Lesmedium

pozvánky na zhromaždenia

autor: neznámy
Musia s členovia spoločenstva pozvať na zhromaždenie doporučenými pozvánkami? Je zhromaždenie platné ak členovia neboli pozvaní 30 dní vopred? Kto je oprávnený viesť zhromaždenie?
sekcia: Archívne fórum, 4.7 2014 7:27
autor: neznámy
Pozvánky vôbec nemusia byť zasielané ako doporučené zásielky. Skôr si myslím, že mnohí si DOPO ani nevyzdvihnú. Pozvánka má byť zverejnená na webovom sídle v zákonnej 30 dňovej lehote. To, či člen prevezme zásielku v lehote 20 dní či 10, už nie je podstatné.
4.7 2014 9:39
autor: neznámy
Karol ale v zákone sa píše, že výbor je povinný pozvať členov 30 dní vopred a hneď na to, že najmenej 25 pred konaním zhromaždenia uverejniť oznámenie na svojom webovom sídle. Medzi pozvaním a uverejnením oznámenia je tak asi rozdiel. Postačuje len oznámenie a netreba písomne nikoho pozývať? Bolo by to teda jednoduchšie a hlavne lacnejšie.
4.7 2014 10:19
autor: neznámy
z dikcie zákona vyplýva, že pozvánky by naozaj mali byť expedované v 30 dňovej lehote, kedy však budú doručené, je otázne, duplom ak sa zasielajú doporučene ( toto považujem za mrhanie peňazí členov spoločenstva). Oznámenie na webe je zákonná povinnosť, aj keď mnohé spoločenstvá dodnes nemajú webové stránky. Zhrnuté, povinnosťou výboru je zverejniť pozvánku na webe najneskôr v 25 dňovej lehote a v minimálne 30 dňovej lehote pozvať členov na zasadnutie zhromaždenia. Spoločenstvá si v stanovách môžu nad rámec zákona upraviť aj to, že pozvánky budú doručované DOPO, to by však mohlo prichádzať do úvahy v spoločenstvách, ktorých počet členov sa ráta v desiatkach. Pri veľkých, 1,40 eur za doporučené zásielku je podľa môjho názoru nezmysel.
4.7 2014 11:16
autor: neznámy
Karol, trochu si ťa dovolím opraviť, pokiaľ ide web. Obsahom poslednej novely bolo nasledovné:
=====
4. V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia“ nahrádzajú slovami „na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“.
=====
Inými slovami ak spoločenstvo nemá svoju webovú stránku, má povinnosť zverejnenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou. Nie je špecifikované, že to musí byť tlačené médium, takže literu zákona spĺňali aj oznamy na tejto webovej stránke. Aspoň tak si myslím.
A pokiaľ ide o otázku, či posielať pozvánky doporučene, alebo nie.
Kde niet žalobcu, niet ani sudcu. Kto by mohol namietať, že nedostal pozvánku? Ten, ktorý by sa mohol cítiť výsledkom schôdze poškodený. Ak výbor podľa programu schôdze očakáva, že niekto by mohol byť poškodený, tak tomu by bolo v záujme predídenia problému užitočné poslať pozvánku doporučene. Takisto pozemkovému fondu.
A iným klasicky. Buď obyčajnou poštou, alebo osobným doručením do poštovej schránky.
4.7 2014 12:21
autor: neznámy
v pripade ked sa vas prokurator opyta ako viete podlozit fakt ze ste kazdeho pozvali na zhromazdenie vam cestne slovo nebude stacit, musite nejako dolozit dokaz o tom ze ste tak spravili, pri doporucenych listoch takyto problem nemate, dolozite doporucenku a mate pokoj, resp. ak sa da dorucit osobne a dat podpisat ze prevzal, resp. obalky s navratkou.
4.7 2014 14:02
autor: neznámy
zhromazdenie nie je platne ak clenovia spolocenstva neboli pouzvani 30 pred. zakon nepusti
4.7 2014 14:02
autor: neznámy
zhromazdenie je opravneny viest predsedajuci zhromazdena:
toho mozno volit priamo valnym zhromazdenym, ak je v zmluve alebo v stavonach uvedene moze ho zvolit vybor zo svojich radov, s pravidla to byva predseda spolocenstva(vyboru)
ak si zhromazdenie zvoli ineho predsedajuceho, ma na to plne pravo, je najvyssim organom spolocenstva a o vsetkom rozhoduje nadpolovicna vacsina
4.7 2014 14:05
autor: neznámy
Myslíte, že neoznámenie konania valného zhromaždenia je niečo pre prokurátora? Tí neriešia iné závažnejšie veci.
Zabudnite.
Chcem veriť, že takéto zhromaždenie nie je platné, ak 25 dní neboli členovia informovaní o datume konania.
A čo sa stane? Kto zasiahne?
Na to zákon nepamätal.
Môžte podať námietku na príslušný úrad. POz. spol. dostane nejakú symbolickú pokutu.
Veď sa zobuďme z letargie..My nežijeme v právnom štáte. Všade môžte počuť, že vymožiteľnosť práva je nulová.

