Lesmedium

Predaj dreva

autor: neznámy
Teraz,keď ide o spol. správnou subj. výbor môže obchodovať s drevom. Stačí k tomu súhlas nadpol. väčšiny vlastníkov.

Komu pôjdu peniaze z tohto predaja?

Nie je potrebné ich na konci roka rozdeliť podľa výšky podielov členom....?

sekcia: Archívne fórum, 18.7 2014 23:04
autor: neznámy
O aké spoločenstvo s "právnou subjektivitou" ide? Zákon 97/2013 predsa taký výraz nepozná, takže už to prestaňte v diskusiách spomínať. Z drevom obchoduje pozemkové spoločenstvo , ktoré na túto činnosť Uznesením poverilo výbor. Kam pôjdu peniaze z predaja dreva ? No predsa by mali ísť na zveľaďovanie majetku pozemkového spoločenstva. Možno ste si ani nevšimli , že zo získaných peňazí ide najviac peňazí ťažbovej skupine ( napr. 15EUR/m3 x ročne vyťažené drevo, u prebierok sa pohybuje na úrovni min. 20EUR/m3). Z mojich skromných výpočtov to činí 2/3 výdavkov. Na pestovnu činnosť tak zvýši len 1/3 . Ešte spoločenstvu treba zaplatiť OLH , odmenu predsedovi , členom výboru , ekonómke ( podvojné účtovníctvo ) , daň z pozemkov ( obecné zastupiteľstvá to niekde bez rozmýšľania navýšili o 500 % oproti normálu ). Prekročiť ročný etát zo zákona sa nemôže , peniaze ( dividendy) každý chce , takže (neprihlásený) mi povedz čo teraz ? Aby bol vlk sýty a aj baran celý , tak kde sa uberú peniaze ? No predsa z pestovnej činnosti - menej kúpených sadeníc oproti norme , žiadne vyžínanie , minimum peňazí na ochranu proti zveri , žiadny výrub nežiadúcich drevín , prerezávky " len tak prebehnúť". Ale hlavne , že ja podielnik v pozemkovom spoločenstve ( väčšinou s podielom niekoľko m2 ) chcem dividendy . Až nie , tak má výbor "smolu". Takže dochádza k zveľaďovaniu majetku ? Nie. Akurát je to cesta do pekla.
19.7 2014 15:49
autor: neznámy
Vidím , že mi odpovedal odborník v danom odbore.
Pozemkové spoločenstvo je právny subjekt. Ako taký by k predaju mal mať aj registračnú pokladnu. Alebo nie?
Sú mi dobre známe všetky tie záležitosti okolo majetku spoločenstva a všetkého čo súvisí s pestovateľskou činnosťou.
20.7 2014 9:04
autor: neznámy
Buď registračnú pokladňu , alebo nákupca dreva poukáže peniaze za drevo na účet spoločenstva. Žiadny príjmový doklad.
20.7 2014 17:49
autor: neznámy
Platí tá registračná pokladňa aj pre nás členov,/platba za drevo v samovýrube/?
21.7 2014 17:12
autor: neznámy
spolocenstva ktore prehlasili ze nebudu vykonavat podnikatelsku cinnost, ich prijem tvori prijem z povoleniek za drevo pre clenov, predaj dreva, v mnozstve ktore preukazatelne netvori hlavny prijem spolocenstva, tak mi to vysvetlil uctovnik
auditor s 20 rocnou praxou, potvrdili mi to aj na danovom urade
21.7 2014 20:18
autor: neznámy
Odpoveď predošlého neprihláseného je nepresná. Pozemkové spoločenstvá podľa zákona 97/2013 sú nielen právnickými osobami, ale aj podnikateľskými subjektami. Márne som sa pokúšal rozhýbať hladinu v tom zmysle, že všetky spoločenstvá právnické osoby, ale podnikateľské subjekty len tie pozemkové spoločenstvá (ako právnické osoby), ktoré sa pre podnikanie rozhodnú.
Pozemkové spoločenstvá majú v súčasnosti možnosť, či okrem svojho hospodárenia vyplývajúceho z ich podstaty, ktoré je zo zákona podnikaním, budú vykonávať aj inú formu podnikania. (Napríklad reštauračné služby).

AA, pýtaš sa či registračná pokladňa musí byť pri samovýrobe.
Platí odpoveď, ktorú ti dal FERO1.
Ale zostáva aj možnosť nezaplatiť s tým, že vzniknutý dlh voči spoločenstvu sa bude riešiť ako zrážka pri vyplácaní podielov z hospodárenia. Čo sa dá samozrejme len vtedy, ak hodnota drevnej hmoty zo samovýroby je nižšia ako výška podielu z hospodárenia.
22.7 2014 13:12
autor: neznámy
V našom poz. spoločenstve od jeho vzniku, nebolo nič , ale naozaj nič v súlade so zákonmi platnými pre združenie- spoločnosť bez právnej subjektivity.
Pýtam sa preto, lebo som bola minulý týždeň vyplatiť peniaze vopred za nachystanie dreva a dostala som obyčajný blok
Ak sme právny subjekt, mali by sme sa chovať ako právny subjekt
Mojej otázke o registračnej pokladni sa p. pokladníčka zadivila.
22.7 2014 17:19
autor: neznámy
Treba poslať na urbáre daňovú kontrolu a budú sa diviť všetci.
23.7 2014 10:02
autor: neznámy
Ak je pravda to, čo tvrdí Anička, že v ich pozemkovom spoločenstve nebolo nič v súlade so zákonmi platnými pre združenie bez právnej subjektivity, tak možno išlo od počiatku o nejakú formu občianskeho združenia. A to o občianske združenie, ktoré nepodniká. A registračné pokladnice musí mať len podnikateľský subjekt. Ak sa teda za posledného pol roka niečo nezmenilo. A to vďaka naším stabilným daňovým zákonom a daňovej istote, človek nikdy presne nevie, ak sa nepozrie do súčasného znenia.
23.7 2014 14:52
autor: neznámy
Zapojili sa do diskusie dvaja Vladovia?
Napísala som to presne a verte, že tie zákony aj presne ovládam.Moja otázka smerovala k zisteniu, ako sa uplatňujú zákony v súčastnosti.
Z mnohých príspevkov je jasné, že sme neboli jediní, kde sa neoprávnene nakladalo s cudzím majetkom a obchádzali sa zákony a vidím, že sa to nezmenilo ani v súčasnosti.,
Daňoú kontrolu už poslalo Finančné riaditeľstvo, ale ešte za predchádzajúce obdobia. Možno načrú aj do súčasnosti.
Písala som niekde, nie vždy dávam skratku aa.a z mojich otázok nie je jasné či píše žena , alebo muž, že ministerstvo spravodlivosti pripravilo zákon na tých, ktorí zákony budú porušovať, po dokázaní zrušením právneho subjektu.
Ako to bude v praxi, ukáže čas.
.
23.7 2014 19:58
autor: neznámy
Na všetko máme zákony, ale nežijeme v právnom štáte.
24.7 2014 11:05
autor: neznámy
Priznávam sa, k obidvom reakciám.
Prečo sa pýtaš Anička, Adelka a či Anabela. (Každé z týchto alias mien je sympatickejšie ako "aa")
24.7 2014 11:18