Lesmedium

kúpa lesa zapísana v č.d.

autor: pavel
Vážený, chcel by som keby ste mi poradili.

Naši občania dávno kupili les, čo sa dá vyčítať z č.d. V PKV sú len tri riadky , kde je spomenuté to č.d. , ale zapísané všeobecne mesto.

Kataster tvrdí, že sa jedná o majetok mesta. Lenže je tu rozpor ak v PKV je zapísané č.d. v majetkovej podstate, a z č.d. sa vyčítať o kúpe lesa občanmi tak sa má jednať o majetok občanov . Veď do PKV sa neprepisovalo cele č.d.

Myslíte, že kataster postupuje správne?

sekcia: Archívne fórum, 21.10 2014 20:28
autor: neznámy
Ja som mala ten podobný problém o ktorom som tu písala.Moji starí rodičia z matkinej aj otcovej strany, kúpili spolu s ďalšími občanmi lesné pozemky od Banskobystrického biskupstva.Toto sa udialo kúpnou zmluvou č.d/ 1942.
V zmluve je napísané, aby sa mená pozemmnoknižne vtelili do PKV.Nestalo sa, alebo niekto sa postaral., aby zo zbierky listín tieto mená zmizli.PKV znela na vlastníka: Lesnú spoločnosť , ďalej názov a miesto obce.
Kataster-presnejšie jeho vtedajší riaditeľ tvrdil, že sa jedná o majetok Lesnej spoločnosti a nie jednotlivých vlastníkov a doklad so zoznamom jednotlivých podielnikov v počte 106, je pre neho iba zdrap papiera.
Je zaujímavé ,, že táto lesná spoločnosť na základe tohto zdrapu, vydržala 105 podielov a Správa katastra vklad povolila. Neobsadený zostal iba podiel po mojej starkej,v správe SPF, lebo moja sestra podiel odmietla.

V posledných rokoch som sa stretla s takými vyjadreniami od pracovníkov našej
správy katastra, že som nedôverčivá a všetko riešim trebárs cez inšpekciu
katastra v Bratislave, alebo Ústav GaK.
Nie každý pracovník SK ovláda na 100% to, čo by ovládať mal.
Keby na takýchto postoch pracovali ľudia, pre ktorých je práca koníčkom a nie fixiou platu, tak by to v našej republike vyzeralo inak.
Stretla som tu na tomto fóre ľudí, ktorí naozaj rozumejú danej problematike,snažia sa pomôcť a podeliť sa o svoje poznatky. Určite aj Vám poradia.

21.10 2014 21:13
autor: neznámy
pre aa:
vďaka za informáciu, ak tak uvažujem, z tohto obdobia by mala existovať aj nejaka iná písomnosť, trebars - peňažný doklad, že to bolo kúpene alebo daňový doklad alebo nejaky notársky zápis. Takýto záznam by mal byť evidovaný možno v archíve....
21.10 2014 21:38