Lesmedium

preukaz alebo doklad o pôvode dreva???

autor: neznámy
vie mi prosim niekto vysvetlit aky je rozdiel medzi preukazom o povode dreva a dokladom o povode dreva?

ake doklady musi vystavit vedenie urbaru pre urbarnika pri tazbe (samovyroba)

dakujem za odpovede

sekcia: Archívne fórum, 25.6 2014 16:42
autor: neznámy
Preukazom o pôvode dreva sa v minulosti označoval doklad o pôvode dreva. Doklad o pôvode dreva slúži na preukázanie pôvodu dreva pri jeho preprave a skladovaní.
Pri ťažbe dreva aj v samovýrobe sa musí vystaviť súhlas na ťažbu opatrený podpisom OLH.
26.6 2014 11:29
autor: neznámy
takze sa moze pouzit doklad namiesto preukazu (v minulosti predseda daval preukaz o povode)?
ak OLH vyda suhlas na tazbu pre spolocenstvo, moze predseda dat jednotlivym vlastnikom suhlas na tazbu, ked si chcu sami tazit?

dakujem za odpovede
26.6 2014 12:54
autor: neznámy
Áno v minulosti sa dával preukaz o pôvode.
V súhlase na ťažbu sa má uviesť aj to kto ju bude vykonávať. Samozrejme o tom nerozhoduje OLH ale užívateľ lesa. Súhlasy na ťažbu podpísané OLH tak užívateľ lesa vydá jednotlivým samovýrobcom. Pred odvozom dreva vydá užívateľ lesa odvozcovi doklad o pôvode dreva.
26.6 2014 14:22
autor: neznámy
dakujem za odpovede
26.6 2014 16:29
autor: neznámy
Nefilozofujte!!! Zákon jasne hovorí, súhlas na ťažbu vydáva písomne OLH!!! Aj tlačívo je tak prispôsobené!!! Nijaký vlastník, nijaký predseda, nijaký prezident na to zákonne právo nemá!!!
Doklad o pôvode dreva vydáva obhospodárovateľ lesa alebo nákupca dreva pri preprave dreva!!!
Všetko je jasné a taxatívne uvedné v platnej legislatíve!!! Čítaj § 23 a 24 zákona o lesoch a vyhl. 232/2006 o vyznačovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva!!!
Kto nemá OLHvykonáva ťažbu neoprávnene!!! A to je parketa pre organy činné v trestnom konaní a štátnu správu lesného hospodárstva ( prepáčte zabudol som, že som na Slovensku, kde každý robí čo chce, organy činné v trestnom konaní nevedia čo majú robiť a štátna správa je mrtva). Nikto neštuduje zákon a vyhlášky, v lese gazduje ale predpisy sa pýta, nič si neprečíta. A čo tak neznalosť zákona neospravedlňuje! Spýtajte sa pravníkov čo tento výraz znamená - presná citácia je uvedená v zbierke zákonov SR č.1.
Zákon o lesoch a jeho vyhlášky sú modliacimi knižkami obhospodárovateľov lesa, vlastníkov lesa, OLH a pod... Ak to nevieme, nemôžeme úspešne sa starať o svoj lesný majetok, či sa Vám to páči alebo nie!!!
27.6 2014 12:57
autor: neznámy
lesánek Hádam nerozhoduje nejaký OLH o tom komu sa dá alebo nedá drevo, keď mu nepatrí. On len tak môže resp. nemusí súhlasiť s tým, že sa niečo vyrúbe.
27.6 2014 14:11
autor: neznámy
my v urbare OLH mame, vyda suhlas na tazbu dreva pre spolocesntvo, a predseda udeluje povolenky (suhlas na tazbu spracovania a odvoz dreva) drevo je na tazbu je vyznacene OLH.

