Lesmedium

zakon 2/1958

autor: martin
dobrý deň,

mam takuto otazku, mohli byť podla zakona 2/1958 v minulosti zrusene urbarske utvary aj ked nemali v PKV zapisany ziaden majetok? Ak mala obec pred rokom 1958 lesny majetok akym sposobom presiel na stat, taktiez zakonom 2/1958? mohla mat obec vo vlastnictve spolocny majetok?

dakujem za informacie

s pozdravom martin

sekcia: Archívne fórum, 9.9 2014 10:35
autor: neznámy
Teoreticky mohli. Evidencia urbárskeho majetku v PKV nebola všade dokonalá a tak na PKV mohlo byť napríklad namiesto "urbár" uvedené "obecný majetok" v chápaní ako všeobecný = patriaci všetkým v obci. Teda nie politickej obci ako právnickej osoby. Zákon 2/1958 neupravoval majetkové pomery obce ale len spoločenstiev. Už z názvu je zrejmé, že spoločný majetok nemohla vlastniť jedná osoba - obec.
9.9 2014 12:05
autor: neznámy
pôvodne to neboli obecné majetky, boli pod názvom urbárska obec. Keď však bolo potrebné po roku 1958 niečo napr. stavať a urbárske výbory boli zrušené tak na katastri sa vymyslel pojem politická obec, aby stanoviska za vlastníkov mohol namiesto predsedu urbáru dať predseda MNV. Po roku 1989 sa neoprávnene vydali tieto majetky obciam. Pôvodne podielníkmi boli len Tí gazdovia, ktorí v čase získania majetku užívali poľnohospodársku pôdu a podľa jej výmery mali určené aj výšky podielov v obecnom urbáre.
9.9 2014 13:38
autor: neznámy
píšem len z toho dôvodu, pretože naš urbariát riadne fungoval ( schôdze , predaj dreva..), ale v roku 1936 sa zistilo, že v PKV je evidovana obec a na základe uznesenia obce, notárskeho overenia a potvrdenia okresným úradom malo byť všetko v poriadku. Len asi formálne v tom období to nebolo opravené v PKV. V roku 1958 zákonom 2/1958 utvar bol zrušený a lesy boli odovzdané do obhospodarovania štátu. V roku 1992 lesy vyzyvali urbariát , aby si lesy prevzali, ale neskôr to odovzdali obci na koľko v PKV je písana obec ! Je známe, že urbarske majetky boli zapisovane na politické obce hoci k ním nikdy nepatrili. Tato naprava je možná asi len súdnou cestou?
9.9 2014 15:09
autor: neznámy
Ak chcete zistiť, skutočného vlastníka lesov, tak pozrite na PKV , či tam nenájdete č.d.. Ak je tam, vyžiadajte si zo súdu jeho kópiu.
Správu katastra požiadajte o nazretie do Pozemkovej knihy.č. PKV-kto bol zapísaný vlastník.
Na Správe katastra sa dá zistiť aj podľa parcelného čísla, kto bol vlastníkom.
A ešte je tu aj možnosť/ zájsť do št. archívu MV SR, kde Vaša obec prislúcha a zistiť komu bol urbár pridelený.Mali by tam byť aj mená pôvodnych vlastníkov.
Keď v roku 1958 na základe zákona SNR sa tieto lené pozemky museli odovzdať št. lesom, bolo to na základe riadne spísaných zápisníc a protokolov.Aspň u nás to tak bolo. Mali by aj tieto byť v archíve, kde príslušný lesný závod, ktorému boli odovzdané patril v tom čase.

