Lesmedium

odobrate vlastníctvo

autor: zuzana
Z historickeho hľadiska po roku 1948 chcela by som zistiť akými predpismi, resp. zákonmi bolo odňate vlastnictvo pozemkov pre :

cirkevné majetky ?

mestske a obecné majetky?

sukromné vlastníctvo?

urbáre?

Každý predpis, nariadenie muselo byť zaznamenané aj v PKV ?

Mám z toho chaos, poradte.

sekcia: Archívne fórum, 25.10 2014 0:13
autor: neznámy
Prihláste sa na na stránke Ústavu pamäti národa, tam nájdete zákony a nariadenia, alebo stači si zadať zadanie odňatie po roku 1945.
Toto odňatie vo väčšine prípadov zaznamenané v PKV nebolo. Je to ale v archívoch, kde politické obce, alebo mestá v tom čase patrili.Ale napr. to mali aj JRD,ktoré dostali takéto majetky od štátu. .
Odňatie na základe Benešových dekrétov, konfiškácie kolaborantov, nepriateľov národa ,cudz. légie....atď.
Majetok sa vracal po roku 1991, ale iba občanom SR.-reštitúcie.
25.10 2014 22:13
autor: neznámy
cirkevne lesy -
odobrate zakonom č. 215/1919 a 46/1948

mestske a obecné le-sy
- odobrate zákonom 279/1949 a 90/1950
-vrátené zákonom č. 138/1991
urbariáty -
lesy -odobrate zakonom č. 2/1958 odlišovať: lesy hospodárwnie zak.čl XIX/1898 - vlastnictvo neodobrate
pasienky čl X/1913 odňate - do vlastnictva JRD zak 81/1949
26.10 2014 21:44
autor: neznámy
odkaz pre, aa

odňaté vlastníctvo majetku obci a miest zak. 279/1949 malo aký charakter:
deklaratorny alebo konštitutívny ?
Majetok bol prevedený automaticky k 1.1.1950 ? alebo bolo to na základe nejakej zápisnice alebo protokolu ?
2.11 2014 0:34
autor: neznámy
v PKV sa nevyznačovalo odňatie, bolo to automatické k 1.1.1950. Obce a mesta už nevlastnili majetky, ale tieto majetky im ostali v správe.
23.4 2015 20:33