Lesmedium

autor: neznámy
Pozemkové spoločenstvo podľa zákona 97 nesmie kupovať podiely. Môže to obísť tak, že si založí napríklad s.r.o. a podiely kúpi táto s.r..o.? Bude to v súlade so zákonom?
sekcia: Archívne fórum, 30.9 2014 11:09
autor: neznámy
Imro
Je to v súlade so zákonom, pretože je to cudzia osoba. Otázka znie, či takej s.r.o. by niekto z členov svoj podiel aj predal. Ináč je to čistá špekulácia vedenia urbáru, pretože za s.r.o. koná jedine konateľ. Ak by takáto s.r.o. získala viac ako 30 % podiel, potom by konateľ tejto s.r.o. ovládol spoločenstvo. A ak by ním bol predseda, tak jeden človek (člen) by rozhodoval o všetkom.
30.9 2014 13:02
autor: neznámy
No neviem, či je to v súlade so zákonom. Spoločenstvo sa zakladá za účelom hospodárenia. Ak si založí inú firmu za účelom kúpy podielov už je to v rozpore so zákonom. Samozrejme členovia si s.r.o. založiť môžu ale len za svoje peniaze.
2.10 2014 13:21
autor: neznámy
Imro
ja som netvrdil, že táto s.r.o. bude založená len za účelom skupovania podielov. Spoločenstvo môže podľa zákona založiť s.r.o., či vstúpiť do nejakej spoločnosti, ktorá môže mať úplne iný premet činnosti. Ako subjekt táto spoločnosť pri dodržaní zákona môže kupovať ponúkané podiely v PS.
2.10 2014 21:40