Možno Vám niečo z tohto môjho príspevku pomôže.
9.9 2014 16:48
autor: neznámy
vďaka aa,
ano v roku 1958 urbarnici odovzdavali lesy, je spísana zoznam všetkých podielnikov na MNV ako príloha k odovzdániu majetku. V štátnom archíve sme našli množstvo dokumentov a písomnosti ohľadne existencii urbáru ( schôdze, menoslov, hlasovací poriadok...). Zaujímave je, že lesy dvakrát vyzývali pôvodných vlastníkov aby si prevzali majetky (1991, 1992 ) prostredníctvom obecného úradu. Tretikrát dali odpoveď, že po zistení v PKV je spomenutá obec a nie urbar. Musím podotknúť, že tieto formálne opravy sa vykonali vo všetkých urbaroch jedného okresu, lenže naša obec bola v roku1964 pričlenená do iného okresu. Spomínané urbare pôvodného okresu riadne fungujú okrem nášho.
9.9 2014 17:08
autor: neznámy
Pozrite si pozorne PKV, čo je tam presne napísané.U nás bolo napísané Lesná spoločnosť a meno obce
Bolo tam však č.d.-Okresný súd mi ho vydal- jeho kópiu a bol tam aj zoznam vlastníkov
9.9 2014 18:31
autor: neznámy
pri rozhodnutiach z roku 1958 nemusel byť zoznam vlastníkov, často tam bol len zoznam ľudí ( napr. len jeden dedič, ktorý preberal od spoločnosti určené množstvo palivového dreva za ten ktorý konkrétny podiel a potom sa doma podelili medzi sebou dediči ) preberajúcich určené množstvo dreva za podiel.
13.9 2014 12:42
autor: neznámy
Pre neprihláseného. - rok 1958 tu spájame s odovzdaním lesných pozemkov štátu, na základe zákonov SNR.a protokolom pri odovzdávaní týchto lesov.
O tom čo píšete, môžete mať pravdu. Aj podiel mojej babky bol napísaný na jedného dediča, jej brata a drevo si delili.
13.9 2014 13:21
autor: neznámy
Veď práve, lesy v roku 1958 odovzdavala Urbárska obec - meno obce- a po revolúcii sa majetok vrátil politickej obci. Pokiaľ ide o zoznamy ľudí ktoré tvorili prílohu rozhodnutia z roku 1958 v našom prípade to neboli vlastníci, ale išlo o zoznam ľudí ktorí poberali palivové drevo za jednotlivých podielnikov. Takéto zoznamy ostali aj na MNV, aby sa vedelo o tejto skutočnosti. Až po prevzatí množstva prideleného dreva si ho v rodine podelili, alebo dediči podielu medzi sebou. Sam som losoval čísla hromád pre jednotlivé rodiny a viem o čom píšem. Sam som zachránil pred archiváciou na ONV všetky rozhodnutia z roku 1958 aj so spomínanými zoznamami ľudí a tieto následne poslúžili k vydávaniu majetku po roku 1989 podľa výnosov I a 2 ministra Oberhausera.
23.9 2014 13:17
autor: neznámy
pre neprihlaseneho :
maám tomu rozumieť, že nakoniec lesy boli odovzdené urbarnikom alebo ostali politickej obci?
27.9 2014 21:10
autor: neznámy
Už jsem pročetla celou diskuzi, určitě je zde dost zajmavých a užitečných odpovědi.
Potřebuji poradit , pokud tedy někdo může.
Moji prarodiče pocházeli ze Slovenska . O tom, že jsme se mohli jako potomci přihlásit o pozemky jsem zjistila až letos . Vím, že děda měl podíl v Urbare .Protože jsem nevlastnila žádné doklady, pátrala jsem v archivech ( podle rady z tohoto fóra ) Doklady jsem našla ,dokonce se jmény, výměrou a podíly.vlastníků Dále zápis , který se týkal odevzdání lesů podle zákona 2/1958 Krajské správě lesů .
PKV hledám, protože mě posílají z jednoho KÚ na druhý , Tak nevím , jak postupovat dál a přihlást se k lesním pozemkům. Je fotokopie z archívu úřední doklad použitelný k dědickému řízení?
15.10 2014 17:34