Lesmedium

-Režim spoločnej nehnuteľnosti.

autor: neznámy
Dnes vo farmárskej Revue, p. Judr. Krátky , odpovedal na otázku nájmu časti spoločných nehnuteľností,

Vysvetlil okrajovo kto a ako môže nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou.

Spomenul , tak často mnou tu deklarovaný pojem Režim spoločnej nehnuteľnosti.

Doporučujem si jeho príspevok pozrieť. Je to schopný mladý muž. Obrátila som sa pred niekoľkými týždňami na túto reláciu, ohľadom DPL. Zavolal mi, a podrobne vysvetlil , ako a kde sa mám obrátiť.

sekcia: Archívne fórum, 7.9 2014 13:33
autor: neznámy
to je ten Krátky, ktorý je namočený v kauze urbar Snina ?
7.9 2014 15:01
autor: neznámy
Všetka úcta k JUDr Kratkemu , ale väčšiu blbosť ako je posledný príspevok vo Farmárskej revue zo dna 6.9. som ešte nepočul a zaoberam sa touto problematikou 20 rokov. Pán doktor len a len tára. Skutočne tára nezmysly.Chyba Slovenska je , že máme najväčší podiel právnikov na 100 obyvateľov v Europe a oni nie sú ani odborníci , ani sa nevedia uplatniť Spoločná nehnuteľnosť je jedna vec , spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť vec druhá a prenájom sa dá riešiť aj na spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti . Smutné je , že takýchto právnikov púšťaju do televízie aby zavádzali verejnosť . Veď tento pán zrejme nečízal zákon , alebo nechápe pojmy , napr. právnicka osoba , štatutárne orgány právnickej osoby a podobne Ak by ste si preštudovali zákon o pozemkových spoločenstvách , aj bez JUDr Krátkeho by ste prišli na to , že sa dá aj spoločná nehnuteľnosť prenajať a za určitých podmienok aj predať . To len JUDr. Krátky asi hľadá uplatnenie , lebo v ostatných oboroch práva by ho zrejme sfúkli , ale tu ešte nenarazil na niekoho, kto by ho správne inštruoval. Je predsa nepochopiteľné , že doktor práv nevie pochopiť zákon . alebo je to účelová dezinformácia , aby mal viac práce ? Veď narobí zmetky a potom to bude akože dávať do poriadku . Takto postupuje veľa právnikov na Slovensku
8.9 2014 17:08
autor: neznámy
Som nováčikom v tejto problematike. Zaoberím sa všetkým, čo súviselo a súvisí s poz. spoločnosťami asi 4 roky permanentne.
Hlavne režimom spoloťnej nehnuteľnosti,.A myslím, že to čo povedal bolo plne v súlade so zákonom, aj keď naozaj iba okrajovo.
Ten prenájom ma trochu zarazil . ale nepostrehla som, ako bola postavená otázka.
Vysvetlil presne aj postavenie výboru.

