Lesmedium

Daň z nehnuteľností

autor: Martin
Dobrý deň.

Prosím Vás neviete náhodou či sa platia dane z nehnuteľností aj za parcely registra E. Ide o to, že katastrálny zákon uvádza v § 71, že záväzné údaje katastra sa použijú okrem iného aj na účely správy daní a poplatkov. V § 70, posledná veta sa však uvádza: Záväzným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra "E".

Ide o to, že pri lesných pozemkoch zákon o miestnych daniach hovorí jasne, že predmetom dane sú hospodárske lesy. Mňa by ale zaujímalo ako to je pri napr. ornej pôde, pretože rodičia vlastnia desiatky "éčkových" parciel, resp. drobné podiely v nich. Tieto potom tvoria jednu veľkú parcelu registra C, pri ktorej však list vlastníctva nie je založený (pozostatok minulosti JRD, ROEP). Aj keď táto otázka nesúvisí priamo z lesom, bol by som veľmi vďačný keby niekto vedel relevantne odpovedať. Ďakujem.

sekcia: Archívne fórum, 21.11 2014 23:12
autor: neznámy
Samozrejme platí to, že na každé LV sa musia platiť dane z pozemkov. A o tom, či budete platiť daň z ornej pôdy, či TTP alebo na lesnú pôdu nerozhoduje stav na registri "E", ale stav na registri "C" po identifikácií parciel. Čiže, ak si dáte urobiť identifikáciu "E"stavu na OU-odbor KN, tam Vám to urobia, stačí písomná, nie grafická identifikácia. A ešte ako tomu ja rozumiem, LV hovorí, že Ste vlastníkom pozemkov, ale akých , o tom už píše register "C" a k tomu, aby bol zjednotený operát registra KN treba urobiť identifikáciu. Nuž a KN to nechce urobiť zadarmo, preto si pýta peniaze, a ak dáte peniaze, urobia Vám zjednotenie operátov a výsledkom toho je LV, kde Vám figurujú iba parcely registra"C".
Register "E", je pôvodný stav v pozemkových knihách.
Register "C" je dnešný nový stav podľa KN.
PS: Dúfam, že som to nenapísal veľmi zložito, ale keď budete potrebovať pomoc, kľudne napíšte...
22.11 2014 21:06
autor: neznámy
Ďakujem sumar.
Ale ako som písal, naše parcely ako aj mnohé ďalšie vytvárajú jednú veľkú parcelu registra C, ku ktorej však nie je LV založený. Túto pôdu obrába miestna s.r.o. Zaujímalo by ma, či by nám za to nemali platiť nájomné. Tieto pozemky nám prinavrátili cez ROEP a po nahliadnutí do máp cez systém GISPLAN otec aj stará mama potvrdili, že to boli kedysi naše polia a že na nich hospodárili.
23.11 2014 18:29
autor: neznámy
Zmätok, prečo je tak častý v mysliach ľudí. Boli Ste voľakedy gazdovia na dedine, boli Ste leadrami na mieste, a kde sa to líderstvo podelo.
LV na registri"C", pokiaľ nie je zjednotený operát-identifikový majetok nebude, do doby Pozemkových úprav-komasácií.
Zabudnite na register "C",pokiaľ nemáte LV v registri , teraz Ste majiteľom pozemkov v "E" registri.
A samozrejme platí to, tá miestná sro Vám musí platiť nájomné.!!!!
Treba ju vyzvať aby platila, resp. ak chcete gazdovať na svojom, a ony Vám neplatili nájom polrok, či rok, treba im oznámiť, že je koniec, ináč prehrajú súd! ohľadom určenia správcu majetku.!!
24.11 2014 8:29
autor: neznámy
Parcely KNC, ku ktorým nie je založený LV:Dôvod- lebo ste vlastníkom parciel KN-E a nie KNC-
KNC - bez založenia LV - jedná sa o združené parcely. Konfiguráciou obidvoch operátov zistíte, že Vaše a mnohé cudcie sú združené do KNC bez LV.
K tomu tá identifikácia parciel za poplatok Asi 8 Eur.
K tomu, aby ste boli vlastníkom KN C registra, potrebujete si dať urobiť Geometrický plán.
Pán sumar to napísal presne.

Čo sa týka nájmu. Predpokladám, že zmluvu s nimi uzatvorenú nemáte.
Môžete
sa odvolať na občiansky zákonník a užívateľ je -mal by byť povinný Vám nájom vyplatiť spätne. Podľa zákona sa jedná o tri roky./dohodou/
Je tu však aj druhá možnosť.Ak sa nedohodnete.
Pošlite im predžalobnú výzvu za neoprávnené užívanie Vášho pozemku.A žiadajte odškodné.
Ako napísal pán Sumar, súd vyhráte.

To všetko v prípade,že ste vlastníkmi na LV parciel KNE
24.11 2014 17:10
autor: neznámy
aa ďakujem za odpoveď.
24.11 2014 22:16