Lesmedium

! ZAMYSLIME SA!Alternatívne zdroje financovania LH v SR niečo ako ,,lesná daň,, napr.1€/rok od obyvateľa (od15 rokov) niečo pod

autor: lesný muž
!!Nie som ochranár ale lesník!! Rúbe sa čoraz viac a viac za účelom vyššieho zisku ale do lesa sa vkladá čoraz menej financií. Zdravím Všetkých ktorým zaleží na lesoch. Chcel by som počuť aj iné názory na tuto tému, spolu financovanie LH aj z iných zdrojov ako predaj dreva a poľovníctvo atď... ľudia na vyšších miestach by sa mali zaujímať o túto tému. Napríklad zaviesť nečo ako ,,lesnú daň,, za mimo-produkčné funkcie lesa (čisto vymyslený výraz) ktorú by platili VŠETCI občania!!!.. tie by sa neskôr využili na financovanie na výkonov v lesníctve a vodohospodárstve ako napríklad spolupráca pri prirodzenej obnove, zalesňovanie, úprava vodných tokov, pri planovaní nových PSoL!!, ochrana MLP, ale taktiež oprava lesných ciest a cestných zariadení (odrážky, priepusty, odvodnenie), ťažba.. mám namysli aby sa tieto výkony vykonávali kvalitnejšie aby sa zvýšil podiel týchto výkonov, každý kto pracuje v LH vie že cena za tieto výkony dlhodobo klesá (zato môžu AJ dodávatelia), a tým aj kvalita vykonanej práce. Myslím si že nieje to vysoká suma. Funguje to tak aj v iných krajinách. Takýmto spolu financovaním by sa zabezpečilo kvalitnejšie obhospodarovanie lesa. Treba zachovať lesy aj pre budúce generácie. Existuje vôbec niečo také? alebo uvažuje sa o niečom takom.
sekcia: Archívne fórum, 30.8 2014 21:37
autor: neznámy
Ono je to síce pekné, ale má to triviálny problém. Ľudia (najčastejšie sa vyskytujúci) nemajú peniaze už ani na bežné živobytie, nieto ešte na ďalšiu daň pre niekoho, kto nevie riadne a rozumne hospodáriť a doteraz išiel hlavne za ziskom z predaja dreva (z ťažby). V reálnom hospodárstve chýba likvidita (peniaze) a všetko začína pomaly, ale isto padať dominovým efektom. Ešte otázka, prečo by mali všetci občania platiť a doplácať na nezodpovednosť niekoho? Lebo životné prostredie a mimoprodukčné funkcie? Doteraz mimoprodukčné funkcie a životné prostredie neexistovalo? Ďalšia vec, komu by išli peniaze z takejto dane? Zas len úžerníkom (vrátane rôzneho panstva) na úkor pracujúcich ľudí a lesa. Najskôr treba poriešiť úžerníctvo a celý systém LH. Čo sa týka financovanie lesov a životného prostredia z verejných zdrojov, môže sa tvrdiť, že ľudia tam platia dosť. Nech sa poznižujú platy poslancom (netreba ani asistentov a kancelárie po celom Slovensku), úradníkom vo vláde, po ministerstvách, v štátnych útvaroch, rôzne odmeny a platy v štátnych podnikoch a akciovkách, nech sa znížia platy sudcom a nech po voľbách sa nevyplácajú politickým stranám peniaze za výsledky vo voľbách atď. Je toho dosť, kde sa peniaze ľudí využívajú neefektívne. A ušetrené peniaze použiť na mimoprodukčné funkcie lesa a riadnu zamestnanosť.
