Lesmedium

Dočasné zábery pozemkov pod diaľnice

autor: neznámy
Teraz prebieha výstavba diaľnice na východe. Treba si dať pozor a usledovať si svoje pozemky, v dočasnom zábere.Geometrické plány su často vystavené iba okrajovo s najnutnejším dočasným záberom, ale mnohokrát ide o nadzábery, ktoré dodaveteľ stavby.nie NDS a.s, alebo ministerstvo dopravy, pre výstavbu potrebuje.

Napr. také úložisko zeminy.Odvodňovacie žľaby....Na to všetko majú vlastníci pozemkov nárok na nájom . Nepatrí to obhospodarovateľovi-nájomcovi, ale vlastníkovi.

Nežiadajte nájom od subdodavateľa, ale toho, kto je poverený výstavbou v konkrétnom katastri diaľnice.

sekcia: Archívne fórum, 13.9 2014 13:31
Zatiaľ nie sú žiadne reakcie na túto tému