Lesmedium

ROEP – podviedli len nás, alebo aj poslancov?

autor: Vlado
ROEP, teda register obnovenej evidencie pozemkov. Očakával, že cieľom prác súvisiacich s registrom bude náprava toho, čo je zlé. To zlé podľa mňa bolo nezmyselné rozdelenie parciel, až neuveriteľný nesúlad vo výmere parciel medzi výmerami v pozemkovej knihe a výmerami v registri určeného operátu a pochopiteľne aj stav, že v niektorých prípadoch súčet

spoluvlastníckych podielov bol v niektorých prípadoch väčší ako jedna celá.

V niektorých okresoch už ROEP prebehol. V našom okrese teraz končí. Spúšťanie ROEPu v jednotlivých okresoch sa dialo podľa harmonogramov, ktoré stanovila vláda. Presnejšie by bolo hovoriť, že vlády.

Zdalo sa mi divné, že predtým ako sa vôbec prikročí k ROEPU sa nepristúpi k čisteniu vlastníckych vzťahov. Čo by znamenalo

1.) prenesenie aktuálnych vlastníkov z pozemkovej knihy do listov vlastníctiev.

2.) zisťovanie, na ktorých listoch vlastníctva by sa súčet spoluvlastníckych podielov nerovnal jednej

3.) Hľadanie príčin a ciest ako nesúlad napraviť.

Prvý krok by bolo možno dobre spojiť aj s výzvou alebo povinnosťou, aby žijúci spoluvlastníci požiadali o bezplatný vklad do registra. (Čo by si pravda vyžiadalo novelizáciu zákona o vklade.)

Nič také sa nedialo.

Ba práve opačne. Katastrálny úrad nemal záujem na tom, aby boli súčty spoluvlastníckych podielov v poriadku. To tvrdím na základe vlastnej skúsenosti. Dostávam sa do styku s osvedčeniami o dedičstve a veru v jednom som zistil, že je v ňom zle uvedený podiel. Súčet zdedených podielov bol väčší ako ten, čo mal poručiteľ. Kataster neskúma správnosť listín vystavených notárom. Inými slovami je povinný zapísať aj chybný údaj. Ale zase môže z vlastnej iniciatívy prikročiť k jeho oprave. Nuž som sa teda rozhodol upozorniť katastrálny úrad na chybu a odvolal som sa pritom na číslo paragrafu, ktorý hovorí o tom, že kataster môže chyby opravovať aj z vlastnej iniciatívy. Dostal som odpoveď, že mám na opravu chyby podať žiadosť.

To hovorí asi samo za seba.

Nuž nič také sa nedialo. ROEP začal a z jeho priebehu som zistil, že žiadne odstránenie nezmyselného úradného rozdrobenia parciel ani revízia rozdielu vo výmere parciel sa nebude konať. ROEP sa v podstate týka len spoluvlastníckych podielov. Ale ako?

Do poriadku sa dávajú len tie listy vlastníctva, kde súčet nesedí. Ako sa dávajú do súladu to neviem. Viem len to, že komisia ROEPu každému vlastníkovi (živý - neživý) uvedenému na liste vlastníctva poslala výkaz aj so šekom na 3,50 eura. To je na činnosť komisie. Komisia pravda z toho veľa nemá, lebo polovicu z toho zhltne doporučené poštovné. Tým však nie je poplatkom koniec. Po vypracovaní konečného znenia výkazu príkazu prichádza ďalší šek. Ten sa už odvíja od veľkosti výmery. Za každých začatých 5 000 m2 je to ďalších 3,50. Moja komisia sa aspoň v tomto chytila rozumu a neposielala 2 šeky, ale len jeden konečný a to na 3,51 eura.

Nuž tak mi to vychádza, že ROEP dobre slúži na to, aby za to, čo spáchal niekto iný, boli cvakali poriadni. Dalo by sa povedať, že skrytá majetková daň. Podľa nášho komposesorátu by som povedal, že tak to musí byť aj pri vlastníctvach parciel v iných pozemkových spoločenstvách. A zdá sa, že to málokomu lezie na nervy. Akurát „aa“ zareagovala. (K téme od „lesného muža“.) Ona je do konca rozhodnutá neplatiť. Od toho by som ju však rád odhovoril.