30.8 2014 22:22
autor: neznámy
Na danú tému sa už viedla určitá diskusia čo sa týka povodní, erozie pôdy, vody, aj k zákonu presadzovaným Ficovým kabinetom o vode, kde sa vyjadrovali rôzne osobnosti odborného aj politického formátu na internetovom rádiu Slobodný vysielač. V archíve potrebné vyhľadať,doporučujem.
30.8 2014 22:49
autor: neznámy
Myšlienka "lesného muža", prenesená do obecnej polohy, aby niekto adresne platil za odstraňovanie chýb a či neporiadku, ktoré spôsobil niekto iný, sa realizuje napríklad pri prácach na registri obnovenej evidencie pozemkov.
Neviem, či tak sa to realizovalo aj v iných katastrálnych úradoch, kde už ROEP prebehol, ale u nás sa ROEPOM riešia len tie parcely, kde súčet vlastníckych podielov nedáva jednu celú. Za to, že súčet nie je jedna, pochopiteľne nemôže zo žiadnych vlastníkov. Avšak poplatok pre prácu komisie ROEP sa vyberá od všetkých spoluvlastníkov, bez ohľadu na to, či výška ich podielov je v poriadku. A preto, že tí čo majú všetko v poriadku sú známi, tak sa poplatky v konečnom dôsledku vyberajú len od nich.
Inými slovami, nič nového pod slnkom, aby okrem daní, platili nevinní za nezodpovednú prácu iných.
=====
Pokiaľ však k podstate príspevku "lesného muža". Dôvod pre daň by som nevidel v tom, že sa do lesa vkladá menej financií, ale v tom, že má doň každý prístup. Ale aj tak by som s takým riešením nesúhlasil.
31.8 2014 10:36
autor: neznámy
Každý nemá prístup do lesa (len tak). Prístup do lesa je výrazne limitovaný (hlavne) zákonom o ochrane prírody a krajiny. Ak nebude mať každý prístup do lesa, finančná situácia obhospodarovateľov, správcov a vlastníkov lesa sa zlepší? Problém je skôr v tom, že peniaze sa nedávajú do lesa, ale hlavne do vrecka. Pandorinu skrinku s plošným spoplatňovaním prístupu do lesov je lepšie neotvárať. Ak sa to tak vezme, tak ľudia lesy dosť finančne dotujú kúpou prvotných aj druhotných (produkčných) produktov z lesa (papier, nábytok a pod.). Ak je nedostatočná cena za primárne produkty z lesa a nevhodná obchodná politika, tak na tom má výrazný podiel aj sám vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Napríklad sú prípady, že faktúru za dodávky dreva nevystavuje dodávateľ, ale odberateľ (zákon to umožňuje). Alebo ak má kus 5,01 m nie 5,05 m, zaplatí odberateľ len za 4 m, ten 1 m si ponecháva bez zaplatenia dodávateľovi. Tieto veci nech sa najskôr poriešia pri financovaní lesov. A korupcia pri obchodovaní je ďalšia vec.
31.8 2014 12:45
autor: neznámy
Chlapi máte pravdu v prvom rade prestať pchať vrecka papalášom. vďaka za váš názor.
31.8 2014 15:34
autor: neznámy
K ROEP: ja som sa v rámci otázky p. Vlada, obrátila aj na Úrad geodézie a kartografie.v Bratislave.

