Lesmedium

spoločná nehnuteľnosť

autor: neznámy
Čo je to vlastne tá spoločná nehnuteľnosť? V zákone je len to, že je to jedna nehnuteľná vec tvorená viacerými pozemkami a že je nedeliteľná. Ktorý zákon však v súčasnosti určuje, ktoré pozemky tvoria spoločnú nehnuteľnosť? Ak sú dnes urbárske pozemky na niekoľkých LV a vlastníci sú na nich rôzni je to spoločná vec?
sekcia: Archívne fórum, 16.9 2014 7:40
autor: neznámy
Pod spoločnou nehnuteľnosťou treba chápať súbor pozemkov, uvedených na jednom LV. A ak je zoznam vlastníkov iný v rôznych LV, sú to dve samostatné spoločné nehnuteľnosti, kedy každá z nich môže samostatne hospodariť dovtedy, kým sa nerozhodnú dobrovolne spolu gazdovať a na toto vlastne slúži nový Zákon o PS, aby umožnil, starým, zle zaregistrovaným PS sa zrušiť a novým vzniknúť.
Ale toto by Vám mali hlavne vysvetliť na miestne príslušnom obvodnom úrade , kde má lesnícky odbor.
16.9 2014 9:32
autor: neznámy
Nesúhlasím so "sumarom".
Režim spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahuje na celý majetkový substrát .
Majú spoločný právny režim.
V katastri sú poväčšine evidované na viacerých LV.
Tento stav vznikol nesprávnym zápisom katastrálnych úradov, ale veľký neporiadok v tom narobili pochybenia notárov,pri vydržaní,prevodov ded. konaní ale aj súdov.

Katastrálny zákon umožňuje neskúmať podklady vystavené notármi.
.Chyba bola aj tá, že št. notári za takéto pochybenia neboli postichnuteľní.
Tieto pochybenia nový zákon o Poz. spoločenstvách, čiastočne toto zamedzuje, ale písala som mnohokrát, že škody, ktoré boli vlastníkom spôsobené, nikto nenapraví.

Ale ten, čo zadal otázku, by mal mať v tom jasno.
.
16.9 2014 11:23
autor: neznámy
Celý majetkový substrát je zložený z jednotlivých LV. Ale, ak na jednotlivých LV sú rozdielne majetkove podiely, nemôžu sa chápať ako jeden celok dovtedy, pokiaľ tak majitelia nadpolovičnej väčšiny jednotlivých LV slobodne nedeklarujú svoju vôľu spoločne hospodáriť. Žiaden iný právny dokument SR nehovorí nič o nejakom "majetkovom substráte". Náš právny poriadok nepozná taký výraz. A podotýkam, od toho je tu nový Zákon o PS, aby stare, zle založené pozemkové spoločnosti zrušil a nové, ak budú podielníci chcieť, založil.
A ak pochybil notár, treba to riešiť, buď na súde alebo na Notárskej komore.
16.9 2014 12:46
autor: neznámy
Pravda má "aa". Aj keď slovo substrát je nevhodné. Pozrel sa do slovníka cudzích slov a nesedel mi ani jeden význam. Ja by som použil miesto "substrátu" spojenie " všetky nehnuteľnosti".
Zjednodušene povedané, spoločnou nehnuteľnosťou sú nehnuteľnosti, ktoré nie sú spoločne obrábanými nehnuteľnosťami. Samozrejme, že nemyslím tie Zákon 97/2013.hovorí jednoznačne
§8 ods. 1 "Spoločnou nehnuteľnosťou na účely tohto zákona sa rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. "
Nič sa nehovorí o štruktúre vlastníctva samostatných pozemkov. Tvoria jednu vec, či je zoznam vlastníkov rovnaký, alebo nie.

