Lesmedium

Viacero urbársky spolkov v obci

autor: Cyril
V obci máme pôvodne založené štyri urbárske spoločnosti (42 ha, 20 ha, 7 ha a 6 ha lesa) je potrebné založiť opäť štyri spoločenstvá alebo sa môžu združiť do jedného spoločenstva (nie v každom spoločenstve sú tí istí spoluvlastníci)
sekcia: Archívne fórum, 10.11 2014 16:15
autor: neznámy
Pokiaľ ide o pozemkové spoločenstvá registrované samostatne nemôžu sa zlúči do jedného pozemkového spoločenstva. Tu by najprv muselo dôjsť k zrušeniu terajších spoločenstiev a následne by vlastníci z nich mohli založiť postupom podľa zákona jedno nové pozemkové spoločenstvo.
11.11 2014 19:32
autor: neznámy
práve takýto stav rozdrobenosti v hospodárení v lesoch viedol aj k príprave a schváleniu nového zákona o pozemkových spoločenstvách a jednoznačnou legislatívnou úpravou " spoločne obhospodarovaných nehnuteľností", umožnil dať dokopy takéto, vlastnícky rôznorodé drobné celky dokopy, ALE LEN S CIEĽOM SPOLOČNÉHO HOSPODÁRENIA ( Iný je prístup v spoločnej nehnuteľnosti - tam členovia p.s. rozhodujú aj o vlastníckych veciach k pozemkom spoločne )
V prípade, že boli urbáre bez právnej subjektivity, cesta je jednoduchšia, neboli právnym subjektom, nie je čo likvidovať. V prípade, že bo niektorý urbár s právnou subjektivitou, musí sa v zmysle legislatívy zlikvidovať.
12.11 2014 8:17
autor: neznámy
Tým, že máme pôvodne založené štyri urbárske spoločnosti (42 ha, 20 ha, 7 ha a 6 ha lesa) som myslel spoločnosti registrované pred "združstevnením" a pripravuje sa opätovná registrácia podľa zákona z 2013
17.11 2014 21:33
autor: neznámy
V prípade, že ide o takýto prípad , založenie jedného spoločenstva je možné. Zmluvu o jeho založení však musí schváliť väčšina ( počítaná podľa podielov ) z každej spoločnej nehnuteľnosti.
18.11 2014 12:49