Myslím si, že ROEP nespĺňa účel, aký by spĺňať mal.Keďže hlavným predmetom ROEP je evidencia nezistených vlastníkov - mnohokrát pomôcka
pre rôznych špekulantov s pôdou, a v druhom rade výber peňažných rostriedkov od známych vlastníkov, akoby oni boli vinní za stav, že si ich spoluvlastníci nevysporiadali dedičstvá.

Čo sa týka pôvodnej otázky Lesného muža, k tej sa nejdem vyjadrovať, lebo by to bolo na dlho

Ja som nezaplatila tieto poplatky ani v jednom katastrálnom území a platiť ani nemienim.Doteraz ma nikto nevyzval na ich zaplatenie.
Ja som tu už písala, že z môjho pohľadu ide o biznis, v réžii vlád SR.

31.8 2014 16:00
autor: neznámy
V rámci výstavby diaĺníc nám bolo zabratých cca 8,5 ha trvalého vyňatia lesných pozemkov a približne polovica dočasného vyňatia na rok a na tri roky.
Nikto s nami neriešil , ako bude naložené s drevom./ zákon to predpisoval/
Všetky vytrhané stromy /koreňe a vrchovina boli zoštiepkované / boli odvážané kamiónmi nevedno kam.
Po dvoch rokoch po odvoze boli nam zaslané dohody, že drevo prevezme investor stavby, zastrešený ministerstvom dopravy.

Znalecký posudok obsahoval sumu , ani nie cca 900 000 Sk.
Dohody sme nepodpísali a od vtedy upynuli tri roky.
Vymenili sa dve vlády.Nepochodili sme ani u jednej.
Myslíte , že to vyrieši prokuratúra?...
31.8 2014 20:35
autor: neznámy
určite nie,v slovenskom právnom štáte určite nie.toto vyrieši len prevrat,musia nastúpiť noví zákonodarcovia,zo zdravím rozumom,a potom budú aj zákony zdravé.
1.9 2014 9:09
autor: neznámy
Neprihlásenému ( 31.8. o 20:35)

Mali ste ísť do sporu s investorom keď ste dostali dohody, je možné že je to už premlčané, čo na to Váš právnik ?, treba sa vždy v takýchto situáciách obrátiť na právnikov.
1.9 2014 10:04
autor: neznámy
jedna možnosť je,isť s tím až do Hagu,tu to nevyrieši nikto,ani za sto rokov.
1.9 2014 15:29
autor: neznámy
Bolo to poslané na protikorupčný úrad vlády SR.
Žiaden výsledok.

V rámci výstavby Líniovej stavby bolo vytrhaných mnoho stromov aj na TTP. Obec dostala cca 2 000 000 EUR .
Stromy zmizli nevedno kam. Vraj sme na ne nemali nárok, čo nie je pravda, podľa platnej legislatívy.

Obci nestačili tie milióny. v roku 2011 vystavila objednávku na výrub stromov,
rastúcich aj na TTP fyzických osôb.JHednalo sa o neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom.

Pokutu dostala firma, ktorá výrub realizovala a nie obec.

Pred rokom opäť nezákonný výrub, tej istej súkromnej firmy, na pozemkoch lesnej spoločnosti.

Starosta je kandidátom strany SMER-SD a predseda spoločnosti , ako poslanec je tiež jej kandidátom.

.
1.9 2014 18:38
autor: neznámy
treba ich voliť dalej !!!
1.9 2014 19:52
autor: neznámy

