomořská oblast – borové lesy, teplomilné doubravy
•nížiny a pahorkatiny – dubové a bukové lesy
•vyšší polohy a hory – smrkové a jedlové lesy
•zásoba dřeva 160 m3/ha
•většina lesů je certifikována v systémuPEFC
•průměrná cena pozemku bez lesa je 20-55 EUR/100 m2 , lesního porostu 50-200EUR/100 m2

Lesní zákon
Soukromé vlastníky lesní zákon téměř neomezuje.Při obnově lesa nejsou vlastníci nestátních lesů omezováni při volbě dřevin k zalesnění (mimo chráněná území).
Maximální velikost holých sečí je 2 ha,v borových oblastech středomoří 10 ha (je využíváno minimálně).
Měřítkem pro zahájení obnovní těžby není věk, ale cílová tloušťka obnovované-
ho porostu. Lesní hospodářský plán je zpracováván na období zpravidla 20 – 30 let, závazná je maximální výše těžeb, obsahuje návrh a interval pěstebních a těžebních zásahů. LHP pro stát a obce zpracovávají státní lesy zdarma. Soukromí vlastníci si LHP platí, do 25 ha nemusí hospodařit dle LHP.!!!!!!!?!?!
Ve veřejných lesích (státní a obecní) je obecné užívání lesů umožněno po přístupových cestách, ze zákona je volný pohyb zakázán. Sběr hub je umožněn do množ ství 2 kg a bylin v množství, které se vejde do dlaně. Do soukromých lesů je vstup zakázán.!!!!!!!!!
Státní lesy Francie (ONF)
• tvoří 10 % celkové rozlohy lesů,
• struktura podobná jako u LČR před transformací lesnictví,
• lesy státu včetně myslivosti spravují přímo,
• kromě tvorby LHP zpracovávají pro obce i roční pěstební a těžební projekty,
vyznačují těžby, přijímají vytěžené dříví, často i realizují dříví na trhu. 15 % nákladů na OLH hradí obec, 85 % ONF (stát),
• v posledních letech se vytvořilo významnější partnerství mezi ONF a Sdru-
žením obecních lesů Francie (FNCOFOR).
Obecní lesy
• zaujímají 25 % rozlohy lesů,
• většina obcí vlastnící lesy je členy Sdružení obecních lesů Francie (FNCOFOR),
• FNCOFOR zastupuje členské obce vůči institucím, zejména ONF, na všech
organizačních úrovních, vzdělává volené zástupce obcí v lesnické oblasti a správě lesů a snaží se učinit z lesa nástroj rozvoje venkovských oblastí – při splnění těchto bodů:
• strukturování odvětví energetického dřeva,
• zpracování vytěženého dřeva z obecních lesů v regionu,
• podpoření použití místního dřeva při stavbách budov sloužících veřejnému
zájmu.
Činnost FNCOFOR je hrazena z členských příspěvků a ze státních dotací.
Soukromé lesy
• činí 65 % rozlohy lesů, 72 % objemu
dřeva na pni,
• 3,5 mil vlastníků,
• průměrná výměra lesa do 1 ha,
• hospodaření dle LHP bývá podmínkou pro dotace, daňové zvýhodnění, …
Myslivost
• honitba již od 25 ha,
• dodržování plánů lovu a hodnocení
trofejí jelenů provádí ONF,
• mají svoji mysliveckou organizaci,myslivci platí příspěvky, lovec odvádí
poplatek za trofej,
• u obcí je často nájemné symbolické,
• výše odstřelu je regulována pouze u trofejové jelení a kamzičí zvěře,
• škody zvěří se stávají poměrně závaž-ným problémem, hrazení újmy není vyřešeno.
Lesnické školství
• 15 středních škol, ročně cca 800 absolventů,
• 1 univerzita v Nancy, ročně cca 30ab solventů (uplatnění především u ONF
a v institucích životního prostředí),
• vzdělávání starostů - volební období je ve Francii šestileté, lesnické vzdělávání starostů probíhá na krajské úrovni (zajišťuje FNCOFOR).
Prodej dříví
• dříve u obcí převládal prodej na lokalitě „P“, dnes větší účast obcí a prodej na
„OM“ - dosahují tak vyššího zisku,
• pily požadují dlouhé výřezy 16-18 m, délka celé soupravy se pohybuje okolo
20 m,
• cena pilařské kulatiny SM a DG je 100-110 EUR/m3, JD o 10 % nižší,
• cena dříví na palety DB a BK je 50-70 EUR/m3,
• cena nejkvalitnějších DB výřezů na výrobu sudů na víno je 300-400 EUR/m3,
• na palivo se prodává listnaté dříví,o jehličnaté není zájem. Slabé jehličnaté
dříví po probírkách zůstává často ležet v lese.
6.12 2014 17:39
autor: neznámy
Cele vase diskusie su pomylené. Lesnik sa hada s lesnikom . Uplne zle. Aknieco hovori zakon tak to hovori. Bodka. Nie je o com debatovat. Demokracia nie je anarchia a prisposobovanie si zakonov vo svoj prospech . Vo francuzsku by si to ten pan co tazi v Hlbokom isto nedovolil. Tam by za to dostal pokutu a mozno po cuni a bolo by. Toto nase kocurkovo je uz niektorim na smiech a niektori z toho maju zlatu banu . Hlavne sa smeju z lesnikov ze sa nevedia pravat ako jednoliaty kolektiv. Ide o to , že vo vnutri kolektivu mozu ba musia prevladat rozne nazory ale navonok treba prezentovat jednotny nazor.
9.12 2014 17:17
autor: neznámy
Ing. Hrnčiar z okresného úradu vraj zistil na základe porastovej mapy , že v danom poraste nie je povolená ťažba. Neviem čo si mám o ňom myslieť , ale taký človek na okrese nemá čo robiť. Prečo tam nezavolal vlastníka lesa a príslušného OLH ?Ten by mu možno povedal , aby sa pozreli aj do platného LHP , na ťažbovú mapu a ďalšie podklady - súhlasy na ťažbu a pod. A až potom by rozhodol o ďalších krokoch. Takže obhliadka ťažby v zložení prednosta okresného úradu a starosta je podľa mňa nezákonná a aj začaté konanie je nezákonné.
Pokiaľ ide o súkromné vlastníctvo lesov, tak ho treba rešpektovať a hlavne nech to zoberú na vedomie mimovládne organizácie , ktoré sa pasujú do pozície spasiteľov našich lesov. Tie zničili naše Tatry , Ing. Kravčík prehájdakal milióny eur a čo ešte chcú zničiť?
9.12 2014 18:46
autor: neznámy
kazdy statny organ moze zacat konanie z vlastneho podnetu bezodkladne a v pripade ze hrozi znicenie dokazov / napr. dokazy kto tazbu vykonaval / aj samostatne bez vôastnika . Zijeme na Slovensku nie na Aljaskom Klondike. Aj ked sa to tu na tej Klondike velmi podoba.Ing. Hrncir konal spravne. Bodka . Ma na to pravo,
9.12 2014 18:51
autor: neznámy
V zmysle toho, čo tu bolo napísaná predo mnou, prednosta úradu má na to právo, keď su indicie o tom nezákonnom konaní. Ale aj tak, ja by som konal tak ako to uviedol Fero1, prizval by som si vlastníka a aj OLH, aby sa problematika vyriešila hneď na jednom konaní. Takto to vyzerá len na nejaký pingpong medzi úradmi a vlastníkom a dokonca by som aj tvrdil, že to smrdí aj nejakou zaujatosťou zo strany dozorujúceho orgánu. A ako tomu predijsť, je dať možnosť počas tzv.DOZORU z vlastnej iniciatívy sa účastníkom konania hneď v prvom kole k problému vyjadriť! P. prednosta konal správne v zmysle Zákona o lesoch / aj toto je jeho nedostatok/, ale z morálneho hľadiska konal zle. Je v tom veľká miera subjektivity rozhodovania dozorujúceho orgánu. Pred súdom by si také konanie neobhájil.
10.12 2014 17:51
autor: neznámy
pred sudom by to konanie pan prednosta vždy obhajil , S tym mam dlhorocne skusenosti . Konal spravne a s dostatocnou dokaznou preukaznostou. On zastupuje stat a aj v etickej a moralnej rovine konal spravne. Vsetka cest ked toto urobil tak ako urobil
10.12 2014 20:06
autor: neznámy
Obdivujem Vaše odborné znalosti, uznávam Vaš entuziazmus, ale nesúhlasím s Vašim názorom.
10.12 2014 20:46
autor: neznámy
mate na to pravo
11.12 2014 23:29
autor: neznámy
autor: (neprihlásený)
odpoved starostu obce:

