Lesmedium

Rudo

autor: neznámy
Predseda urbáru s právnou. sub. bol zvolený naposledy pred viac ako 10 rokmi. Stále tvrdí, že je predsedom. Vraj mu právnik povedal, že pokiaľ sa nezvolí niekto nový stále môže predávať drevo. Je to pravda?
sekcia: Archívne fórum, 4.7 2014 14:30
autor: neznámy
Áno , ale len do 30.6.2014, pokiaľ neprebehlo zhromaždenie podľa nového zákona 97/2013. Ak prebehlo a on bol znova zvolený tak môže pokračovať ďalej.
4.7 2014 20:57
autor: neznámy
Ak ste členom urbáru vyžiadajte si od výboru stanovy v ktorých by malo byť uvedené aké právomoci má predseda. Okrem toho odporúčam obrátiť sa na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, pretože ak ide o urbár s právnou subjektivitou musia mať v svojej evidencii doklady o založení tohoto urbáru a zložení orgánov ( zmluvu o založení a stanovy a doklady o všetkých zmenách), pretože urbár s právnou subjektivitou právne vznikol až dňom registrácie na Lesnom úrade. Ak to nemajú, svedčí to aj o nedôslednej práci bývalého Lesného úradu v obvode ktorého sa urbár nachádza. Je nepravdepodobné, že predseda urbáru bol zvolený naposledy pred viac ako 10 rokmi, pretože volebné obdobie orgánov bolo najviac 5 rokov. Treba si najprv overiť, kedy a akým spôsobom boli orgány urbáru volené. Je možné, že doterajšia činnosť urbáru bola v rozpore so zákonom, ale bez podrobnejšieho oboznámenia s jeho internými predpismi nemožno zaujať podrobnejšie stanovisko. Treba si uvedomiť, že ak urbár nepožiadal do 30.6. o zápis zmien údajov do registra pozemkových spoločenstiev zo zákona by zanikol.

4.7 2014 23:32
autor: neznámy
volebné obdobie je na 5 rokov, ostatné roky vykonával funkciu neoprávnene, bohužiaľ všetci podielnici ste mu to dovolili, štátna správa spala už vtedy, žalujte ho napr.: za zneužívanie funkcie a neoprávnené vystupovanie voči tretím osobám, napr. aj voči daňovým a finančným orgánom a pod...
takých tkz. predsedov bolo a je na Slovensku neurekom!!!
7.7 2014 6:59
autor: neznámy
a ešte, ten právnik čo Vám radí sa musí ešte veľa učiť!!!
7.7 2014 7:00
autor: neznámy
Podľa lesánka teda už 5 rokov nie je predsedom a možno ani o tom nevie. Škoda len, že ľudia ako lesánek na tento stav neupozorňujú kompetentných..
7.7 2014 14:19
autor: neznámy
ľudia ako ja už dvadsať rokov upozorňovali od ministra až dole všetkých, ministri okrem p. Kremplovej a Becíka to majú asi na háku. Vy občania si neviete ani prestaviť, že za dobré ťa Zsolt ocení a na to Ťa politický odvola bez uvedenia dôvodu a letíš, takto letelo 22 ľudí odborne zdatných a na ich miesta prišli politickí nominanti, v Prievidzi dokonca elektrikár!!! Vážim si prácu elektrikára, ale nehnevajte sa v štátnej správe lesného hospodárstva? Tam tiež sa používa slovo " fázy" ale len v prípade clonných rubov! Ale ako vidím Slovákovi je to jedno, aj primára v nemocnici môže robiť lesník - politický zdatný - no operovať by mal motorovou pílou!!!
16.7 2014 7:57
autor: neznámy
V prvom rade nevieme, či ste boli spoločnosť s právnou, alebo bez právnej subjektivity.Ak ste boli správnou subjektivitou, tak postupujte podľa rady neznámeho zo 4.7.2014 po 23.32 hod.Je to tak , ako píše.
Mali ste mať IČO, pridelené št.úradom./ale to to mohli mať aj neoprávnene/
Ak ste však boli bez právnej subjektivity,tak ste mali mať iba splnomocnenú osobu , ktorá potrebovala Vaše podpisy k výkonu, ku ktorej mala právomoci Vás zastupovať.OD VŠETKÝCH
Možno ma niekto opraví, tento splnomocnenec asi mohol mať splnomocnenie
aj na neurčito a nielen na dobu 5 rokov.. Zákon to nikde nehovorí-.Ak áno, prosím o opravu.
Ale v prípade spoločnosti bez právnej subjektivity, by ste nemali výbor..

Lesné úrady aj ministerstvo bolo na stav, o ktorom ste tu písali, upozorňovaní a vedeli o ňom., ako to píše aj p.Lesánek.
Že nič neurobili je na zváženie ....prečo.
16.7 2014 14:26