Lesmedium

Biele plochy

autor: Peter
Chcel by som poradiť,: ak je urbár vlastníkom bielych plôch /čiže sa nejedná o lesný pozemok/ ale rastú na nich stromy je možné aby urbár hospodáril aj tam keď nemá na danú plochu žiadny LHP, ak by hospodáril je možné z predaja takéhoto dreva zisk vložiť do účtovníctva? ak áno akým spôsobom. ďakujem
sekcia: Archívne fórum, 4.10 2014 22:28
autor: neznámy
Ako je tento pozemok registrovaný v KNC? TTP, alebo OP?
4.10 2014 22:35
autor: neznámy
TTP
5.10 2014 9:50
autor: neznámy
Dobrý deň,
U nás je podobný problém.Ja sa chcem spýtať,ako presne máte tento pozemok zapísaný na LV. Jedná sa o pozemok KNC - druh pozemku TTP a takto máte vystavenú aj identifikáciu parciel od katastra?
My máme na LV v KNE TTP vo výmere viac ako 10 ha, ale v identifikácii parciel je z toho 8 ha lesa a zostatok TTP. a tak je to aj na LV KNC, bez založenia LV.

Vy máte zrejme LV KNC, s druhom pozemku TTP?.
5.10 2014 10:25
autor: neznámy
Áno parcela je vedená na LV ako TTP /cela/ a rastie na nej značné množstvo smrekovej monokultury
5.10 2014 11:38
autor: neznámy
na základe súhlasu na výrub od obce (alebo OÚ, OSoŽP) je možné vykonať ťažbu stromov na takýchto pozemkoch a samozrejme je možné zisk vložiť do účtovníctva, avšak tie pozemky musia byť súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, resp. nehnuteľnosti uvedenej v zmluve o spoločenstve
6.10 2014 7:44
autor: neznámy
Pokiaľ ide o nelesný pozemok ( stav podľa registra C katastra nehnuteľností), je platne uvedený v zmluve o spoločenstve, tak pozemkové spoločenstvo môže ťažiť drevo aj na takýchto pozemkoch. Výrub stromov na nelesných pozemkoch sa však neriadi zákonom o lesoch ale zákonom o ochrane prírody. Na výrub stromov rastúcich mimo lesa je tu potrebné povoľujúce rozhodnutie príslušnej obce. Toto povolenie nie je potrebné ak ide o výrub stromu s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 1.30 m nad zemou. Povolenie je však potrebné aj na tenšie dreviny, ak by výrubom bol odstránený súvislý porast o výmere nad 10 štvorákov. Povolenie by mala dať obec len v odôvodnených prípadoch. Príjem z predaja takéhoto dreva nie je príjmom z hospodárenia v lesoch. Do účtovníctva spoločenstva sa samozrejme zaeviduje. V prípade, že dotknutý pozemok nie platne zazmluvnený v zmluve o spoločenstve k žiadosti o výrub je potrebný súhlas vlastníkov pozemku. Pokiaľ zmluva o spoločenstve neuvádza, že spoločenstvo bude vykonávať aj výrub stromov mimo lesa, odporúčam aby takúto činnosť schválilo zhromaždenia spoločenstva.
6.10 2014 8:14
autor: neznámy
Nedá mi odbočiť a povzdychúť si.
Ešte, že máme ROEP, od ktorého "myslivci" očakávali, že dá to poriadku charakter pozemkov. Však je na hlavu postavené, ak sú pozemky na ktorých rastie les hádam aj 100 rokov stále vedené ako TTP. Mal by si to dať do poriadku vlastník, ale ako, keď formálne nevie, kde sú jeho pozemky? Orientačné body, ktoré boli voľakedy v teréne sú už zlikvidované. Ale čo je dôležitejšie, zmena kultúry nie je jednoduchá procedúra a prečo by mal súčasný vlastník pchať hlavu do slučky a byť zodpovedný za to či už mal urobiť štát už v rokoch, keď bol užívateľom.
6.10 2014 9:19
autor: neznámy
Chcem iba upresniť -Nový zákon platný od januára 2014-výrub v extraviláne bez povolenia do 80 cm obvodu vo výške 130 cm.
Ostatné -spoločenská hodnota -ŠOP-odvod do environmentálneho .fondu nebude potrebné odviesť?
Súhlas obce, alebo mesta.
6.10 2014 20:21
autor: neznámy
novela vyššie uvedeného zákona od 1.9.2014 zase vracia súhlas na výrub dreviny nad hrúbku 40 cm alebo krovitého porastu nad 20 m2 mimo zastavaného územia obce!
7.10 2014 13:37
autor: neznámy
Prosím o číslo novely, ktorou sa vracia späť výrub niektorých drevín.
11.10 2014 16:57
autor: neznámy
ZÁKON č.198 z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
13.10 2014 14:11
autor: neznámy
Bavili sme sa tu, o výrube stromov s obvodom do 80 cm, mimo zastaveného územia obce. V ktorom konkrétnom paragrafe je táto zmena v zákone 198/2014?
13.10 2014 17:05
autor: neznámy
myslíte tým §47 ods.4 za a/.
Toto si dám vyložiť Inšpekcii životného prostredia.
V januári vláda niečo schváli a vv júni to už zmení? Presne ako zákon 97/2013.
To naozaj vláda p. premiéra má skutočne schopných ľudí.
13.10 2014 17:15
autor: neznámy
áno má ,,schopných" ľudí, zistili, že sa rozmohlo vyrubovanie veľkých plôch (najmä pri Bratislave), tak narýchlo novelizovali novelu
14.10 2014 13:16
autor: neznámy
Veď hovorím, presne ako so zákonom 97/2013.Čo ak to bolo pripravené pre niekoho? A ten niekto urobil to, čo vyrúbať potreboval a pre ostatných to nikdy byť nemalo.Zákon sa pripravoval ešte už dávno. Išlo však o stromy rastúce v intraviláne.
A aj ten nie je taký, aký by mal byť.Zasadím si v záhrade strom. Starám sa oň, po čase zistím, že mi priveľmi tieni, alebo mám prácu s lístím.
Rozhodnem sa ho vyrúbať a tu si brúsi zuby obecný, alebo mestký úrad o práve
rozhodnúť a ešte aj za poplatok.
Niekedy si myslím, že žijem vo feudalizme.
14.10 2014 22:10