. So záujmom som si prečítal diskusiu na tému financovania lesného hospodárstva i návrhu na ich riešenie. Z uvedených diskusných príspevkov k financovaniu sektoru štátnych a neštátnych lesov je zrejmé, že je najvyšší čas riešiť problémy profesionálne, aby lesníctvo a lesné hospodárstvo neskončilo tam, kde si to lesníci podľa diskusie neželajú, obrazne povedané "v priepasti". Z toho dôvodu odporúčam predstaviteľom štátnej správy lesného hospodárstva, lesníkom a vlastníkom lesov, ale aj predstaviteľom vedy a výskumu a lesníckeho školstva, ktorí majú skutočný záujem na riadnom obhospodarovaní lesov v záujme zachovania lesov pre budúce generácie, riešiť problémy systémove a profesionálne s takými osobnosťami, ktoré majú potrebné životné skúsenosti v riadení lesníckej prevádzky, preukazateľné výsledky lesníckej práce a aj prirodzenú úctu lesníckej verejnosti. Takéto osobnosti existujú aj v súčasnosti, žiaľ nedostáva sa im taký mediálny priestor, aby mohli prezentovať svoje profesionálne kvality. Druhou skutočnosťou je, že sa nechcú zaradiť medzi takých politických noinantov, ktorí „nemajú úctu k lesníctvu a vlastnému národu“ a ktorých sme nútení i nechtiac denne sledovať na televíznych obrazovkách. Netreba zabúdať na to, že politická reprezentácia vrcholového riadenia rezortu (česť výnimkám) a štátneho podniku Lesy SR nesie po roku 1990 zodpovednosť za súčasný stav zdevastovaných lesov na Slovensku a kôrovcovej kalamity i zásluhou demagógie tzv. „ochrancov prírody“. Tí sa však podľa scenára zo zahraničia včas „vyparia ako ranná hmla“ a v médiách sa zase budú „prepierať lesníci“ ako „ nezodpovední hospodári lesov“. V tejto situácii nepomôže lesníckemu stavu nič iné, ako urobiť konkrétne a rázne systémové kroky na riešenie problémov lesníctva, ale to si vyžaduje koordinovaný a profesionálny prístup k riešeniu problémov transformácie lesníctva na Slovensku nielen na úrovni ústredného orgánu štátnej správy MPRV SR, ale aj Slovenskej lesníckej komory, Technickej univerzity vo Zvolene, Štátneho podniku lesy SR, vojenských lesov, ale aj predstaviteľov rozsiahleho sektoru neštátnych lesov a ostatných lesníckych inštitúcií. Hodne zdaru !
6.9 2014 12:44
autor: neznámy
lesný radca... to si čítal na mimoriadnom sneme Smeru ?
6.9 2014 13:58
autor: neznámy
Pre Lesného radcu. Vieme presne, kde a kto je chyba a čo treba riešiť. Otázka znie, že ako? Zrejme nijako a riešiť sa to bude až celý spoločenský systém totálne padne na hubu. Už sa k tomu blížime.
6.9 2014 15:47
autor: neznámy
I keď sú racionálne dôvody na pesimistické nálady diskutujúcich, pozitívne hodnotím charakeristiku a systémové riešenia dlhoročnej obtiažnej finančnej situácie lesného hospodárstva na Slovensku, ktoré uvádza v diskusnom príspevku "lesný radca". Podľa skúseností zo zahraničných pobytov a záverov analýz v odbornej tlači možno jednoznačne odporučiť legislatívne zabezpečenie financovania štátneho podniku a podnikateľských subjektov v lesníctve. To si vyžaduje ako uvádza "lesný radca" v koordinácii rezortného ministerstva a v spolupráci s Národným lesníckym centrom, TU Zvolen v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a so sektorom šttnych a neštátnych lesov vypracovanie "Koncepcie financovania lesného hospodárstva v SR" v dlhodobom časovom horizonte, ktorú by predložil rezortný minister na schválenie vláde SR a ktorá by tvorila základ "Štátnej lesníckej politiky". Riešenie problémov financovania zákonom a vypracovaná koncepcia financovania sa osvedčila a existuje už desaťročia v západoeurópskych štátoch s vyspelou ekonomikou ako je Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko a Spolková republika Nemecko, ktoré majú podobné prírodné a výrobné podmienky ako lesné hospodárstvo v Slovenskej republike. Takýto systém štátnej finančnej podpory by umožňoval vlastníkom lesov a podnikateľským subjektom v lesnom hospodárstve podľa preukázateľnej potreby každoročne vybilancovať výrobný a finančný plán obhospodarovania lesov a zabezpečenie verejnoprospešných funkcií lesov tak, aby podnikateľské subjekty v lesníctve každoročne vytvorili podľa platnej legislatívy a bez rizika exploatácie lesov vlastné finančné zdroje na financovanie bežných prevádzkových potrieb a investičného rozvoja.
