Lesmedium

Prevod poľnohospodárskych pozemkov

autor: Vlado
Prosím o názory, či sa ustanovenia zákona č. 140/2014 Z. z. vzťahujú aj na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Spoločné nehnuteľnosti často pozostávajú aj z poľnohospodárskych pozemkov (napr. druh poz. trv. tráv. porasty alebo orná pôda). Pritom podľa ustanovenia § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z. z. je zakázaný prevod vlastníckeho práva k podielu len na "nepoľnohospodárskych" pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. V kombinácii s ustanoveniami zákona č. 140/2014 Z. z. je to zrejme veľká komplikácia pri prevodoch podielov medzi členmi spoločenstva.

Vopred ďakujem za odpovede.

sekcia: Archívne fórum, 26.8 2014 8:57
autor: neznámy
Vlado predo mnou nie som ja.
Avšak otázka na Vlada.
Ten §9 zákona 97/2013 je o čom si inom. Opravíš sa?
26.8 2014 10:34
autor: neznámy
§ 9 ods. 7 a 8 zákona č. 97/2013 Z. z. sú o prevode podielov spoločnej nehnuteľnosti, nevidím dôvod, aby som sa opravoval.
26.8 2014 11:03
autor: neznámy
Vlado 1- poslúchnite Vlada 2.
Viete čo je režim spoločnej nehnuteľnosti?
Málokto ovláda tento pojem dokonale.
Katastre povoľovali pri dedičských konaniach niečo také, o čom píšete Vlado 1.
Naša správa katastra to robila bežne, že takéto vklady povolia
Pre nich režim spoločnej nehnuteľnostiˇneznamenal nič od istého času., keď sa zmenilo vedenie právneho odboru. .
Tento zákon to už nepripúšťa.
Ten chaos, ktorý narobili notári a katastre, sa však už napraviť nedá.
26.8 2014 17:48
autor: neznámy
Podľa § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z.z. je pri spoločnej nehnuteľnosti zakázané aby podielnik previedol do vlastníctva iného svoj podiel len k niektorým pozemkom, zo súboru pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť. No a to bez ohľadu na o aký druh pozemkov sa jedná. Žiadna komplikácia v tom teda nie je.
28.8 2014 10:22
autor: neznámy
Dnes som pozerala reprízu farmárskej revue. Hovoril tam p. Puškáč z ministerstva pôdohospodárstva a týkalo sa to práve otázky p. Vlada 1.

Režim spoločnej nehnuteľnosti sa týkal do istého času aj výkupov pôdy pod výstavbu diaľníc. Vláda p. predsedu Fica sa však postarala/ prvá, kedˇzmenila zákon o líniových stavbách,/a druhá dotiahla do konca aj zákony o vyvlastňovaní a zaretušovala ich do cestného zákona./
31.8 2014 20:25