Lesmedium

Arogancia predsedu spoločenstva.

autor: Ondrej
Potrebujem poradiť. Predseda spoločenstva nerešpektuje, že štatutárnym orgánom spoločenstva je výbor. Sám seba považuje za štatutára a tak aj koná. Vôbec nezvoláva zasadnutia výboru, zmluvy na ťažbu uzatvára sám, bez predchádzajúceho schválenia výborom (výbor sa zišiel len jeden krát keď sa volil predseda - po členskej schôdzi ktorá zvolila výbor, pred registráciou lesným úradom). Nejaká dozorná rada ho nezaujíma. Je mi jasné, že členská schôdza môže rozhodnúť o novej voľbe členov výboru, čím by sa to vyriešilo. Ale čo dovtedy? Existuje nejaká možnosť prinútiť predsedu aby dodržiaval zákon?
sekcia: Archívne fórum, 5.11 2014 13:13
autor: neznámy
Tento jav je pomerne bežný. Často je však spôsobený nečinnosťou ostatných členov výboru. Výbor sa napríklad môže stretnúť aj bez zvolania predsedom. Členovia výboru môžu predsedu spoločenstva na neplnenie povinnosti, či prekračovanie jeho právomoci upozorniť. Upozorniť môžu aj tretie osoby na to, že zmluvy podpísané len predsedom sú neplatné. V prípade, ak konanie predsedu má charakter trestného činu môžu to oznámiť polícii. Výbor môže tiež informovať členov a zvolať zhromaždenie spoločenstva. Aj s ohľadom na uvedené problémy je vhodnejšie ak predsedu spoločenstva nevolí zhromaždenie ale výbor.
6.11 2014 9:00
autor: neznámy
jednoducho povedané,treba ho nakopať do zadku,ked sa nechce deliť,je to hajzlík,myslí si o sebe že je autorita,ked ho treba voliť tak ste mu dobrý,a po voľbách vás ignoruje,rodený politik,a určite smerák,vyhraj voľby môžeš všetko,to ho naučil paška.
6.11 2014 11:11
autor: neznámy
Určite je to bývaly komunista,bývaly zamestnanec štatnych lesov,čo cely život nič nerobil len ojebával koho stretol.Teraz je prezlečený KDH.Proste HOVEDO čo zaraba na hluposti starych podielnikov urbariatu.
6.11 2014 23:48
autor: neznámy
§16 zák. 97/2013 -
ods. (1) Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva.
ods (4) Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná
písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

