Lesmedium

nový zákon

autor: neznámy
Neviete niekto pripravuje sa novela zákona o pozemkových spoločenstvách? Ten terajší má kopec nedostatkov.
sekcia: Archívne fórum, 24.11 2014 17:46
autor: neznámy
Prečo myslíš, že má kopu nedostatkov? Máli sa ti počet ustanovení o pokút a poplatkoch a či iných ustanovení súvisiacich s ďalšími poplatkami?
25.11 2014 11:08
autor: neznámy
Napríklad ukladá platiť nájomné SPF ale vôbec neurčuje na základe čoho a v akej výške.
26.11 2014 20:23
autor: neznámy
V súvislosti s teraz platným zákonom o PS chodia rôzne pokútne ponuky cez nastrčené osoby o odkúpenie lesnej i poľnohospodárskej pôdy (podielov, pozemkov) zahraničnými osobami. Zrejme aj toto bolo cieľom a úlohou tvorcov súčasného znenia zákona podprahovo umožniť scudzovanie pôdy Slovenska. Ľudia by nemali odpredávať žiadnu pôdu cudzincom. Pôda má vždy hodnotu a predstavuje živobitie. Finančný systém je pred kolapsom. Osoby, čo sústredili veľa peňazí (čísla v počítači a očíslovaný papier) alebo majú právo nimi disponovať, sa ich potrebujú takýmto spôsobom urýchlene zbaviť a nadobudnúť reálnu hodnotu.
27.11 2014 14:41