Lesmedium

Právomoci OLH, a zodpovednosť

autor: neznámy
V Lesnom zákone sú obsiahnuté aj zákony, týkajúce sa OLH.

V čom spočíva jeho činnosť, jeho náplň práce atď.

aj odmena za túto činnosť.Ak by sa dôsledne táto činnosť vykonávala, tak je to nie veľmi ohodnotená práca, nepočítajúc, že organizácia môže sumu ovplyvniť.

Čo je povinnosťou OLH -mal by vedieť o každom výrube, či už oprávnenom, alebo nie?

Aká je vzájomná komunikácia medzi ním a zamestnávateľom?

Kto zodpovedá za samotný výrub?

Prosím niekoho, kto pozeral Reportérov -Téma Benát-a Žilinská diecéza.

-l dátum vysielania tejto relácie.

Ďakujem

sekcia: Archívne fórum, 16.7 2014 9:42
autor: neznámy
Pokiaľ viem, tak OLH si je zamestnávateľom sám sebe. Funguje ako živnostník. Neviem ako je to u Štátnych lesov, tam možno aj majú takú tabuľkovú funkciu, ale o to ti určite nejde.
16.7 2014 14:30
autor: neznámy
Jasné, zamestnávateľ je v tomto prípade zlá terminológia- vykonáva ako živnostník prácu pre rôzne organizácie, vlastniace lesné pozemky.
Tak ako to vlastne fuguje medzi ním a objednávateľom jeho služieb?
16.7 2014 17:57
autor: neznámy
My máme s ním uzavretú dohodu o vykonaní práce. Jej obsah nepoznám. Vykonáva pre nás aj také práce, ktoré sú nad rámec OLH. Samozrejme, že nie sú zadarmo a sú to také, ktoré niekto vykonávať musí.
17.7 2014 8:59