Lesmedium

autor: neznámy
Chcem sa spýtať na postup výboru Poz. spoločenstva. Pred uzatvorením zmluvy bolo oznamované výborom bez právomocí, že na jeden podiel v tomto roku , dostaneme 10 metrov dreva. Po schválení zmluvy sa toto množstvo zmenilo na 4 metre na dva roky.

Dnes sa zistilo, že výbor si objednal firmu na holorub..

Keďže sa tam pohybuje traktor s logom IMa Invest, tak je predpoklad, že ide o blízku firmu zo Zlatých Moraviec, známu z kauzy B., nezákonný výrub Č...atď..

V roku 2013, tento výbor, vtedy bez kompetencií dovolil tejto firme výrub pri R1.

OLÚ zistil porušenie zákona.Doteraz sa to nedoriešilo.

Nechápem,prečo sa toto drevo nerozdelilo podľa podielu vlastníkom.

OLH pri nezákonnom výrube v roku 2013 , vypovedal, že o ňom nevedel:

Kto môže vyškrtnúť zo zoznamu tohto pána, ktorý namiesto toho, aby vykonával prácu, za ktorú berie odmenu, dá plnú moc zastupovania človeku, bez patričného predpísaného vzdelania?

Nie je potrebné zverejňovanie zmlúv pre Poz. spoločenstvá.?

A čo tá ERP, o ktorej sa tu diskutovalo?

Naozaj je pravda, že nie je potrebná , ak spoločenstvo predáva drevo kešom svojim členom?

sekcia: Archívne fórum, 17.10 2014 20:02
autor: neznámy
1.) Ak si prečítaš pozorne diskusiu o ERP, tak zistíš, že si ju zle pochopil.
2.) Pokiaľ ide o OLH je vo vašej moci, aby ste s ním rozviazali dohodu o vykonaní práce. Ak chcete ísť tvrdo na to, aby bol zbavený možnosti byť OLH, predpokladám, že to by malo byť v zákone o lesoch.
3.) Drevo na prídel. Aj by som k tomuto niečo napísal, ale nepíšeš či ste spoločenstvo so spoločnou nehnuteľnosťou, alebo spoločenstvo so spoločne obrábanými nehnuteľnosťami.
20.10 2014 11:27
autor: neznámy
ERP som pochopil dobre. Peniaze na ruku cez ERP,.Ako inak sa to dá? Na účet ani šekom, tie nedostane pokladník na ruku
2. Ide o spoločnú nehnuteľnosť.Dnes už viem, že výbor si dal toto drevo vyťažiť spomínanej firme a drevo ide predávať po 20 Eur /meter -aký, to neviem, ale keďže nejde o metrovicu, tak zrejme by to malo byť v m3
My platíme v samovýrube 10 Eur /prm.
Ako sa to dá vysvetliť?
20.10 2014 13:34