si tiez nemyslim ze pri 200 urbarnikoch bude za kazdym chodit OLH?
27.6 2014 18:26
autor: neznámy
Tu sa medituje pojem OLH. Mňa sa v mojej otázke nejaký pán pýtal, čo je skratka OLH.
Pán Lesánek, otázka na Vás, ako odborníka.
Jedná sa o nezákonný výrub. OLH má niekolˇko variantov, kto a kedy tento výrub asi vykonal.
Koho povinnosťou bolo na tento nezákonný výrub upozorniť a koho?
Lesný úrad preštroval podnet. Výrub a následný široký jarok v dĺžke cca 200-250 m je iba z pohľadu nadriadeného orgánu ako priestupok.
Majetková ujma je vraj zanedbateľná.Kde sa podeli stromy a koľko, to nevie ani pán OLH.
A čo výbor a jeho predseda?
27.6 2014 20:24
autor: neznámy
ešte raz a naposledy, niet o čom diskutovať. OLH vydáva súhlas na výrub, on zodpovedá za správnosť výrubu a za plnenie úloh PSL, teda LHP po starom. Predseda, či výbor, ak je k tomu oprávnený môže pre OLH pripraviť zoznam fyriem, či fyzických osôb, ktoré budú výrub vykonávať.
Nezákonný výrub, podľa toho kto ho vykoná, či FO či právnická osoba a v akom rozsahu rieši štátna správa, zákon jasne v tomto smere hovorí aký je postup.
Ak drevo bolo ukradnuté, jedná sa o trestný čin. Netreba spájať výrub a krádež!!! Niekedy ten čo rube aj kradne, ale často výrub je dobrý a drevo zmizne - je ukradnuté, prečo si ho nestrážite a nehľadáte zlodeja, to predsa môže polícii nahlásiť každý.Priestupky, trestné činy predsa má povinnosť hlásiť každý občan SR a najmä štatutári či OLH vo svojom subjekte.
Ak išlo o pás v šírke a dlžke ako uvádzate - ide o porušenie zákona o lesoch a tam sú iné sankcie ako pri priestupku. Úrady ak chcú vinníkovi pomôcť riešia takéto výruby ako priestupky a toto nie je prípustné. Predsa je jednoduché zistiť koľko sa vyrúbalo, či je to v súlade s vydaným súhlasom. Súčasťou súhlasu sú predsa podklady k súhlasu - tkz. manuály, kde je pre súhlas uvedené ako má byť vydaný na množstvo a počet kusov. Porovnám to so skutočnosťou a musím zistiť množstvo skutočnej ťažby podľa evidencie výrubu v evidenčnej časti PSL ( LHP ) aj v mesačných evidenciách. Že drevo išlo bez faktúry, to je vec subjektu, alebo sa podieľal aj subjekt - predseda na tejto krádeži, alebo mohlo byť darované, ale všetko musí byť zadokumentované.
Ak sa drevo odváža, doklad o pôvode vydáva subjekt, resp. ním poverená osoba pri odvoze.
Ja som to napísal narýchlo ale v zákone je to všetko presne taxatívne uvedené!!!
Ak sa to nerobí podľa platných predpisov, ide vždy o nekalé činnosti. Divím sa štátnej správe, že v rámci metodickej pomoci toto nevie vysvetliť subjektom hospodáriacim v lesoch. Ale čo sa divím, ja blbec, veď sú to politickí nominanti, ktorí nevedia ani na čo sú na tých úradoch - česť výnimkám, ktorých je málo a mali by viesť tieto úrady nie byť odsunutí na vedľajšiu koľaj za ich doterajšiu prácu a zásluhy, niektorí aj dva roky pred dôchodkom prepustení a pritom budovali štátnu správu celá svoj život a len preto museli odísť, aby terajší mocipáni - politici za posledných dvadsať rokov - všetko dorýpali!!!
Ešte ku kolegovi čo im OLH vydáva súhlas pre spoločenstvo a oni ďalej. Ukážte mi v zákone alebo vo vyhláške či sa to tak dá??? Zákon a vyhlášky jasne hovoria že súhlas sa dáva tomu, kto ťažbu vykonáva, aby sa v prípade kontroly mohol v lese preukázať čo tam robí, nemám pravdu? /Pozríte si tlačivo kto vykoná ťažbu, ten je dole uvedený a preberá súhlas. A ešte sa pýtam kto vydal takému OLH osvedčenie???
Záver robte všetci podľa predpisov a nebudete mať problémy!!! Netreba vymýšľať to čo už iní dôsledne premysleli a uzákonilo sa nie preto aby sa to porušovalo, ale aby sa to dodržiavalo. Samozrejme, ak sa to nerobí,potom máte problémy s krádežami, s predsedami čo Vás všetkých ošklbu, s ťažbármi, ktorí predajú drevo skôr než Vy sa spamätate a pod...
1.7 2014 13:06
autor: neznámy
Ďakujem, povedali ste to jasne a presne. Tu išlo o jasnú korupciu a klientelizmus.
Som zvedavá, aký záver urobí Poz. a lesný urad a tiež príslušné OO PZ.
Pán OLH bol vystrašený, lebo som trvala na vyčiarnutí zo zoznamu. On je však iba malá bábka.Nejde tu o neho.
Od začiatku je tu snaha pomôcť vinníkovi.
1.7 2014 16:15