Lesmedium

Bez zisku - bez dane

autor: neznámy
Po celoplošnej kalamite na ploche 1 ha mi neostal jeden strom. Budúci rok bude celá plocha zalesnená. Minimálne 40 rokov nebude z lesa úžitok, zisk. Je správne, aby v takomto prípade vlastník lesa platil daň za lesy? Nemalo by byť prechodné obdobie oslobodzujúce od dane?

Poľnohospodár každoročne využíva pôdu, má zisk, úžitok a je logické, aby platil daň. Ale z lesa, keď niekto na 100 ha ročne vyťaží pol hektára, aby platil daň aj za zvyšok?

sekcia: Archívne fórum, 3.11 2014 13:12
autor: neznámy
Ako by poznamenal svojho času p.prof. PIPO, legislatíva pozná spôsob , ako sa vysporiadať s Vašou poznámkou.
Zákon o miestnych daniach a poplatkoch pozná aj túto situaciu, keď sa hovorí, obec " môže" oslobodiť od dane lesné pozemky-mladiny až do veku prvých prebierok.
Je to takto úplne v rukách miestnych samospráv a starostov, čiže na ich rozhodnutí . Ak vzniká VZN- Všeobecne Zaväzné Nariadenie - miestný obecný zákon, treba poslať požiadavku na zastupiteľstvo, aby uvažovali nad oslobodením, zákon to umožňuje.
Ideálnejšie by však bolo, keby zákon jasne mal priamo naformulované: Od dane z lesných pozemkov sú oslobodené mladiny do doby 1. prebierky, žiadne "môže". Lebo to znamená voľbu môže, ale nemusí.
Ďalším riešením je zmeniť spôsob hospodárenia z rúbaňového-čiže odkryvanie plochy nad šírku výšky stromu-rúbane-holiny na výberkový, trvalý, keď Vám odkryté plochy nevznikajú, a Vy máte trvalý každoročný výnos. A v prípade kalamity, ako to píšete, znova raz len treba žiadať samosprávu, aby zvážila možnosť oslobodenia od dane aj z dôvodu prírodnej katastrofy a následného znehodnotenia Vašich príjmov, inú možnosť dnes ja tu nevidím, resp. presvedčiť 76 poslancov v parlamente, aby uzákonili oslobodenie od daní porasty postihnuté vetrovou kalamitou?!
3.11 2014 13:15
autor: neznámy
Presne tak , obec vámcez VZN moze pomoct
3.11 2014 16:49