Lesmedium

Program Profi Evidencia

autor: Nela
Kupoval niekto z Vás pre urbár tento program? Čítala som na internete že je tam výpočet divident, prezenčná listina, dajú sa tlačiť pozvánky na VZ, oblálky, zoznam členov a rôzna iná evidencia.
sekcia: Archívne fórum, 25.7 2014 21:06
autor: neznámy
jasné máme tento program ,sme s ním veľmi spokojní
28.7 2014 12:30
autor: neznámy
Julo robili ste v ňom sj vyplácanie dividend?
29.7 2014 22:04
autor: neznámy
Program Profi evidencia síce nepoznám, ale myslím si, že ak by robil aj vyplácanie a to akékoľvek, tak by to bolo buď nadbytočné, alebo iba z núdze cnosť. A to z toho dôvodu, že to je parketa účtovníctva. Účtovníctvo iba potrebuje zvonku dostať, koľko má komu vyplatiť. A potom si to už účtovníctvo ošetrí kvalitne samo. Teda malo by, ak je výbor schopný dať účtovníkovi a či účtovníčke potrebné nôty.
Vypočítať výšku podielov to áno, to by malo byť parketou programu Profi evidencia alebo akéhokoľvek iného na to určeného. Avšak aj evidovanie výplat - nuž iba ak je účtovanie neschopné.
31.7 2014 10:27
autor: neznámy
Máme účtovný program od Krosu a naša účovníčka nám povedala, že vyplácanie dividend sa tam nedá urobiť, tak čo je pravda.
1.8 2014 21:11
autor: neznámy
Odpoveď z prvej ruky by ti dal Kros. Ja sa domnievam, že je to otázka, ako je urobená účtovná osnova. Ono pre toho, kto robí účtovanie je jednoduchšie jednorázovo zaúčtovať čiastku, ktorá bola vyplatená, ako robiť napríklad 100 zápisov.
A treba sa zamyslieť aj nad racionálnosťou. Zmysel pre analytické sledovanie by som videl iba u tých, ktorým nemohli byť vyplatené v danom roku priamo. Konkrétne museli byť zaslané poštou a či peňažným prevodom.
Peňažný prevod možno, ale poštový určite niečo stojí. A to je potrebné rozúčtovať na jednotlivca, ak má účtovníctvo poskytovať verný obraz. Kým nie je ukončené dedičské konanie, peniaze zostávajú v spoločenstve. A malo by ich byť vidieť na analytickom účte poručiteľa.
Nevidím zmysel toho, aby boli analytické účty vytvárané mimo týchto prípadov a to z toho dôvodu, že členovi ako takému to môže byť jedno. Člen má totiž právo vidieť účtovné doklady, ale nie účtovníctvo. Osobne s tým nesúhlasím, ale taký je zákon.
3.8 2014 13:07
autor: neznámy
Program Profievidencia máme v spoločenstve 1 rok a s programom aj prístupom personálu sme veľmi spokojní. Aj niekoľkokrát ročne nám vždy na požiadanie spravia aktualizáciu podľa KN. Program má pomerne rozsiahlu škálu kadejakých prehľadov a výstupov ako aj napr. výpočet dividend pre jednotlivých podielnikov podľa výšky podielu.... a cenovo dostupná evidencia pre každé spoločenstvo. Za málo peňazí veľa dobrej muziky :-) PS: reklama zadarmo, ale zaslúžia si to
4.8 2014 13:22