Lesmedium

Čistenie TTP

autor: Michal
Dobrý deň,

v našej obci prebieha čistenie parciel evidovaných na LV ako TTP miestnym družstvom, ktoré má s majiteľmi pozemkov nájomnú zmluvu. Na pozemkoch sú samonálety drevín a krov, ktoré teraz vypiľujú. Moja otázka sa týka toho, že som sa dopočul, že by mali čistiť aj parcely evidované ako TTP, ktoré patria našej rodine a zmluvu s družstvom nemáme. Môžu pristúpiť k tomuto čisteniu aj napriek tomu, že vlastníme nadpolovičnú väčšinu zo spolupodielového vlastníctva na tieto pozemky? Druhá otázka sa týka toho, či by bolo možné založiť na týchto pozemkoch pozemkové spoločenstvo, ak by som vlastnil prípadne mal v prenájmu nadpolovičnú väčšinu z rozlohy týchto parciel a sám pristúpil k čisteniu pozemkov?

Za Vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem,

prajem pekný deň.

sekcia: Archívne fórum, 12.11 2014 9:35
autor: neznámy
Ani kedˇbudete mať zmluvu podpísanú s družstvom, toto nemá právo na výrub drevín.
Tie patria výhradne vlastníkovi pozemku.
Tým som Vám vlastne odpovedala aj na druhú otázku.

Obrátte sa na inšpekciu životného prostredia, prípadne môžte podať podnet na políciu.

1. Družstvo musí mať na tieto práce súhlas životného prostredia- vo Vašom prípade miestneho obecného úradu.

2. súhlas vlasníkov pre vstup na pozemky TTP, kde sa výrub uskutočňuje.
3. Všetko vyrúbané drevo patrí vlastníkovi podľa výšky podielu.
4. Pozor na zmenu zákona 543/2003, platnú od júna 2014.

Ak by išlo o dreviny nad 40 cm vo výške 130 cm , kritériá sú určené aj pre kry, tak súhlas ŠOP a vyčíslenie spoločenskej náhrady,, ktorá patrí obci a odvod do env. fondu.
Stromy pod 40 cm obvodom si môžete vyrúbať bez súhlasu orgánu životného prostredia.
Pozor však na GP parcely.

JRD mäže tieto práce zastierať melioračnými prácami, ktoré môžu byť v zmluvách zakotvené.
Ale aj v tomto prípade na drevo máte nárok po preukázaní dokladu o vlastníctve.

12.11 2014 14:30
autor: neznámy
Pozdravujem Michal,
vo Vašom prípade Ste narazili na problém, ktorý by nedokázal vyriešiť slušne ani diplomant na právnickej fakulte .
V prvom rade, ak platí, že nemáte Najomnú zmluvu s PD, platí, ak by Vás aj niekedy v minulosti boli vyzvali, aby Ste spolu uzatvorili Najomnú zmluvu-NZ / Vy Ste prevzali doporučený list/zákon o najme poľno pôdy má zato, že sa jedná táto výzva ako už dohodnutý akt, čiže Vaša neodpoveď sa považuje za súhlas, resp. možnosť slobodne nakladať PD s Vašimi pozemkami?! NATO pozor!
Hneď by som poslal list do rúk, t.j. osobne doručil proti podpisu, ak máte viac ako 51% na parcele, Zákaz výrubu, či iných činnosti .
Ďalej, presné vytýčenie plochy- alfa a omega sporu, tá musí byť.
Naháňal by som rozhodnutie OBCE, či úradovne Životného prostredia o tom, že vydalo povolenie.
Ale najefektívnejšie riešenie je podať podnet na Inšpekciu Životného prostredia- v mieste bydliska, či pozemku príslušnej, aby urychlene prešetrila celú záležitosť!
Doložiť LV o tom , že pozemok vlastníte. Ale tak, či tak, treba poslať výzvu PD o ukončení-zákaze činnosti-ťažbe, okamžite, proti podpisu!!!
12.11 2014 20:43
autor: neznámy
Nesúhlasím s p. Sumarom ohľadom zmluvy.s PD.
Treba si prečítať zákon 504/2003..Zákon o nájme PP
Dokonca môžte napadnúť dotácie cez SPA , ktoré PD poberá aj na Vašu pôdu.

K tomu, aby ste sa obrátili na inšpekciu životného prostredia Bratislava /p. riaditeľ Ing. Haľko./
nemusíte byť dokonca
ani vlastníkom parciel, na ktorých sa výrub prevádza,

Nie družstvu, ale životnému prostrediu na príslušnom okrese adresujte námietku
voči výrubu a žiadajte zastavenie prác. .
V tomto prípade úplne stačí, ak viete KNE -čísla Vašich parciel.
Rada Vám odpoviem na prépadné otázky
12.11 2014 22:02
autor: neznámy
Ja hovorím o preventívnom opatrení, kedže nie je celkom jASNé o čo ide, ale prvý krok je , zákaz ťažby, resp, zákaz vykonávania hocijakej činnosti Zákaz vykonávia akýchkoľvek činnosti... A potom by som hneď aktivízoval Inšpekciu ŽP.