To predpokladá rozpracovať viac zdrojové financovanie potrieb lesného hospodárstva a obhospodarovania lesov do funkčného systému, ktorý by napr. v období vytvorenia zisku z hospodárenia (v období vzniku a spracovania rozsiahlych lesných kalamít a ťažieb nad bilancovaný etát) akumuloval voľné finančné prostriedky (napr.odvodom do zriadeného Štátneho lesného fondu) a v období nedostatku vlastných finančných zdrojov na riadne obhospodarovanie lesov (napr. na likvidáciu následkov kalamít) by poskytol podľa stanovených pravidiel zákonom a podľa vykalkulovanej potreby finančné prostriedky na riadne obhospodarovanie lesov (doplnenie vlastných zdrojov a úhradu mimoriadnych prevádzkových nákladov pre vlastníkov a užívateľov lesov). Legislatívny zámer vypracovania a zriadenia štátneho podporného fondu v lesnom hospodárstve treba považovať v súčasnom období za dôležitú prioritu.
V podmienkach Slovenska by subjektom obhospodarujúcim lesy súčasne pomohli zlepšiť ekonomickú efektívnosť obhospodarovania lesov také ekonomické nástroje, ktoré sa bežne využívajú v západoeurópskych krajinách. Ide o daňové úľavy, zvýhodnené úrokové sadzby, bezúročné pôžičky alebo bonifikáciu úrokov a s ohľadom na mimoriadne dlhú dobu obnovy lesa (80-150 rokov) treba uvažovať aj s možnosťou rozloženia zisku z hospodárskej činnosti a platenie daní na viac rokov. To sú všetko možnosti, ktoré by mal exaktne riešiť
lesnícky výskum a katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva TU Zvolen. Viaczdrojové financovanie lesného hospodárstva sa samozrejme nezaobíde bez finančných prostriedkov zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov na lesnícke projekty. To si však taktiež vyžaduje odborníkov s profesionálnou znalosťou problematiky a metodikou riešenia. Ale to je záležitosťou rezortného riadenia rezortu a lesníckych inštitúcií, aby sa splnil požadovaný zámer. K tomu treba využiť masmédiá a poznatky našich expertov zo zahraničia.
8.9 2014 16:13
autor: neznámy
To je oveľa jednoduchšie pán profesor,stačí znížiť prezamestnanosť,a boli by financie na všetko,v západných krajinách je možno 5% administratívnych pracovníkov, a tí si musia výplatu zaslúžiť,ale naši THP pracovníci narobia skoro nič,alebo absolútne nič,a platy berú vysoké, obrovské odmeny,drahé oblečenie a vozia svoje zadky v prepichových autách,toto je priepadisko na peniaze,ktoré nemá dno,a dalšia vec je, ked ušetria peniaze,a to len na úkor manuálne pracujúcich,tak ich musia odovzdať Ficovi,tieto závažné faktory požierajú naše lesy oveľa viac ako kôrovec,na týchto škodcov treba vymyslieť účinný postrek.
9.9 2014 8:13
autor: neznámy
Ak sa bavíme o lesoch a lesníctve ako súčasti životného prostredia, tak do tejto sféry ide peňazí až až. Ibaže neefektívne (rôzne až jalové projekty, mimovládny sektor dotovaný zo štátnych i neštátnych peňazí, celý systém a činnosti v rámci rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva a ŽP, dotovanie palivového dreva...). Pokiaľ nedôjde k zmene systému vrámci celého ŽP, čiže aj lesníctva, vrátane razantných personálnych zmien, akékoľvek nalievanie peňazí do doterajšieho systému nemôže vyriešiť nič. Peniaze sa rozplynú tým správnym smerom. Nehovoriac o tom, že celý finančný systém peňazí je podvod na ľuďoch. Systém je v samotnom princípe postavený na tom, že peniaze čo zarobia ľudia, nie sú peniaze ľudí, ale toho, kto ich vymyslel a tam ich treba nakoniec vždy vrátiť. Peniaze sú centrálnej banky - primárneho emitenta. Ďalšia vec je, ak centrálna banka požičia ďalej peniaze, ktoré vymyslela, za úrok, ak by sa mali dlhy úplne vyrovnať, prišli by sme na to, že treba vrátiť aj peniaze, ktoré nikdy neexistovali a existovať ani nebudú. Celý ekonomicko-finančno-bankovnícko-hospodársky systém je jeden obrovský blud, prospešný len vymedzenej skupine, ktorá si tento systém sama vymyslela.