Pretransformovaním budeme viac platiť štátu, dali sme väčšiu moc výboru a nad všetkým tróni DR.
4.7 2014 14:31
autor: neznámy
Môže súd zrušiť platnosť volieb, ak sa podá žaloba na ich neplatnosť z dôvodu, že neboli riadne podľa zákona zvolané?
4.7 2014 14:34
autor: neznámy
Nemyslíte si , že je dosť neskoro posielať pozvánky ? Veď je už po 30.6.
Môj osobný názor je , že ja ako podielnik sa mám vo vlastnom záujme starať o to , aby som zistil , kedy sa koná zhromaždenie a nečakať len na výbor, nie to ešte aby mi poslali pozvánku mne "milosťpánovi" doporučene, lebo ináč sa pohnevám. Treba si sám sebe spytovať svedomie , že čím som sa ja podieľal na zdarnom priebehu zhromaždenia. Prvým krokom je účasť na zhromaždení. Poznám veľa takých premúdrelých , ktorí všetkému rozumejú , ale na zhromaždenie neprídu. Potom chýbajú percentá k uznášaniu schopnosti a výsledkom je nakoniec likvidácia spoločenstva.
4.7 2014 20:45
autor: neznámy
Likvidácia- čo si máme pod týmto slovíčkom predstaviť. Mnohí si myslia, že je koniec urbárskemu hospodáreniu.
Prosím o vysvetlenie ďalšej existencie.
6.7 2014 18:52
autor: neznámy
Urbarista dal na súd subjekt, že mu nebola doručená pozvánka podľa zákona a prejednávalo sa celé hospodárenie subjektu. Súd vyhral a zaplatili mu nielen jeho podiel ale aj celkovú ujmu, včetne sudných trov ( bolo to okolo 30.000 SK ). takže bľaboty, že pozvánky sú drahé neobstoja, ak podielnici si svoje práva uhaja, prehrate aj gate!!!
7.7 2014 7:05
autor: neznámy
lesanek, dávam ti za pravdu, ja som myslel príklad, kde spoločenstvo normálne a zdravo funguje. Aj toto fórum svedčí o tom, že členovia PS sa začínajú o svoj majetok a svoje práva zaujímať a mnohé orgány PS sa budú zodpovedať nielen členom ale aj štátnym orgánom.
7.7 2014 11:27
autor: neznámy
Zodpovedať sa budú jedine vtedy ak niekto podá žalobu. Inak si môžu naďalej kľudne robiť čo chcú..
7.7 2014 14:05
autor: neznámy
Z vlastnej skúsenosti
viem, že sú štátne orgány krátke na ľudí, čo vedeli a vedia v tom chodiť.Potom, čo prešli podiely na moje meno, začala som sa zaujímať o dianie v spoločenstve bez právnej subektivity.Mnohí z Vás tu prezentovali to, v čom som sa potrebovala uistiť, že moje tvrdenia sú správne. Nie všetko som vedela a navodili ste ma na tú správnu cestu.
Podala som trestné oznáme na neznámeho páchateľa pred niekoľkými mesiacmi,.Všetky dôkazové materiály som poskytla štátnym orgánom .Finančnej správe, polícii , ako aj NKA.
Polícia klasifikovala podanie ako priestupok, z toho dôvodu nemôže dozorovať postup polície prokuratúra, ale zas je možnosť, podať inšpekcii polície nesúhlas s postupom.
Neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom, peňažnými prostriedkami, neplatné nájomné zmluvy.
Výbor s mimozákonným postavením, bez splnomocnení atď, za ktoré brali odmeny, je tresným činom podľa trestného zákona.
Predaj pôdy členov spoločenstva predsedom, bez akejkoľvek náhrady atď.
Rôzne dohody, čo zaváňajú klientelizmom a korupciou.....

Myslela som, že to stačí , ale zrejme nie.
Tak povedzte, nie je lepšie sa stiahnúť a nechať niekedy pár m2lesa napospas osudu? .
1prm dreva ma v samovýrube vyjde , ked si ho dám doviesť, na 20Eur.
U nás dostanem kúpiť 10prm dreva tvrdého pokálaného aj s dovozom za 240
EUR.
Ešte raz ďakujem všetkým , ktorí mi pomohli a poradili.
7.7 2014 16:50
autor: neznámy
Áno a to len preto, lebo orgány činné v trestnom konaní sú neznalý predpisov v pozemkovom práve, sú z toho blbí. Podobne je to v poľovníctve, či lesnom hospodárstve. Nie sú im jasné totiž ani vlastnícke a užívacie práva. Podielníkovi v urbáre takmer vždy pripisujú vlastnícke právo aj v prípade krádeže dreva, kradne všetkým podielníkom, oni však to nepochopia s ich myslením a mozgovou kapacitou.
13.7 2014 20:47