Na rozdiel od neplatenia rozhlasových licencií, ktoré sa nakoniec skončilo akoby pardónom, je tu iná situácia. Rozhlasová licencie sa týkala každého. Vysoké poplatky za ROEP len málokoho. Avšak, ak má tých šekov viacej v dôsledku odčlenenia parciel do iného katastra, za tie nové katastre sa neplatí. Presnejšie v § 10 zákona 180/1995 o ROEPE.

sekcia: Archívne fórum, 3.9 2014 11:13
autor: neznámy
Plne sa stotožňujem s Vašim názorom .Komisii ROEP v každom katastrálnom území, kde som spoluvlastníčka, alebo vlastníčka podielov, som narobila nemálo
vrások.
A ešte som neskončila. Niežeby som bola postichtivá, ale zo zásady mám rada vo veciach jasno a hlavne trvám na dodržiavaní zákonov.


Námietky možno podať do troch rokov od zápisu ROEP.
Podala som ich neúrekom. Nebola som spokojná so zatriedením pozemku podľa skutočného stavu.Orná pôda zmena na TTP, alebo na Lesný pozemok.
/ v katast. území neboli žiadne pozemkové úpravy/
KNE- nie je možné meniť.
Z jednej parcely tak vznikli niekedy aj tri.

Najhoršie to bolo v katastrálnom území môjho bydliska.
Pôdu zdedenú až na dve parcely som mala v poriadku./ poplatky som nezaplatila nikde a platiť nemienim. Nech ten poplatok zaplatí ten, kto nemal prededený podiel po nezistenom alebo zistenom vlastníkovi.

Ja mám platiť zato, že niekto nemá prevedenú časť spoločnej parcely po mŕtvom predkovi?.
Veď je to choré.
Neviem ako ROEP prebiehal u Vás , ale u nás sa mesačne menila výmera parciel spoločných nehnuteľností urbaristov a lesnej spoločnosti.

Výmery KNE sú poväčšine o dosť zmenšené. Vraj sú k tomu povolené odchylky.
MOžno sú to odchýlky a možno je to nadzáber pod výstavbu štátnej líniovej
stavby.
Sú tam však veľké chyby
U nás je mnoho rovnakých mien , a sú pozamieňané rodné priezviská .
A dokonca som "natrafila", že sa na katastrálnom portáli objavila pôda, ktorá bola v minulosti prepadnutá v prospech štátu.
A zrazu , je vlastníkom pôvodný vlastník.
Ani podľa jedného reštitučného zákonu sa pôda nemohla vrátiť človeku, ktorý bol vlastizradca/ slúžil v cudzineckej légii/ a ktorý nemal naše štátne občianstvo.

Ja si myslím, že ROEP bol hlavne o zmapovanie pôdy, neznámych vlastíkov.
SPF bude mať voľné ruky na predaj tejto pôdy a štát získa nemalé finančné prostriedky, ak nie predajom tak aspoň za prenájom.