16.9 2014 19:44
autor: neznámy
spoločná nehnuteľnosť je zadefinovaná
1. zákonným článkom XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov.
2. zákonným článkom X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch.
3. zákonným článkom XXXIII/1913 o predaji niektorých štátnych nemovitostí, poťažne o zamenení týchto.
.
jednoduché, nie ?.... :-)
16.9 2014 20:02
autor: neznámy
Takže nie na jednom LV. Mohlo byť tých LV aj viac, ale dôležité bolo, aby sa jednalo o rovnakých vlastníkov s jedným podielom k celku.
Bola tu pred nedávnom otázka, týkajúca sa článku XIX/1898...Tento článok bol súčasťou PKV urbarialistov.ale aj lesných spoločností a tiež komposesorátov......
Položenou otázkou sa zaoberal ÚS SR v rámci výstavby D1 a R1.

Pán Sumar, chcela som od Vás,aby ste zareagovali a napísali to najdôležitejšie
druhú vetu, Vášho príspevku o 12:46, .
A presne, od toho je tu aj nový zákon..
Poraďte, ako sa to má riešiť na Notárskej komore? Ďakujem
16.9 2014 20:16
autor: neznámy
P.Vlado, slovo substrát, som si požičala od Ústavného súdu SR, ale aj z nohých iných článkov, v spojení s režimom spoločných nehnuteľností.
16.9 2014 20:21
autor: neznámy
j- presné a výstižné, ale nie pre pracovníkov štátnej správy stavebných úradov a už vôbec nehovoriac o notároch, advokátoch a katastroch nehnuteľností
Niekedy si myslím, že to mali nadefinované z hora. .
16.9 2014 20:31
autor: neznámy
"Aa"
Nemusia byť rovnakí vlastníci. Stalo sa tak aj v dôsledku zmätkov narobených pozemkovými úradmi, ale má to aj historické korene. Niektorý zákonný článok pripúšťal, že ak nesúhlasí celé spoločenstvo so zakúpením nehnuteľnosti, tak ho kupujú len tí, čo s tým súhlasia. Takže tí čo súhlasili kúpili a potom dali do spoločenstva.
Na triko súčasných katastrálnych úradov, aspoň toho nášho ide to, že rozsekali parcely. A tak jeden z dedičov dedil jednu novovytvorenú parcelu, druhý ďalšiu. Museli, nemohli si ich deliť kvôli podmienke o drobení.


17.9 2014 13:58
autor: neznámy
Vlado -citovala som rozsudok Ústavného súdu SR.
To, ako to vyzerá, je porušením zákona. Aj u nás je presne to isté, čo u Vás.
Rozdrobené parcely s rôznymi vlastníkmi.
17.9 2014 15:52
autor: neznámy
Prosím vás , pomaly sa začneme vracať do obdobia 19 storočia,keď sa tu začnú citovať určite nariadenia a vyhlášky z roku xy. V období rokov 1961 až 1965 bola tu určitá právna úprava, kde sa anulovali rôzne vyhlášky, zákony z obdobia devätnásteho storočia. Teda odvolávať sa na tieto veci z roku pána sú neadekvátne.


17.9 2014 22:04
autor: neznámy
Dobre si prečítajte zákony, kedy a kým boli zrušené a hlavne k vôli čomu.
Tak napr. nový cestný zákon z roku 2013.
Veď nie je problém "naťukať si " hľadaný výraz - trebárs aj tento, ktorý riešime.
A naštudujte si napr.prečo sa pozemky nemohli vyvlastniť Poz. spoločenstva.
Bola som pred dvoma mesiacmi na vyvlastňovacom konaní.
A dôvod? režim spoločnej nehnuteľnosti.
Tak sa s nami podeľte o Vaše vedomosti . Ja budem prvá, ktorá to privíta a budem Vám povďačná za Váš prínos. .Ďakujem.
i
17.9 2014 22:22
autor: neznámy
Pre "aa"
Hovoríš o citáte z rozsudku Najvyššieho súdu. Neviem sa zorientovať, kde si citovala.
Nože upresni. Prípadne ak rozsudok, k ktorého si citovala je dostupný cez internet zadaj jeho číslo, prípadne aj cestu k nemu.
18.9 2014 10:16
autor: neznámy
. Bolo to pred štyrmi rokmi,.
.
Režim spoločnej US/ 2010.
Poslanci na čele s D.Lipšicom podávali podnet k výkupu pod diaľnice a rýchlostné cesty.
18.9 2014 15:36