Lesmedium

obecné lesy

autor: lesnik 4
Pekný deň,

Je pravdou, že obecné lesy boli v minulosti zákonom 279/1947 odovzdávané do vlastníctva štátu ? Ak áno, ktorý paragraf to predpísoval a muselo to byť zapísané aj v PKV to odňatie?

sekcia: Archívne fórum, 21.9 2014 13:32
autor: neznámy
O Obecných lesoch sa tu už diskutovalo.
Išlo určite o zákon 279/1947?-
22.9 2014 12:41
autor: neznámy
Konôpka vo svojej publikácii spomína, že týmto nariadením sa lesné pozemky dostali do vlastníctva štátu, ale aj nariadením č. 90/1950.
22.9 2014 12:59