3.9 2014 17:31
autor: neznámy
ja tak isto mam mojeho otca pozemki dali až na jeho deda otca čo nemal stym nič spoločne a možetesa aj na hlavu postaviť to neupravili ešte v tej obci predseda mi povedal že nema nič a pritom nebol ochotny pomoc lebo všetko schvalili sami a tak dali na ROEP HOCI ZNALI žE DETI žIJU MUSELISME IST CEZ advokata AJ TAK TO VYšLO NA VELKE HO....bolo vela zaujemcov a ja za 12 rokov vybavovala do dnes nam višlo dost malo a strašne z velkima PRENIKMI ktore jak uvadzate z tych pozemko nemame nič dodnes orna poda ani nevieme kde je nikto nam nič neochotny poukazovať jak bolo tak aj je hoci som zaplatila aj notara a dostali take s tych pozemkov čo nemali.
3.9 2014 21:41
autor: neznámy
nikde na žiadnom úrade nie sú odborníci,práve naopak väčšinou tupci,neochotný, arogantný,ani nemôžu biť ochotný,lebo nemajú šajnu o čo tu ide,a to je všade v tomto štáte, ktorá strana vyhrá,tá si tam dosadzuje svojich ľudí,to nič že sú sprostí,hlavne že sú naši,ako toto môže fungovať,ale ved ani nefunguje,a to sú zbytočne vysoko ohodnotený ľudia,za ich debilitu,fuj zase musím ísť zvracať.určite raz dostanem bulimiu s tejto sprostej,neschopnej politiky.
4.9 2014 10:32
autor: neznámy
Aj súkromník si zoberie do firmy toho koho on chce. Štát samozrejme nie je súkromná firma ale pochybujem, že za tie peniaze by sa nejaký schopný odborník uchádzal o prácu ako štátny úradník.
4.9 2014 11:03
autor: neznámy
strana smer ma urobený vlastný biznis s celeho štátu,viem o čom vravím,sú všade, a chcel by som vidieť,ako by štátny,skorumpovaný uradníčkovia vykonávali manuálnu prácu za minimálnu mzdu,a verte mi doprial by som im to.ešte k tým odborníkom,správne by bolo,ked je odborník,dobre vykonáva svoju prácu nechať ho na poste,nech je v akejkoľvek strane,to by bolo pozitívne pre spoločnosť,nie táto stranícka,rodinkárska debilina,ale to by som asi chcel veľa,ja to vidím tak,ak chce niekto žiť v normálnom štáte,kde tvoria zákony rozumný ľudia,musí jednoznačne emigrovať,lebo na slovensku sa toho ešte dlho nedožije,ani ked bude žiť ako Matuzalem.
4.9 2014 18:17
autor: neznámy
Trochu od témy, ale zaujímavý bol prejav lídra Smeru (+ Paškov prejav) na oslavách SNP v BB (podtón bu, bu, bu Kotleba) a ešte zaujímavejšie je to, že nemá absolútny problém si podať ruku so skutočným fašistom, čo má na rukách krv nevinných ľudí, čo sa ako predseda vlády podieľa na skutočnom vraždení občanov krajiny, ktorej je sám predsedom vlády. Takto sa odkrýva pravá tvár človeka. Ostatní červení i modrí sú rovnakí.
4.9 2014 21:33
autor: neznámy
Aj napriek tomu, že som písala o negatívnych stránkach v rámci ROEP,, musím oceniť aj prínos pre mnohých, ktorí nemali ani poňatia, že majú niekde neprededený majetok.
Ale pre niektorých je tento poznatok nezaujímavý. Môže ísť o veľa dedičov ,malé výmery a v konečnom dôsledku aj nesolventnosť .

K tým Vašim príspevkom:
Napíšte, ktorá vláda to robila lepšie?
Náš výbor poz. spoločenstva si dal do zmluvy, že si ich budeme vážiť, ctiť, rešpektovať ich rozhodnutia..
Môj manžel sa rozčuli, keď počuje v teleízii výroky : To FICO, to Gašparovič,
Je ťažké vysloviť to slovíčko premiér, alebo predseda vlády.
V dejinách sa píše, že takýto post je božím darom, preto by sme mali mať úctu k osobe tohto významu..

Ak robia zle, nevoľme ich. SMER má stále vysoké percento prieskumu,
Nie všetci štátni úradníci sú arogantní a skorumpovaní. Netrbea ich hádzať do jedného vreca.

Boli tu veľké fabriky: Hlinikáreň Žiar, Tatramat - práčky Calex Zlaté Moravce- chladničky a mrazničky

Boli tu sebestačné a prácu zabezpečujúce poľ. družstvá..Koľko z nich zostalo?
Neboli to vlády p. Judr Čarnogurského,, ktorá rozbila poľnohospodárstvo?, Mala prvoradú zásluhu na rozpadnutí Calex Zlaté Moravce, ktoré završila vláda premiéra Mikuláša Dzurindu?,,
Slovenské elektrárne, Plynárenský priemysel, Sklárne Poltár, nábytkárske závody,.Duslo Šaľa ,.......

