Lesmedium

Podieli v lesnom spoločenstve.

autor: Michal
Zdravím vás známi chce kúpiť podiel v lesnom spoločenstve kde je aj on účastníkom a vlastní podieli. Ja by som chcel predať svoj podiel práve jemu. Ako zistím koľko podielov mám v spoločenstve podla čoho sa určuje jeden podiel keď na liste vlastníctva stojí toto. Náš podiel v m2 je 1355m2 z celkových 5420m2. Koľko je tam podielov dá sa to vypočítať aj z týchto údajov koľko m2 je v jednom podieli vďaka za odpovede.
sekcia: Archívne fórum, 30.9 2014 11:39
autor: neznámy
Treba poznať aká je celková výmera spoločnej nehnuteľnosti. Nielen na tých parcelách, kde máš nejaký podiel. Ak máš teda podiel len na jednej parcele,
tak tvoj podiel je 1335 m2 delene celá výmera spoločnej nehnuteľnosti v m2.
30.9 2014 11:50
autor: neznámy
Imro
Treba povedať, že na žiadnom LV, t.j. ani na urbárskom LV nie sú napísané výmery podielu. Vedľa mena spoluvlastníka je vždy napísaný len jeho podiel na spoločnej nehnuteľnosti na danom LV. Spoločenstvo vedie zoznam členov v ktorom musí mať každý člen okrem osobných údajov uvedený aj svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti. Ak má spoločenstvo spoločnú nehnuteľnosť rozpísanú na viacerých LV, tak v zozname má tieto podiely rozpísané podľa LV a tiež ich súčet.
Predaj svojho podielu však musí člen oznámiť výboru, ktorý musí na najbližšom VZ túto ponuku zaradiť do programu VZ. Ak po VZ nebudú mať členovia o kúpu tohto ponúkaného podielu záujem, člen ho môže predať tretej osobe, čiže nečlenovi.
30.9 2014 12:55