Lesmedium

Lesná stráž

autor: neznámy
Už dávno sa chcem spýtať na hliadky lesnej stráži. Kým sme boli spoločnosť bez pravnej subjektivity, tak to bolo v poriadku. Ale teraz, keď sme spoločnosť s právnou subjektivitou, prečo by mali byť tieto hliadky vytvorené z vlastníkov a stále s tých istých, ktorí bývajú v mieste katastra lesných pozemkov.

Veď máme vo výbore ľudí, ktorí za toto poberajú odmenu. Ako to realizujete?

sekcia: Archívne fórum, 1.10 2014 17:57
autor: neznámy
Nechápem, prečo máš výhrady proti tomu, aby si mal väčšie práva na ochranu svojho vlastníctva. Lesná stráž ich má totiž väčšie ako vlastník, ktorý nie je zároveň aj lesnou strážou. Lesná stráž môže zastavovať napríklad autá a prehliadať náklad. Hoci by si bol aj predseda spoločenstva, tak by ťa vodiči nemuseli rešpektovať. Lesná stráž môže prípadne dávať pokuty.
Nie každý vlastník musí a môže byť lesnou strážou. Ak sa nemýlim, tak musí aj urobiť nejaké testy. U lesnú stráž vykonáva predseda spoločenstva. Osobitnú odmenu za to nedostáva. Považuješ za logické, aby niekto kto býva na druhom konci republiky bol lesnou strážou v katastri tvojich lesných pozemkov? Túto tvoju výhradu som akosi nepochopil.
2.10 2014 11:07
autor: neznámy
Pán Vlado

Hovoríme o tom istom? Lesná stráž je lesná stráž, ale tu ide o hliadky, v mesiacoch zvýšeného nebezpečenstva požiaru. Každý deň sú to dvaja noví vlastníci, ktorí by museli mať sedemmíľové čižmy, aby obišli celý hospodársky revír..
A pritom je osoba, ktorá túto prácu má odsúhlasenú zhromaždením a zato jej prináleží odmena.
2.10 2014 14:16
autor: neznámy
V tom prípade by sa patrilo pýtať na požiarne hliadky. Lebo vymyslený pojem hliadky lesnej stráže skôr zvádza na člena lesnej stráže ako na požiarnu hliadku.
4.10 2014 12:33
autor: neznámy

Asi áno, priznávam, neovládam terminológiu v tomto odbore.
4.10 2014 14:50