Vláda p. Ivety Radičove, strana p. Richarda Sulíka, zanechala veľmi dobrý prínos. Zverejňovanie zmlúv.

Máte pravdu, kto robí dobre svoju prácu, netreba ho vymieňať.Súhlasím s Vami.
Ale , ako sa odmeníme tým, ktorí urobili kus práce pre víťazstvo strany?
.
Napr. Majetkovoprávne oddelenie NDS a.s. je tam od svojho založenia vládou p. Mikuláša Dzurindu od roku 2004.
A myslím si, že ich mala každá vláda meniť.Aby tí, čo po nich prídu, mali by zistiť nedostatky a priestupky ich práce.

Naopak na min. poľnohospodárstva , sú veľmi zdatní ľudia, ktoých by bola škoda vymeniť.
Toto je môj subjektívny názor, ktorého vyjadrenie mi naša Ústava zaručuje.
5.9 2014 13:31
autor: neznámy
Vo voľbách volia ľudia svojich zástupcov, politické strany, aby vládli a zastupovali ľudí. Po voľbách a výsledkoch volieb si už víťazi volieb sami prerozdeľujú moc, bez možnosti ovplyvniť to voličmi. Na vládnutí a za vládnutie v štáte (v tomto systéme) je vždy zodpovedná tak vláda ako aj tzv. opozícia (nevláda) súčasne. Opozícia je na to, ak vláda nerobí veci v prospech občanov a štátu, aby konala a má konať. Má na to mandát a demokratických prostriedkov na zabránenie nie prospešnej činnosti pre štát je dosť. Výhovorka typu, to nie my, to tí pred nami, neobstojí (na moci a vláde v štáte sa podieľa aj opozícia). Hlavne, keď dokolečka dokola sa krútia tie isté persóny a záujmy, už viac ako 20 rokov. Až na niektoré výnimky. Na ministerstve pôdohospodárstva nie sú len zdatní ľudia, ale aj takí, čo nerešpektujú zákony, záujmy štátu a nemajú tam čo hľadať. Na záver otázka: "Kde je prikázané, že po voľbách musí byť prerozdelenie (strán) na vládu a opozíciu?" Nemôžu vládnuť spolu a spoločne konať v prospech spoločnosti?
5.9 2014 14:32
autor: neznámy
Od ROEPu to dobre odbočilo. Nabudúce skúsim otvoriť tému SMER a vládnutie. Možno sa potom diskusia zvrtne na ROEP.
Ale nedá mi pristaviť sa pri jednom tvrdení, ktoré napísala "aa".
,, musím oceniť aj prínos pre mnohých, ktorí nemali ani poňatia, že majú niekde neprededený majetok".
Ja sa zatiaľ s týmto tvrdením nestotožňujem. Alebo len s časti. Poznám prípad, kde poručiteľ mal všetko na listoch vlastníctva, ale do dedenia sa nedostalo všetko. (Pozabudlo sa na to.) Na meno poručiteľa išiel výkaz, ale na pošte nebol vydaný, pretože poštová zásielka bola do vlastných rúk.
Iný prípad: Jeden spoluvlastník už na liste vlastníctva s jednou polovicou.
Kataster zistil, že vlastník druhej polovice je zatiaľ vedený len v pozemkovej knihe, ale bez adresy. Tým druhým vlastníkom som ja. Spoluvlastníkovi prišiel šek a keby ním nebol môj brat, tak sa ani nedozviem, že moja polovica má byť v správe SPF.
Nuž som zlý občan, lebo nesledujem verejné vyhlášky, kde bolo oznámenie o začatí ROEPu a poučenie, kde sa dozviem viac.
Dalo by sa povedať, že v mojom prípade to šťastne skončilo, ale je určite veľa vlastníkov, ktorých kataster v prípade konkrétneho listu vlastníctva považuje za neznámych, aj keď v iných prípadoch sú mu známi a teda by ich kataster bol mohol vyzvať na overenie adresy. Inými slovami, ak nezdedený
majetok je zatiaľ len v pozemkovej knihe nemusia sa o tom dediči dozvedieť.
6.9 2014 14:07
autor: neznámy
Písala som, že som narobila komisii a katastru poriadne vrások.
Všetko nie je ukončené.
Tých negatívnych stránok ROEP je veľmi veľa.
Podobný prípad so známym nezisteným vlastníkom sa stal aj mne.
Moja prababka zomrela bez zanechania závetu.
Od roku 1992 môj otec hľadal pôdu, ktorú jeho svokra, moja starká užívala na základe skutočného rozdelenia.
Objavila sa teraz., Prababka ako nezistený vlastník, s dátum narodenia, bydliskom. a PKV aj s výmerou parciel.