9.9 2014 9:58
autor: neznámy
veľká chyba v tejto nezmyselnej politike je,že nikto nie je za nič zodpovedný,ak sa to nezmení,a nezačne sa k práci pristupovať zodpovedne,tak nám nepomôže ani pán boh,všetko,ale všetko nám spadne na hlavu,ako všetky mosty na slovensku a nebude toho čo bude za to zodpovedný.a tých nenažratých hajzlikouv, čo na týchto podvodoch zbohatli, nepochytá nikto.
10.9 2014 9:05
autor: neznámy
Pán učiteľ lesníckej fakulty TU Zvolen - veľmi "múdro" písané , ale hlavne veľa. Ja už som niekoľko krát napísal , že vy vo Zvolene asi dýchate iný vzduch , ktorý vám škodí. Váš svet končí značkou koniec obce Zvolen . Za touto značkou začína krutá realita lesníctva , ktorú vy nepochopíte lebo ste za ňou nikdy neboli.
10.9 2014 15:02
autor: neznámy
Ide o mimoriadne dôležitú tému, na ktorú lesnícky výskum reagoval v období ekonomickej reformy lesného hospodárstva, žiaľ na škodu veci konkrétne výstupy výskumných úloh neboli prakticky uplatnené v riadení lesného hospodárstva a politickými reprezentáciami rezortných ministrov .Až na niektoré výnimky boli stanovené iné priority trasformácie lesníctva a výsledkom je súčasný "žalostný stav" lesov a lesného hospodárstva na Slovensku.
Na základe mojich poznatkov štátnej podpory lesného hospodárstva v ČR, bolo by potrebné v štátnej lesníckej politike SR treba s plnou vážnosťou podporiť navrhované riešenia "lesného radcu a učiteľa " so zámerom komplexného riešenia financovania lesného hospodárstva. Systém štátnej podpory lesného hospodárstva vyžaduje v zásade zabezpečiť harmonizáciu nástrojov štátnej lesníckej politiky s lesnícky vyspelými západoeurópskymi štátmi a ČR.Vo výskumnom riešení úlohy sa predpokladá vytvoriť legislatívny priestor pre financovanie potrieb lesného hospodárstva a obhospodarovania štátnych a neštátnych lesov z viacerých zdrojov do funkčného systému. Súčasťou vypracovania systému financovania LH by malo byť legislatívne zabezpečenie aj financovania všetkých lesníckych inštitúcií, aby nedochádzalo každoročne k znižovaniu ich rozpočtu a neodôvodnému obmedzovaniu ich činnosti zo strany štátu.
Ide predovšetkýmo o také inštitúcie ako sú lesné úrady, NLC (Lesnícky výskumný ústav a Lesnícka ochranná služba, Ústav lesných zdrojov a informatiky atď), Slovenská lesnícka komora a pod. kde sa podľa diskusného fóra v dôsledku každoročného znižovania finančných prostriedkov radikálne obmedzuje ich činnosť (lesnícky výskum, hospodárska úprava lesov, informatika atď). Funkčnosť týchto inštitúcií a plnenie úloh objednaných a financovaných štátom prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPRV SR si vyžaduje ich legislatívne zabezpečenie zákonom a vykonávacími vyhláškami .
Ekonomické nástroje riadenia lesného hospodárstva by mali byť v zákone riešené podľa špecifík a legislatívnych možností na štátny a neštátny sektor.
Pokiaľ ide o podporu lesného hospodárstva z verejných zdrojov a z európskych štrukturálnych fondov treba zásadne zmeniť v legislatíve systém podpory na plošné obhospodarovanie lesov, kde sa výška podpory stanoví taxatívne na 1 ha lesného pozemku (obdobne ako v poľnohospodárstve) podľa foriem obhospodarovania lesov a overených kalkulácií dopadov prírodných a výrobných činiteľov na obhospodarovanie lesov lesodohliadacím orgánom (štátnou správou).
10.9 2014 15:06
autor: neznámy
Viem , že som dosť tvrdo zaútočil na Zvolen a znova prichádza z tejto lokality mrtvy chrobák v podobe ďalšieho príspevku. Nuž čo dodať - iný svet , iné snívanie , na druhej strane krutá realita.
11.9 2014 17:39