Lesmedium

registračná pokladnica

autor: neznámy
Mali ste pravdu tí, ktorí ste mi odpísali, že Pozemkové spoločenstvo musí predaj realizovať cez registračnú pokladnicu.

Termín: do jedného mesiaca od registrácie Pozemkového spoločenstva.

sekcia: Archívne fórum, 21.8 2014 19:28
autor: neznámy
To je skreslená informácia.
Ak si odmyslím, bezhotovostnú platbu, tak pri hotovostnej platbe iba vtedy, ak sa neplatí prostredníctvom pošty alebo priamo v banke.
Mať registračnú pokladnicu v malom spoločenstve (tak do 300 ha) je vyložený luxus. Lebo to nie je iba o tom mať pokladnicu ako takú, ale aj starosť a zodpovednosť navyše. Teda niečo také, čomu ja hovorím podnikateľské radosti.
22.8 2014 9:36
autor: neznámy
peniaze za povolenky od clenov sa mozu vyberat aj v hotovosti alebo iba cez postu ci na ucet? neide o predaj dreva, nase spolocenstvo poskytuje drevo iba pre clenov
22.8 2014 13:23
autor: neznámy
Všetky potrebné informácie, získate na www.financnasprava.sk-informácia k povinnosti používať elektronickú pokladnicu na evidenciu tržby poz. spoločenstiev.
Poz. spoločenstvo je predsa podnikateľský subjekt, na ktorého sa vzťahuje používať ERP.a je povinné za predaj tovaru tržbu prijatú v hotovosti bezokladne evidovať v ERP.a ihneď po vytlačení vydať zákazníkovi pokladničný doklad Poz. spoločenstvo ak podnikateľ, nesmie vydať iný doklad, ako doklad z ERP.


22.8 2014 18:56
autor: neznámy
opravujem:Poz. spoločenstvo ako podnikateľ,nesmie...........
22.8 2014 21:42
autor: neznámy
Presne ako napísala Aa.
Príjem v hotovosti len cez registračnú pokladnicu. Inak cez poštu alebo účet v banke.
=======
Nuž je to len jeden z ďalších prejavov dlhodobá tendencia v navrátení užívateľských práv k lesu. Čo najviac ukrivdiť pri užívaní toho, čo bolo prinavrátené.
Na jednej strane sa lesy vydali prostredníctvom spoločenstiev, čím sa vlastníkom lesa učinila spravodlivosť. (Mohli sa dostať k vlastnému drevu či už na kúrenie, alebo ako stavebný materiál). Avšak hneď neskôr sa pritvrdilo a zákonom 97/2013 úplne, keď sa pozemkovým spoločenstvám priložil nôž na hrdlo a povedalo sa im buď zaniknete, ale sa stanete podnikateľmi.
Spoločenstvá hospodárili systémom, dnes sa rúbe z môjho a všetci a sa výťažok podelíme podľa podielov na výmere, zajtra sa bude z tvojho a tiež sa podelíme podľa podielov na výmere. Ak by sa mali spoločenstvá spoločne obhospodarovaných nehnuteľností rozpustiť, tak spravodlivé vyrovnávanie sa- - teda, čo by mal kto vrátiť a koľko je o zbytočných problémoch, pocitoch krivdy a podobne.
23.8 2014 10:25
autor: neznámy
Je to presne tak, je toho dosť, čo musí Poz. spoločenstvo odvádzať podľa nového zákona do štátu.
Neprihlásený sa pýtal , či môže ich spoločenstvo vyberať peniaze na povolenky od dreva v hotovosti/ predpokladám bez reg.pokladne/.
Môže, s vedomím porušenia zákona..Ako budete podávať daňové priznanie?
Máte hos. plán ťažby, tento je zasielaný na Poz. úrad na konci roku/ s množstvom vyťaženej drevnej hmnoty.Nejaké tie m3 sa dajú vyťažiť načierno.
Ale všetky?
Čo ďalej? Účtovníctvo je o súvzťažnosti
A čo daňové priznanie? Čo dáte do výnosov a čo do nákladov?
23.8 2014 14:33
autor: neznámy
Náš výbor údajne ERP nepotrebuje. Stačia im bločky, aké používa Obecný úrad. Ak to stačí jemu pre daňový úrad, prečo by nemali stačiť aj od Poz. spoločenstva.
Pýtam sa:
Aj Pozemkové spoločenstvo je rozpočtová organizácia?
Respektíve obec je podnikateľským subjektom?.

Vlasním podiely v inom spoločenstve, kde máme všetky pozemky v prenájme. Lesné v prenájme štátnych lesov a ornú pôdu a TTP v roľníckom družstve.
Nie je potrebná registrácia a ERP.
Ale ak Poz. spoločenstvo-teraz už všetky s právnou subjektivitou predávajú drevo, aj keď iba vlastníkom , ERP vyplýva ako som už vyššie písala zo zákona.

Ako to realizujete, keď vlastník by potreboval, aby mu podiel niekto nachystal a doviezol?
Zamestnávate k takémuto účelu ľudí? Alebo to ide mimo spoločenstva ?
Ďakujem
3.9 2014 19:27