V príspevku uvádzate "zmluvy na ťažbu uzatvára sám"
Uvedené znamená, ak v citovaných dokumentoch ( zmluva o spoločenstve alebo stanovy) nie je výslovne uvedené, že predseda podpisuje zmluvy sám, je to v rozpore zo zákonom a zmluvy sú neplatné. Môžete sa obrátiť na súd a pre neplatnosť zmlúv vrátane predbežných opatrení
7.11 2014 7:19
autor: neznámy
Ako je to potom so zaužívaným pojmom predseda urbáru, predseda spoločenstva, predseda výboru? Je to vôbec na právnej úrovni správne (zákon č. 97/2013 Z.z.), pojednávať automaticky, že predseda výboru = predseda spoločenstva? Stotožňovať pojem predseda urbáru (spoločenstva) s predsedom výboru asi nie je práve najšťastnejšie, keď výkonným orgánom je celý výbor, ktorý má konať a koná spoločne. Potom tu nastáva aj taký dojem, že predseda výboru = predseda spoločenstva si môže sám robiť čo chce. Môže byť v zmysle zákona o PS predseda spoločnosti aj iná osoba z členov výboru ako predseda výboru?
7.11 2014 8:19
autor: neznámy
Nie toto nie je správne .Pán Ovseník naznačil ako celú vec jednoducho a elegantne vyriešiť.Jedno predbežné opatrenie a je po problémoch.Načo si to komplikovať zbytočným filozofovaním.
7.11 2014 10:50
autor: neznámy
Zákon č. 97/2013 pozná len pojem predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva riadi a organizuje rokovanie výboru. Zo zákona iné povinnosti, či práva nemá. Podľa zákona predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov, ak nie je v zmluve alebo stanovách uvedené inak. Za predsedu spoločenstva by potom teoreticky mohol byť zvolený hocikoho. Správnejším by teda bol pojem predseda výboru. V zmluve , či stanovách môže byť tiež uvedené, že predsedu spoločenstva volí zhromaždenie. Predseda spoločenstva zo zákona navonok nekoná za spoločenstvo ale len za výbor. Aj preto je vhodnejšie aby si takéhoto svojho zástupcu zvolil výbor sám. V prípade potreby má tak výbor možnosť ho kedykoľvek vymeniť.
7.11 2014 11:27
autor: neznámy
vravím vám,nakopať do rozkroku,a zvoliť nového nestranného,chrapúň medzi slušnými ľudmi nemá čo robiť,to je jednoduché a elegantné riešenie.
7.11 2014 20:45
autor: neznámy
Poznám tiež jedného predsedu urbariátu,ktorý vyštudoval SOU BIJACOVCE,bol totalne hlupi tak ho nikde nechceli,preto vstúpil do komunistickej strany.Jeho stryko ktory sa medzičasom stal vedúcim lesného závodu ho zamestnal .Za tie roky sa niečo priučil,ale hlavne sa náš predseda sa za tie roky naučil KRADNUŤ na všetky spôsoby.Po revolúcii sa stal živnostníkom- ťažbárom ,kde ojebával na kubikoch mladych chlapcov-pilčikov.Ked ho už každý v okrese poznal,predal traktor a zašil sa na niekolko rokov do zvernice 100km daleko.Po niekolkych rokoch sa vynoril ako kandidat na predsedu do urbariatu.Podielnici sa dali ojebať jeho sladkými rečami a zvolili ho za predsedu.A milí predseda sa drži KORYTA ako kliešť,berie plat a všetku robotu urobí mladý ing. lesnik-OLH.....
7.11 2014 21:51
autor: neznámy
Prešiel som si nanovo starý i nový zákon o PS. Nebudem to rozmazávať, ale nie je to veľmi správne. Len k zadanej téme. Môže byť osoba vo funkcii predsedu spoločenstva trestno-právne stíhaná za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, keď štatutárny orgán je celý výbor a nie predseda? Bolo by aj správnejšie, že predseda spoločenstva = predseda výboru a bolo by to s tým, že sa ním stáva automaticky člen výboru, ktorý dostane pri voľbe najviac hlasov, najväčšiu dôveru spoločenstva. Obdobne by to malo byť i pri dozornej rade.
8.11 2014 17:06
autor: neznámy
predseda spolocenstva nie je verejný cinitel
8.11 2014 19:49
autor: neznámy
predseda spoločenstva je obyčajný človek,ktorý si musí uvedomiť že žije z práce, a podotýkam ojebávania iných pod nim pracujúcich ľudí,a ked je to hovädo,a nechce sa deliť,treba mu ukázať dvere,a skopať riť,ako záhradu.
12.11 2014 12:57
autor: neznámy
Ondrej,no čo ste urobili s tím hajzlíkom,napíš ako to pokračuje,som na neho zvedaví,na sviňu arogantnú,nenažranú.
22.11 2014 11:39
autor: neznámy
Každy ojebovak-špekulant-predseda vie v tom chodiť.Už ste počuli ,žeby nejakeho odsudili???
24.12 2014 20:10
autor: neznámy
ľahko sa mu v tom chodí,lebo má nakradnutých peňazí,a v skorumpovanom štáte majú títo hajzlíci doslova raj,sú podporovaný sociálnou vládou,tu už nepomôže len prevrat.
1.1 2015 8:10
autor: neznámy
Každy predseda ma v dedine svoju rodinu,znamych,riťolezov ktorym dava zarobiť a ty robia špinavu politiku namiesto neho.A to nehovorim o staršich podielnikoch ktory sa daju ojebať rečami.
1.1 2015 22:37
autor: neznámy
Pripomina mi to Urbariat Vyšne Slovinky.
4.1 2015 17:06