12.11 2014 22:34
autor: neznámy
Je celkom pravdepodobné, že aa je nositeľom takých zmluv, ktoré nedovolľujú vlastníkom slobodne užívať si svoj majetok a že tak isto koná na cudzích pozemkoch bez ich dovolenia, takže pozor ľudia, ochrante si hlavne svoj majetok tak, že buď si postavite SBS na svojom majetku alebo potom napíšte list cudzincovi, ktorí chce na vašom gazdovať...
12.11 2014 23:05
autor: neznámy
Pán Sumar, veľakrát ste mi v tomto fóre poradili.Ale na otázku od p. Michala som odpovedala podľa mojich vlastných skúsenosí s postupov podľa zákona.
Aj mne sa stalo niekoľko podobných prípadov.

Stomy na TTP podľa zákona patria vlastníkom, podmienka však je , že toto vlastníctvo je potrebné zdokladovať.
Ale ak hocijaká fyzická osoba zistí, že ide o nezákonný výrub, má možnosť postupovať tak, ako som písala.
Inšpekcia prešetrí a preverí v akom rozsahu ide o porušenie zákona. Ak áné, verte, že pokuty sú vysoké.
13.11 2014 8:40
autor: neznámy
Písala som tu aj o nezákonnom výrube na lesných pozemkoch, v roku 2013, vtedy ešte Poz. spoločenstva bez právnej subjektivity .

Podala som podnet nie na toho, kto výrub robil, ale na toho kto tento výrub povolil.
Podľa vypočutia svedka políciou, výrub pre súkromnú firmu, naviazanú na Poz. úrad a priamo ministerstvo legislatívy /8.10.2014 Reportéri/ výrub povolil samozvaný predseda bez splnomocnení vlastníkov.
Polícia skonštatovala, že trestný zákon nepozná takýto priestupok.
TAKŽE, ak niekto ukradne za vlečku dreva, nič sa mu nemože stať. Nejde o žiadny tresný čin.,
13.11 2014 8:55
autor: neznámy
Michal sa pýtal aj na to, či je možné založiť pozemkové spoločenstvo na pozemkoch, kde spolu s rodinou vlastnia na parcelách nadpolovičné vlastníctvo. Nuž môžete. Stačí ak o založení spoločenstva rozhodnú spolupodielnici, ktorí majú na parcelách nadpolovičný podiel. Avšak ak nejde o zalesnené trvalo trávnaté porasty - znie to čudne, ale nie sú to výnimočné stavy, tak by som na pozemkové spoločenstvo ani nepomyslel.
Ak by išlo o zalesnené pozemky, možno by prichádzalo spoločenstvo do úvahy, ale je veľa mínusov, ktoré by boli pre takéto rozhodnutie. Tým hlavným mínusom je vyhlásenie spoločenstva za podnikateľa. Z toho v súčasnosti hneď vyplýva taká milá povinnosť ako je daňová licencia. A ešte ďalšie podnikateľské radosti ....
13.11 2014 9:12
autor: neznámy
ospravedlnujem sa pre "aa" v tom , žeby som upozorňoval byť opatrný z toho, čo ona myslela v prípade Nájomných zmluv z PD. Ale stále platí, ak bol vlastník pozemku vyzvaný na to, aby uzatvoril NZ s PD, či niekym iným, zákon má za to, že jeho neodpoveď vlastne znamená súhlas pre žiadateľa. A preto, keď nie je vlastne jasné, čo sa stalo medzi vlastníkom a možným nájomcom, by som znovu použil techniku Zákazu činnosti na tom majetku, kde má dotyčný viac ako 51% vlastníctvo!!! V iných prípadoch je to nepriechodné, resp. vo väčšine prípadoch to tak bude, lebo pozemkov s 51% vlastníctvom na území SR je veľmi málo. A ak je taký vlastník, a sa mu nepáčí, čo cudzinci na jeho majetku robia, hneď by som použil Zákaz na ťažby , či iné využívanie pozemku podľa Občianského zákonníka. Ak vlastníte 51% majetku na parcele, máte tromfy v ruke, ináč len paberkujete a mate smolu!
14.11 2014 18:41
autor: neznámy
Chcem sa ospravedlniť za chyby.Používam okuliare a keď som písala príspevky, nemala som ich pri sebe.
Ospravedlňujem sa hlavne za zle napísané meno p. Ing. Hašku, z Inšpekcie životného prostredia Bratislava.
O nájomných zmluvách nebudem veľa polemizovať. Ja som jednému PD zmluvu nepodpísala.a vrátila som mu ju na prepracovanie..Nenavrhlo mi iný variant zmluvy.
Bohužiaľ, 85 % nie som ani väčšinový vlastník,pozemkov, ktoré vlastním,... .
Všeobecne platí to, ako ste napísali - nadpolovičná väčšina.Ale stačí aj podpis spoluvlastníka
Ale to neplatí v prípade neoprávneného výrubu, o ktorom písal p. Michal
Aj keby PD malo súhlas orgánu životného prostredia-obce.
Napísala som mu presný postup
Naozaj stačí , ak nejaká fyz. osoba podá podnet na Inšpekciu, aj keď sa to netýka jej pozemku TTP.
Ja sa do cudzieho nestarám, ale má smolu ten, kto mi siahne na to,, čo patrí mne a mojej rodine.


.

.
14.11 2014 21:35
autor: neznámy
Stromy na TTP podla zakona patria vlastnikom ano? tak povecte ako je to mozne ze statne lesy na 6 ha uz vyrub.dost velku cast stromov bez toho aby vlastnik otom vedel.
8.12 2014 23:05
autor: neznámy
TTP a lesné pozemky nie sú totožné.
11.12 2014 19:58