Lesmedium

autor: Peter
Mala obnova urbárskych spolkov po roku 89 opodstatnenie? Reálne výnosy sú pre jednotlivých vlastníkov často zanedbateľné a ich počet neustále narastá. Čo bude ďalej?
sekcia: Archívne fórum, 20.11 2014 8:50
autor: neznámy
Dedením sa vynulujú -likvidujú !
20.11 2014 10:36
autor: neznámy
Wafrova vízia nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na to, že jestvuje obmedzenie o drobení pozemkov.
20.11 2014 10:50
autor: neznámy
Dnes som spoznal na základe mnohých nedávnych reakcií záškodníka, resp. neprajníka Urbárnych spolkov, resp, už dnes inej formy, Pozemkových spoločenstiev. A všetky PS, ktoré sa transformovali podľa nového zákona o PS a získali právnu subjektivitu , môžu zaniknúť iba likvidáciou, ale vlastníctvo znova nadobudne niekto iný, a nie štát. A pri dedení platí zásada, ktorú pripomenul Vlado, aj keď je možne , že poniektorí Notári sa môžu pozabudnúť, ale inák by mali rešpektovať právnu normu o nedrobení pozemkov pod xy árov, tuším 20, opravte ma, lebo nie som si istý a hľadať sa mi to nechce pre človeka s nickom Wafr.
20.11 2014 15:07
autor: neznámy
Si nepleťte zánik PS (likvidáciou) s nadobudnutím a zánikom (prevodom) vlastníctva. Likvidáciou PS nezaniká vlastníctvo podielníka a nenadobúda ho len tak niekto iný (alebo áno na uspokojenie požiadaviek veriteľa?). Otázne je, čo s majetkom a vlastníctvom PS nadobudnutého počas spravovania a existencie PS.
20.11 2014 17:50
autor: neznámy
Ide tu o to aby sa hľadala a našla vhodná forma pre budúcu existenciu urbárov, tak aby sa nestali "kšeftom" len pre vyvolených a vlastníci ostali len do počtu. Drobenie pozemkov sa napríklad vôbec nerešpektuje.
20.11 2014 19:09
autor: neznámy
Vlado síce tvrdí, že je obmedzené drobenie pozemkov, niektorí notári však bez problémov v dedičských konaniach rozdelia urbárske podiely aj na päť, šesť či desať vlastníkov s odôvodnením, že nedrobia pozemky iba zapisujú vlastníkov. Pomaly nadobúda človek dojem, že je to cielená politika štátu.
21.11 2014 6:30
autor: neznámy
Reagujem na Pepa. Máš pravdu, pokiaľ tvrdíš, že niektorí notári v tom majú hokej. Ale je to aj v opačnom smere. Nerozdelia podiely medzi viacerých dedičov lebo si neuvedomujú, že je dôležitý súčet nadobúdaných podielov.
Teda ak ide o dva pozemky a súčet podielov na nich prekročí hranicu, tak nejde o drobenie pozemkov. Možno, že je to aj preto, že zákon nehovorí o drobení vlastníctva, ale o drobení pozemkov.
21.11 2014 9:32