Dobrý deň pani RNDr. Mária Králová,

ohľadom prebiehajúcej ťažby na súkromných pozemkoch v časti Zaháj som požiadal listom zo dňa 19.11.2014 príslušných Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor o prešetrenie, či je prebiehajúca ťažba v súlade s aktuálnym lesným hospodárskym plánom. Minulý týždeň som bol spolu s pánom prednostom lesného úradu Ing. Hrnčiarom na obhliadke ťažby. Spolu sme zdokumentovali celý rozsah ťažby. Pán prednosta mal k dispozícii porastovú mapu a konštatoval, že na predmetných parcelách nie je ťažba povolená. Hovoril, že s takým niečím sa ešte nestretol. Momentálne sa začalo vo veci konanie a Okresný úrad by mal stanoviť výšku pokuty a nápravné opatrenia. Vecou sa začali na môj podnet v spolupráci s OZ Kozel zaoberať aj niektoré ochranárske združenia a dokonca aj Inšpekcia životného prostredia.

Les mal a vlastne ešte stále na katastri figuruje majiteľ pán Peter Magula, ktorý ho údajne predal firme °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°. Ešte v priebehu leta som oslovil pána Magulu, že obec by mala záujem o odkúpenie lesného pozemku, ale bolo už neskoro, nakoľko uvedená firma už údajne les kúpila. Som rodený Hlbočan a presne ako vy píšete, na les v Zaháji mám tie najlepšie spomienky. Chodievali sme tam na hríby a ako deti sme sa veľmi tešili na prechádzky rozprávkovým lesom. Po viacerých rokoch naliehania sa nakoniec podarilo presadiť rekonštrukciu malej vodnej nádrže. Tešil som sa, že v jej blízkosti vybudujeme oddychovú zónu s lavičkami a posedením pod lesom.

Vec je postúpená úradom, ktoré sú kompetentné v danej veci konať a nám ostáva dúfať, že vinník bude potrestaný a urobí nápravu. Osobne sa postarám o to, aby sa vec nezamietla pod koberec, lebo mám informácie, že pri uvedenej firme to nie je prvý raz, čo takýto skutok urobila.

1.12 2014 17:27
19.12 2014 20:04
autor: neznámy
pre gusta:
ortofoto mapy sa aktualizuju každy rok
21.1 2015 13:59
autor: neznámy
Sú tieto ortofoto mapy dostačujúcim dôkazovým materiálom ?
Ja som zvedavá, ako bude ukončenie tejto kauzy. Mohli by ste nás informovať.?
U nás sa udialo niečo podobné, a doteraz je s tým ticho.
ďakujem.
6.2 2015 17:48