Lesmedium

kúpa lesneho pozemku

autor: Jano
Ako UPS s právnou subjektivitou chceme kúpiť lesný pozemok od inej právnickej osoby. Kúpnopredajnú zmluvu budú celý urbár podpisovať dvaja štatutári. Podľa vyjadrenia katastra na LV bude zapísaný urbár ako vlastník a nie cca 300 podielnikov. Údajne zmluva by musela byť urobená s každým podielnikom,aby na LV boli zapísaný ako spoluvlastníci. Zdá sa mi to nesprávne a nereálne takto postupovať. Načo je potom právna subjektivita.
sekcia: Archívne fórum, 23.6 2014 6:54
autor: neznámy
Je to správne a reálne. Samozrejme aj výnos z tohto majetku sa rozdelí medzi členov spoločenstva podľa výšky podielu člena v spoločenstve.
23.6 2014 7:34
autor: neznámy
Janko, pokiaľ ide o poslednú vetu. Právna subjektivita znamená oprávnenie konať za seba právne úkony. Má ju nielen právnická osoba, ale aj fyzická osoba, ak nie je pozbavená právnej spôsobilosti.
Právna subjektivita pozemkového spoločenstva sa týka napríklad toho, že s pozemkami hospodárenie vykonáva vo svojom mene. Ako vidno môže aj pozemky kúpiť do svojho vlastníctva vo vlastnom mene.
Ale pokiaľ nedostane splnomocnenie od jednotlivých členov, tak do ich vlastníctva nemôže nič kúpiť. To funguje rovnako, ako keď za fyzické osoby koná advokát, alebo niekto iný,
=======
Považujem za rozumné, ak kataster nevykladá § 6 písm. 9 tak, že spoločenstvo sa nemôže stať vlastníkom pozemkov.
=====
(9) Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
======
Až teraz som si uvedomil, že tak nemôže urobiť kúpou alebo zdedením vlastníckeho práva. A to mi hneď vyvoláva ďalšiu otázku.
Čo sa myslí pod vlastníckym právom k podielu? Je to zjednodušene povedané len právo účasti na rozhodovaní spoločenstva, alebo vlastníctvo
zodpovedajúce podielu účasti?
==============
23.6 2014 10:31
autor: neznámy
Neviem, či je mnou pochopená správne otázka s kúpou pozemku od jedného urbáru druhým
a ani vyjadrenie správy katastra.

Podľa nového zákona, vlastníkom pozemku nemôže byť Poz. spoločenstvo.
23.6 2014 11:14
autor: neznámy
Správa katastra sa vyjadrila správne, že vlastníkom v prípade ak by kúpnu zmluvu podpísali dvaja štatutári, by bolo Pozemkové spoločenstvo.
Možno by Vám vklad správa katastra aj povolila,, lebo ona sa riadi katastrálnymi zákonmi..
Ale....ako by sa k tomu vyjadril Pozemkový a lesný úrad.
V opačnom prípade musia zmluvu podpísať všetci vlastníci, alebo dať splnomocnenia tým dvom štatutárom..
Nový zákon, nedovoľuje , aby vlastníkom spol. nehnuteľností bolo Poz. spoločensvto.Iné by to bolo, keby medzi Vás vstúpila nejaká právnická osoba

Nevidím dôvod, aby bola vystavená jedna zmluva.Presnejšie stanovisko Vám dajú na legislatívnom odbore ministerstva pôdohospodárstva k zákonu 97/2013,, nie na sekcii Pozemkových spoločností.
23.6 2014 12:32
autor: neznámy
odkupit sa da jedine od vlastnikov ktori su zapisany na LV, ak su tam fyzicke osoby tak od nich ak pravnicka osoba (urbar) tak od nich.

co sa tyka "Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný":
v tomto pripade sa jedna o pezemky na obhospodarovanie ktoreho bolo spolocenstvo zalozene zmluvou o zalozeni.

spolocenstvo moze nadobudat nehnutelnosti (napr TTP, orna poda, les, hospodarske budovy, administrativne budovy, atd.) a to za ucelom hospodarenia alebo aj investicie

napr nas urbar bol v zmysle noveho zakona pretransformovany, v zmluve o zalozeni mame zapisane dve LV (spolocna nehnutelnost urbaru) avsak momentalne rokujeme na odkupeni nejakych TTP a ornej pody do vlastnictva urbaru - tieto pozemky a ich vlastnici nemaju nic spolocne s urbarom.
23.6 2014 12:37
autor: neznámy
Tá prvá veta je jasná, to som ani neriešila.
Ostatné mi jasné nebolo.
Kúpna zmluva stačí jedna, avšak každý jeden/ predávajúci aj kupujúci musí byť v zmluve podpísaný.
23.6 2014 13:19
autor: neznámy
Zákon 97/2013 nijako neuvádza, že by pozemkové spoločenstvo nemohlo byť vlastníkom pozemku, či nadobúdať vlastníctvo k pozemku. Zakazuje sa mu len ( v § 10 ods. 9 ) nadobúdanie podielov k vlastnej spoločnej nehnuteľnosti spoločenstva, či k pozemkom z vlastnej spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti spoločenstva. Teda k pozemkom, ktoré má spoločenstvo uvedené v zmluve o spoločenstve.
Pozemkové spoločenstvo si tak napríklad môže kúpiť podiely i v inom spoločenstve a stane sa tak jeho členom ako právnická osoba.
23.6 2014 13:31
autor: neznámy
velmi presne a vystizne to napisal Jozef1. presne toto som mal na mysli.
23.6 2014 14:12
autor: neznámy
Zákon to neuvádza, ako neuvádzal ani v minulosti podľa starého zákona z roku 1985.Zakazuje sa mu len podľa §9 ods 9. a tiež § 12 ods. 1.Počkám si na vyjadrenie odborníkov .Zatiaľ dovi
23.6 2014 17:21
autor: neznámy
Len jedno doplnenie mojej otázky. Les chceme kúpiť od akciovej spoločnosti, nie od urbáru. Je to susedný porast vedľa nášho.
24.6 2014 6:18
autor: neznámy
Je pravda, že Poz. spoločenstvo si môže kúpiť pozemky od súkromných osôb, alebo od právnickej osoby. Pán Ján však navádzal svojou otázkou, ako má byť vystavená kúpna zmluva a kto ju môže podpísať.
Správa katastra sa vyjadrila správne,ak vlastníkom bude Poz. spoločenstvo a nie jednotlivý podielnici, tak stačí podpis štatutárov.
V opačnom prípade všetkých vlastníkov.
24.6 2014 8:23