Lesmedium

Zaregistrovanie malého vlastníka lesných pozemkov

autor: Martin
Prosím Vás o radu.V našom k.ú. prebiehajú pozemkové úpravy zákon 330/1991 ,ktoré sú tesne pred ukončením,po ukončení p.ú. sa chcem odčleniť od poz. spoločenstva a spravovať si les vo vlastnej réžii ktorý už mám geometricky zameraný.Potrebujem vzor tlačív na zaregistrovanie do lesného úradu poprípade aj iné užitočné informácie.Termín odovzdania pozemkov je budúci mesiac.
sekcia: Archívne fórum, 19.9 2014 11:33
autor: neznámy
Imro
odčleniť svoj podiel (výmeru) zo spoločnej nehnuteľnosti nie je možné lebo je to jeden celok a táto nehnuteľnosť je nedeliteľná. Váš podiel tam bude dovtedy, kým ho nepredáte inému. Nezmenia to ani pozemkové úpravy, pretože predmetom p.ú. je spoločná nehnuteľnosť ako celok, nie jej jednotlivé pozemky.
30.9 2014 13:27
autor: neznámy
Imro nejedná sa o spoločné nehnuteľnosti spoločenstvo ich malo v prenájme sú to súkromné lesné pozemky.
13.10 2014 21:55