Lesmedium

Predaj

autor: Jarmila
Prosím o radu, môžem predať lesný pozemok inej osobe. Lesný pozemok patrí do Lesnej spoločnosti a ja ho chcem predať v celej výmere, s tým, že nebudem drobiť podiel a predám ho tretej osobe. Je to možné. Ďakujem za radu.
sekcia: Archívne fórum, 2.10 2014 18:22
autor: neznámy
Podľa toho, či ide o spoločnú nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti. Ak ide o spoločnú nehnuteľnosť a chceš to predať osobe mimo pozemkového spoločenstva, tam je to komplikované predkupný právom..
4.10 2014 12:29
autor: neznámy
Predkupné právo platí len pre predaj vlastníckeho podielu. Pre predaj pozemku je v oboch prípadoch potrebné aby kúpnu zmluvu uzavreli všetci vlastníci daného pozemku. Pri spoločnej nehnuteľnosti sa však pozemok znej môže predať len na účely uvedené v § 8 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
6.10 2014 8:29