Lesmedium

Problém s registráciou vlastníkov lesa malej výmery

autor: Martin
Po podaní žiadosti o zaregistrovanie vlastníkov lesa malej výmery nám okresný Lesný a pozemkový úrad vydal negatívne stanovisko citujem: Nakoľko v žiadnom uvádzanom dielci žiadatelia podľa svojich vlastníckych podielov nedosahujú viac ako 50% vlastníkov v dielci nemôže lesný úrad v zmysle §4 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch zaregistrovať vlastníkov parciel registra C-KN s druhom pozemku les.poz. ako obhospodarovateľov lesa v uvedených jednotkách priestorového rozdelenia lesa.Nevieme či lesný úrad resp. zákon o lesoch môže odopierať vlastnícke a uživateľské právo nám súkromných vlastníkom lesných parciel ktoré majú v každom poraste viac ako 0,5 ha a sú geometricky zamerané a vytýčené. Upozorňujem nejedná sa o spoločné nehnuteľnosti.Prosím o radu poprípade aj kontakt na právnika mám podozrenie že LÚ nám chce robiť obštrukcie.Mimochodom dielec zrejme znamená porast resp. číslo porastu.
sekcia: Archívne fórum, 13.10 2014 21:50
autor: neznámy
pokial nevlastnite nadpolovicnu vacsinu podielov, nechapem ako chcete hospodarit? vsak vacsina v tomto pripade patri predpokladam statu, ktore spravuje SPF, a je nelogické predsa aby mensinovy vlastnici ovladali vacsinoveho vlastnika.
pri rokovani so SPF nam toto bolo povedane a je to nariadenie z ministerstva, podla mna aj logicke. co vsak s vasimi podielmi je otazne, ja by som sa takyto podiel snazil predat, a peniaze zainvestoval inde.

14.10 2014 6:08
autor: neznámy
podľa § 39 ods.6 zákona o lesoch je porast na účely zabezpečenia odborného hospodárenia v lesoch spoločnou vecou, s ktorou sa nakladá podľa ustanovení občianskeho zákonníka (§ 139 ods.2).
14.10 2014 7:51
autor: neznámy
Ak je lesný pozemok v podielovom spoluvlastníctve je aj porast, ktorý sa na ňom nachádza spoločnou vecou spoluvlastníkov daného pozemku. Nič však nebráni tomu aby v rámci lesného dielca bolo viacero pozemkov a boli tak evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa. Zákon o lesoch len uvádza, že pokiaľ na danom lesnom pozemku je viacero spoluvlastníkov všetci sú jeho obhospodarovateľmi a o zabezpečení odborného obhospodarovania porastu na ňom spoluvlastníci rozhodujú ako o spoločnej veci podľa OZ. Teda väčšinou počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Porast podľa zákona o lesoch nie je dielcom. Obhospodarovateľ lesa sa eviduje k lesnému pozemku a nie k jednotkám priestorového rozdelenia lesa. V rámci oznamovacej povinnosti sa len uvedie identifikácia, v ktorých jednotkách priestorového rozdelenia lesa alebo ich časti sa daný pozemok nachádza .
14.10 2014 11:26
autor: neznámy
Ak som dobre pochopil , existujú parcely C KN o výmere väčšej ako 0,5 ha . Nový zákon , respektíve novela zase vniesla chaos medzi úradníkov a oni sú teraz z toho zmetení. Ale pokiaľ ide o obhospodarovanie dielca teraz čiže ešte v roku 2014 okresné úrady nemôžu postupovať tak, ako uvádzajú , pretože novela striktne vyžadujúca 50 % podielov dielca a viac je platná a účinná až pre PSoL , ktoré budú vyhotovené a schválené po 1.1.2015. Mám praktické skúsenosti , písomné stanovisko ministerstva ,a niekoľko úspešne vyriešených prípadov ako aj vo Vašom prípade postupovať. Ak by ste mali záujem tak biotomal@centrum.sk
16.10 2014 18:54
autor: neznámy
pre neprihláseného zo 14.10 2014 6:08:
diskutujúci Martin vo svojom príspevku zdôraznil, že sa nejedná o spoločnú nehnuteľnosť, to znamená, že tam SPF nemá čo robiť a neznámych vlastníkov v takomto prípade (keďže sa jedná o súkromné lesy) zastupuje ŠOLH, zvyčajne Lesy SR š.p.
17.10 2014 8:51
autor: neznámy
SPF zastupuje všetkých neznámych vlastníkov, preštudovať zákon o pozemkových spoločenstvách. Jedná sa či na ornej pôde,pasienkoch,lesoch. V zákone o pozemkových spoločenstvách len a len SPF. Podieli pri vyplácaní podielov za neznámych vlastníkov SPF, znovu SPF, preštudovať jednotlivé paragrafové znenie.
21.10 2014 21:54
autor: neznámy
pozabudol som, je jedno či sa jedná o spoločnú nehnuteľnosť alebo spoločné obhospodarované nehnuteľnosti,zastupuje SPF.
21.10 2014 22:00
autor: neznámy
Všetci neznámi vlastníci sú ti,ktorí nemajú na liste vlastníctva uvedený dátum narodenia. Tí ktorý ho tam majú uvedený sú známi a nepodliehajú pod SPF. Súkromné lesy? Je jedno či sa jedná o urbárske spoločenstvá alebo už spomínané spoločné obhospodarované, všetko je súkromné, len sa to inak nazýva.
21.10 2014 22:15
autor: neznámy
si ma rozosmial.. a zároveň som si uvedomil v akej nevedomosti (ak nechcem použiť tvrdšie slová) žijú niektorí "odborníci"..
... prosím ťa, napíš alebo zavolaj na ministerstvo p. Bútoru, prípadne p. Mičeka na SPF v Bratislave.... a potom tu napíš tri odkazy ako si sa mýlil
21.10 2014 23:15
autor: neznámy
Pre,, j "ak sa niekto rozosmial, tak som to ja. Radil by som, na nikoho sa neodvolávať.
29.12 2014 21:10
autor: neznámy
Teraz som si prečítal, tiež odborník zo 17.10.2014. 8.51. Naozaj do popuku.
29.12 2014 21:15
autor: neznámy
Pre,,j" , čo je ŠOLH. Nech sa dosmejem, lebo ma už bolí z toho brucho. Doporučujem , ale vážne, preštuduj si zákon o pozem. spoločenstvach, jednotlivé paragrafy, potom sa môžeš smiať do popuku.
29.12 2014 21:25
autor: neznámy
Sme spolčenstvo súkromných vlastníkov, žiadny urbár, zaslali sme po registrácii zoznam neznámich vlastníkov aj s výmerou im prislúchajúcou na SPF ako správcovi podĺa zákona o spoločenstvách. Ten nám vrátil dokumentáciu ,že v našom prípade správcom za neznámich vlastníkov sú lesy SR. Už sme tam boli podpísať nájomnú zmluvu.
29.1 2015 20:07