Lesmedium

autor: aa
Pred časom som chcela vedieť, či člen Poz. spoločenstva, bez príslušného vzdelania, môže odoberať a tiež označovať drevo značkou OLH..

Odpovede boli pozitívne, to znamená, že áno.

Dnes som bola informovaná pracovníkom. Poz. a lesného úradu, že to nie je možné.

Môže to robiť iba za predpokladu ,že má k tomu príslušné vzdelanie.

Samozrejme môže, ak nikto nenapadne výkon tejto funkcie.

sekcia: Archívne fórum, 25.6 2014 14:45
autor: neznámy
Náklad dreva určený na prepravu sa označuje minimálne jednou ciachou dodávateľa. K preprave dreva dodávateľ vyhotovuje doklad o pôvode dreva.
Fyzicky označiť takýto náklad môže ktokoľvek. Doklad o pôvode však musí podpísať na to oprávnený zástupca dodávateľa. Na to nie predpísaná žiadna odborná spôsobilosť, či vzdelanie.
26.6 2014 13:47
autor: neznámy
Vychádza mi z Vašej odpovede, že pracovník lesného úradu nemal pravdu.
26.6 2014 22:08
autor: neznámy
aa - vysvetli mi čo je to značka OLH ?
27.6 2014 11:10
autor: neznámy
Zle som to napísala? Myslím tým odborného lesného hospodára.
Tak prepáčte, ak to nie je správny pomenovanie lesného hospodára, ktorý nám bol pridelený Lesným úradom. Alebo sme si ho vybrali?.
27.6 2014 14:57
autor: neznámy
OLH je správna skrátka pre odborného lesného hopsodára
drevo sa však označuje ciachou registrovanou štátnou správou - bývalým LÚ a majú ju mať obhospodárovatelia lesa, nákupcovia dreva - viď vyhl. 232/2006 z.z.
2.7 2014 10:38