Paradoxom je,ak som oznámila Správe katastra, že nejde o neznámeho vlastníka, parcela, ktorú roky moji predkovia užívali, zmenila majiteľa.
Vlastníkom sa stala NDS a.s. Mlynské Nivy Bratislava.
Je to dôsledok môjho nedobrého vzťahu s majetkovoprávnym oddelením,
Poukázala som na neštandratnosť výkupu, ako aj rôzne podozrivé transakcie
na základe skutočných dôkazov. Vec nie je uzavretá.

Druhý prípad: Môj dedko vlastnil mnoho ha pôdy. V rámci druhej komasácie, kúpil niekoľko pozemkov..Tie nerozdelil svojim dvom synom.
Do roku 1964 sa zapisoval majetok na PKV.
S otcom sme mnoho hodín často sedeli nad katastrálnymi mapami, ktoré vlastnil a niečo mi zabezpečil aj môj manžel.Poznala som každý lán našej pôdy.
Čakala som , že ROEP zistí, prečo nám chýba asi 35 árová výmera, .
Neobjavila sa.
Tak som bola na Správe katastra v susednom okrese, a zistila som, že vlastníkom je Slovnaft Bratislava..
Kúpna zmluva bola vystavená pred r. 1989 a predávajúcim bola moja stará matka a nie starý otec, ktorý bol vlastníkom..Nemal toto ROEP zistiť?
Vlastníkom na PKV v časti vlastníctvo, je stále môj starý otec.
V zbierke listín nie je žiadna zmienka o zmene vlastníctva.

Reštitučné zákony sú už minulosť. Nie však pre cirkev.Tie ešte stále môžu žiadať o prinávratenie miliónových majetkov, na ktoré si robia nároky, aj keď mnohé patrili obciam.

Nejde tu o precedens?
Mnoho obyčných ľudí nemalo možnosť ani ich zaregistrovať. A dostať sa k informáciám. Medializácia bola mizivá .
Aj ja som žiadala reštitúčný nárok pozemkov tam. kde rozdával fond NM napr. Vo Veľkom Slavkove, alebo v Bratislave.

Šťastní ten, komu nič nezobrali. Mojim rodičom zobrali veľa,ako v intraviláne, tak aj v extraviláne.
.
6.9 2014 15:35
autor: neznámy
ROEP podviedla nas s pomocov obecnych komisiji preto že v komisijach sedia ludi ktorych davno treba vimeniť lebo tam su ludia ktore dedia aj ich generacie a to sa im vedie mestečko velmi teplučke a to najme v dedinach MAJDAN LUCINA RENčIšOV KTORY TOHO NAPACHAL DOST ZLA S REšTITUCIAMI A POZEMKAMi žial to nikto nevie alebo nechce vedeť SKODA VELKA SKODA ACH TEN RRRENčIšOV škoda reči rubu rubu aj Majdanci
TEN RRR
7.9 2014 12:48
autor: neznámy
Alenka s tym Renčišovom maš čistučku pravdu to čo tu sa deje nemam slov prestav si su tu dva urbare Šmigovec a Renčišov v obydvoch vyboroch sedia ty isty ludia skuste uhadnut asi preco... kam putuju naklady a kam putuju zisky fakt nemam slov
29.3 2015 7:32