Dá sa predať, samozrejme, zíkon to predsa jasne definuje, za akých podmienok.
Tam ale išlo o celkom iné súvislosti.
Zaoberám sa zákonmi poz. spoločností, z dôvodu výkupu pod diaľnice.
NDS a.s. u nás vykupoval pozemky Poz. spoločenstva, v rpzpore so záíkonmi, platnými pre Poz. spoločenstvá-kde pozemky boli v reťime spoločnej nehnuteľnosti.
Keďže sa zaoberáte touto záležitosťou 20 rokov, prosím, napíšte mi, ako mal výkup prebiehať.
Budem Vám vďačná za postup..Odpíšem Vám, či s Vami súhlasím.Verte, že ja túto záležitosť ovládam tiež veľmi dobre a poznám všetky zíkony a paragrafy.
Napríklad dnes už neaktuálny zákon o líniových stavbách.
Majetkovoprávnemu oddeleniu NDS a.s.asi narobil nemalé starosti, keď vykupovala aj to, ťo už dávno bolo vykúpené.
.
Rada sa s Vami podelím o to čo viem..
Ďakujem
8.9 2014 19:07
autor: neznámy
Pre autora j zo 7.9 2014 15:01. Ano je to ten p. Krátky ktorý v Sninskom urbariate založil akési urbarske družstvo cez ktore skupuje podiely v LPUS.
9.9 2014 8:05
autor: neznámy
To jeho právne okienko vo Farmárskej revue je také podivné. Pred cca dvoma mesiacmi tam Dr. Krátky tvrdil, že pozemkové spoločenstvá nemusia podať návrh na preregistráciu do 30.6.2014, ale stačí, ak do 30.6. zosúladia svoje právne pomery s novým zákonom a návrh na preregistráciu podajú následne v 60 dňovej lehote. Neviem, na základe čoho si redaktor vybral jeho, veď on ani nemá právnickú kanceláriu, nie je zapísaný v zozname advokátov, zákon mu ani nedovoľuje poskytovať právne služby. Pokiaľ ide o sninský urbariát, tam sa pravdepodobne aktívne podieľal na nezákonných postupoch. Urbariát je v likvidácii zo zákona a voči predsedovi začalo trestné stíhanie. A pokiaľ ide o právne analýzy? Aký problém je si ich za peniaze objednať u renomovanej advokátskej kancelárie, kus sa pribifľovať a potom ohurovať veci neznalých. Dávam za pravdu horárovi, SN sa dá aj prenajať a za zákonom stanovených podmienok aj predať. Nakladanie s nehnuteľnosťami v režime SON sa zas musí odvíjať od zmluvy o založení PS, tam si členovia zadefinujú dispozíciu s týmto majetkom.
9.9 2014 13:20
autor: neznámy
Vie niekto čo sa vlastne deje v Sninskom urbariáte? Samozrejme okrem členov výboru, lebo tí tvrdia že sa nič strašneho nestalo.
9.9 2014 13:37
autor: neznámy
LPUS Snina je v likvidácií. Rozhodol o tom Okresný úrad Humenné, pracovisko Snina.
9.9 2014 17:02
autor: neznámy
Pán horár, čakám na Vaše zapojenie do výzvy.Rozhodla som sa osloviť toho najpovolanejšieho v tomto odbore, o ktorom predpokladám, že tvoril alebo aspoň pripomienkoval zákon ešte z roku 1985 .Tento nový určite.
10.9 2014 22:14
autor: neznámy
Tak už tomu vôbec nerozumiem, najprv LPUS Snina podpíše nájomné zmluvy na pozemky na chatky, ľudia zaplatia peniaze a potom ich právnik verejne povie,že sú neplatné, či ako mám tomu celému rozumieť? To im došlo, až potom, keď ľudia nedostali stavebné povolenia, či čo?
11.9 2014 14:08
autor: neznámy
Je LPUS vlikvidacii zamerne alebo je to cele pripravene pre p. Kratkeho
11.9 2014 21:49
autor: neznámy
MŃa by zaujímalo, ako sa LPUS dostala do likvidácie. Čo bolo dôvodom ?
Vedel by mi niekto presne určiť tento dôsledok?
11.9 2014 21:54
autor: neznámy
Do likvidácie sa mohla dostať jedine zrušením spoločenstva. Kto ho zrušil neviem ale malo by o tom mať nejaké rozhodnutie.
12.9 2014 12:18
autor: neznámy
Dôvodom bolo to, že výbor nepodal návrh na zápis zmien do registra pozemkových spoločenstiev v zákonnej lehote, t.j. do 30.06. 2014. Aké dôvody ho k tomu viedli, vie len sám výbor.
12.9 2014 12:31
autor: neznámy
LPUS Snina podalo odvolanie voči "oznámeniu" o likvidácií ktoré zaslal Okresný úrad Humenné, pracovisko Snina.
15.9 2014 13:48
autor: neznámy
čo ak to bolo inak. Možno niekto podal námietku, proti registrácii,
ak mal dôvod a vedel o nejakom porušení, ktoré obsahovala zmluva.
LPUS Snina bola spoločnosť bez právnej subjektivity?
15.9 2014 22:19
autor: neznámy
LPUS Snina bola spoločnosť s právnou subjektivitou. Tak to je teda novinka, dobre, že vypisujú samé nezmysly do svojich novín a to, že aké kroky robia už nenapíšu.

16.9 2014 9:19
autor: neznámy
Bola teda potrebná nová registrácia?Neplatilo to len pre spoločnosti bez právnej subjektivity?
16.9 2014 11:08
autor: neznámy
Neviete ako dopadlo ovolanie voči oznámeniu o likvidácii?
18.9 2014 8:45
autor: neznámy
Likvidácia je už nezvratný proces zo zákona.
18.9 2014 13:22
autor: neznámy
Môže dať vlastník Poz. spoločenstva návrh na likvidáciu, na základe porušovaní zákonov?
18.9 2014 15:38
autor: šimon
nemôže
18.9 2014 20:52
autor: neznámy
Mám to chápať tak, že ak LPUS Snina obdržalo oznámenie o likvidácii, už sa nemôže nijakým spôsobom brániť?
19.9 2014 10:15
autor: neznámy
LPUS mala dodržiavať termíny stanovené zákonom. Ale pre nich neplatí nič. Včera sa znovu predávalo drevo podielnikom a to aj s lístkom od lesného hospodára.
20.9 2014 10:55
autor: neznámy
U nás sa tiež dednodenne porušujú zákony.Drevo sa predáva na základe lístkov od OLH, ktorý nemá oprávnenie ním byť.Ako ďalej? My sme zaregistrovaní,.
20.9 2014 14:20
autor: neznámy
Výbor urbariátu Snina dal podklady na lesný úrad. A zažaloval lesný úrad, že ich neoprávnene dali do likvidácie. Bude ešte veselo, mám info, že pán B. už ide žalovať všetkých, čo porušili predkupné právo ostatných podielnikov. Takže budu vracať peniaze aj s úrokami, Tiež mám info, že už z lesného úradu si vyžiadal kopie, aby zistil, či su tam do urbariatu začlenene aj sukromne pozemky bez súhlasu vlastnikov. Neviete mi niekto poradiť či môžem ísť pozrieť na lesný úrad do dokladov? Som podielnik ale na schôdzi som nebol pre chorobu .
23.9 2014 23:48
autor: neznámy
Áno , a môžete si vyžiadať aj kópie dokladov, o ktoré budete mať záujem za zanedbateľný poplatok, okrem Hospodárskeho plánu. Na ten údajne musí dať
súhlas ten, kto ho vypracoval. V mojom prípade to bolo Lesnícke centrum Zvolen , ale to už bolo pomerne drahé.
24.9 2014 8:54
autor: neznámy
Čo sa týka LPUS Snina mňa už nič neprekvapí, no chcem sa spýtať či súdne spory môžu mať vplyv na likvidáciu a či sa tým likvidácia nepredlži a nepredraži. Čo by sme mali v tejto situácii ako podielnici robiť, keď teraz nemôžme založiť nové spoločenstvo?
24.9 2014 11:25
autor: neznámy
Odpoveď pre neprihláseného z 23.9 2014 23:48
Na VZ LPUS Snina som bol a v správe bolo prečítane že urbariát hospodári na 900 ha urbariátu a 500 ha súkromných vlastníkov.
28.9 2014 13:43
autor: neznámy
Bude v lpus zmena alebo nie
24.11 2014 19:03
autor: neznámy
Žiadne zmeny sa nechystajú. Nie je dôvod.
29.11 2014 19:36
autor: neznámy
Pokiaľ tam budú stále tí ľudia, nič sa nezmení, oni budú len zakrývať, čo narobili. Viem to porovnať s urbariátom v Ruskom, kde je podielničkou manželka, je to úplne iné, a roky dostáva krásne peniaze ako dividendy a tu, som spolu so súrodencami za roky nevidel ani cent a vo farmarskej revue Kovaľ povie, aký hodnotný máme majetok, sninske rybníky. Tak potom ako s tým gazdujú.
1.12 2014 13:39
autor: neznámy
Kedy bude valne zhromaždenie ? Možno sa veci pohnu dopredu.
15.12 2014 9:10